SÜG-Press

6. veebruar 2006

Number 119

Sel nädalal,
6.-12. veebruar

E, 06.02   9.50    tänuhommik
                10.45    kl. vanemate koosolek 5.-12. kl
                13.00    algklasside sisekergejõustikuvõistlused
T, 07.02 11.00    sihtasutuse juhatuse koosolek
                14.00    välkmale meistrivõistlused algkl.
                16.00    gümn. mälumängu IV voor
K, 08.02 14.00    direktsiooni koosolek
                15.00    välkmale meistrivõistlused PK
                15.00    põhikooli klassidevahelised korvpallivõistlused tüdrukutele
                15.30    metoodikanõukogu koosolek
                 20.00   korvpall 10ab – 12b noormehed
                 21.00   korvpall 10c II – 12a noormehed
N, 09.02               esmaabipäev (vt eriplaan)
                 16.00   õpetajate mälumäng
L, 04.02  10.00   maakonna bioloogiaolümpiaad
                              muusikaolümpiaad (KGs)
Sisekontroll:  e-kooli kasutamine

Juhtkond tänab

Inge Vahterit, Mart Mölderit ja Mari Ausmeest õpilaste väga hea ettevalmistamise eest maakondlikeks olümpiaadideks
Rita Ilvest, Margit Mägi ja Alli Kallastet õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest maakondlikuks etlejate konkursiks
Virge Treielit väga tubli töö eest noorte kergejõustiklastega
Aime Metsmaad tüdrukute korvpallivõistluste hea organiseerimise eest
Enn Laanemäed väga tubli töö eest SK Vesse koosseisu kuuluvate korpalluritega
Õpilasesindust väga hea töö eest

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 08.02  R. Nelis  Tööst andekate lastega
N, 09.02                  Direktsiooni info
T, 14.02   V. Aro     Õpetajate atesteerimisest

TÄHELEPANU KÕIGILE!

Meie kooli üheks traditsiooniks on saanud ka ESMAABI ehk tervisepäeva läbiviimine. Sel päeval mõtleme rohkem oma tervisele, tervislikele eluviisidele ja õpime ennast kaitsma.

Sel õppeaastal on esmaabipäev neljapäev, 9. veebruar.  Lektorid tulevad Tallinnast ja ootame kõigi õpilaste ja õpetajate aktiivset osavõttu haruldase võimaluse ärakasutamiseks.

Kogunemised aulas on järgmiselt:
kell 10.00 – algklassid
kell 12.00 – 5a, 6a, 6b, 7a, 9b, 10c
kell 13.00 – 5b, 7b, 8a, 8b, 9a, 10a, 12c
kell 14.00 – 10b, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b
Jälgige täpselt aega ja klass tuleb koos õpetajaga.
M. Starikova
*****
Kokkulepe on õppealajuhataja ja vastava aine õpetajaga, kellel peaks samal ajal olema tund.
L. Liivamägi

Koolitustel

Ülle Mägi                 08.02             Kunstikursus
Maie Uustulnd       10.-11.02      Loovteraapia
Marika Pärtel          14.02             Aktuaalset tööõiguses
Liina Truu                17.-18.02      Kasvatuse probleeme koolis
Epp Petrov              17.-18.02      Nauditav matemaatika

Etlejate konkurss

1. veebruaril toimus Kuressaare Linnateatris maakonna etlejate konkurss. 4.-6. klassi vanuseastmes kuulusid züriisse Saaremaa Rahvateatri juht Tiina Luks, gümnaasiumiõpilased Leana Vapper (SÜG), Helen Terve (KG) Ja Eliis Allvee (OG). Meie koolist osalesid 4a klassist Margit Mägi juhendamisel Laura Altmets ja Mari-Liis Köst (eripreemia); 4b klassist Alli Kallaste juhendamisel Maarja-Grisel Mets (laureaat) ja Sandra Raav (laureaat) ning Ellen Teemuse juhendamisel Airike Vipp (eripreemia).

7.-9. klassi züriisse kuulusid Kuressaare Kultuuri-vara   projektijuht   Kathe    Pihlak,    harrastusnäitleja Meelis Juhandi, harrastuslavastaja Helle Kesküla ja Meie Maa esindaja Kalle Kadarik. Meie kooli Kreputlastest osalesid Jörgen Liik (zürii märkis ära), Maret Ansperi (laureaat), Liisa Saaremäel (laureaat) ja Reet Sillavee (grand prix).

10.-12. klassi züriis olid Kuressaare linnapea Urve Tiidus, Saare maavalitsuse rahvakultuuri spetsialist Krista Lember, Salme kultuurimaja juhataja Maire Sillavee ja Ala Põhikooli huvijuht Kädi Agu.

Kreisisest osalesid Alo Kivilo, Endre Tisler, Tiiu Vaher, Laura Tass, Ingrid Asuja, Liis Enson, Allar Raamat ja Karl Uustalu (zürii märkis ära omaloomingulise teksti).

Kreverast võtsid osa Mehis Vipp, Mart Rannastu, Marili Pärtel (laureaat), Priidu Aardam (laureaat) ja Erle Uus (laureaat).

Gümnaasiumiosal valmis esitatud tekstidest ka etendus “Su süda olgu su maailm”, mis samal õhtul vaatajateni jõudis. Aitäh kõigile osalejatele!
Rita Ilves

Karaoke

2. veebruaril oli kõigil soovijail võimalus kuulata ja ise osaleda karaoke võistlustel. Tore oli see, et osa võtsid kõik meie kooli klassid. Tulemused on järgmised:
1.-2. klassid
I Kristiin Koppel, 2a
II Anna-Maria Lember, 2b
III Lisett Kaare, 1a

3.-4. klassid
I Maria Aarnis, 3b
II Miikael Trave, 4b
III-IV Markus Aru, 3b
III-IV Mari-Liis Noor, 4b

5.-9. klassid
I Britta Virves, 8b
II Mihkel Lember, 7b
III Sandra Tammeleht, 7a

10.-12. klassid
I Eva Pära, 12a
II Kerli Saar, 10a
III Andree Põlluäär, 10c

Aitäh osalejatele väga meeleolukate ja šõulike etteastete eest. Tänusõnad ka züriile, kes pani parimatest parimad järjekorda. Kohtumiseni uuel aastal!
Diana Õun

Bridz

Kooli meistrivõistluste V etapi tulemused:
I M. Paju (12c) – E. Pärna (12c)
II J. Ruga (12c) – M. Tasa (12c)
III A. Põrk (12c) – K. Valge (12c)
4. M. Metsanurk (10c) – M. Tasa (10c)
Arne Loorpuu

Maakonna bioloogiaolümpiaad

6. klass (20 osavõtjat)
I Mihhail Afanasjev, 6a
II-III Janne Albert, 6b
         Maria Õisnurm, 6a
4. Jaana Albert, 6b
5.-6. Mart Laus, 6b

7. klass (28 osavõtjat)
III Fred Peetersoo, 7a
4.-5. Kaisa Papp, 7a
6.-7. Minni Saapar, 7a
10.-11. Liisa Saaremäel

8. klass (25 osavõtjat)
I Annika Soom, 8b
III Kaja Pukk, 8b
6.-7. Mari-Leen Leesi, 8b

10. klass (4 osavõtjat)
I Agnes Alev, 10b
II-III Hillar Liiv, 10b
Triin Saarepuu, 10c
4. Liina Kolk, 10c

11. klass (8 osavõtjat)   
I Margit Ool, 11c            
III Tuule Kask, 11b

12. klass (10 osavõtjat)
I Eva Toom, 12b
II Martin Tilts, 12b
III Mariliis Mehik, 12b

Kiitus kõigile osalejatele! Olite tublid!
Inge Vahter, Mart Mölder

ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMISE KONKURSI JUHEND

Saaremaa Ühisgümnaasiumi metoodikanõukogu korraldab SÜGi õpetajatele õppematerjalide koostamise konkursi. Eesmärgiks on saada õpilaste jaoks kvaliteetset õppematerjali. Valminud töö võimaldab olla edukas ka õpetaja edaspidisel atesteerimisel.

Esitada võib mitmesuguseid õppetööks vajalikke materjale, nagu töövihikuid, töölehti, iseseisva töö juhendeid, kontrolltöö tekste, käsiraamatuid, konspekte, kodulehekülje materjale jm. Juures peab olema selgitus, kuidas kasutada. Ära märkida klass, aine, teema, eesmärk: kas teadmiste kontrolliks, uue aine esitamiseks vm. Mahult peab töö olema  tervikteema käsitlus või materjali vähemalt 10 tunni läbiviimiseks. Materjal ei tohi olla ilmunud sellisel kujul enne 1. septembrit 2005.

Esitada tuleb töö kasutamiskõlblikul kujul: paberkandjal, elektrooniliselt, disketil või muul kujul, nagu see on kasutamiseks mõeldud. Kui on kasutatud teiste autorite tekste või pilte, peab olema viide. Seda sel juhul, kui on kasutatud terviktekste. Kui on kasutatud üksikuid lauseid või üldtuntud materjali, viiteid vaja ei ole.

Ühe töö autoriks võib olla 1-2 inimest. Valminud õppematerjal  tuleb anda metoodikanõukogu esimehele hiljemalt 31. märtsiks 2006. Töid hindavad väljastpoolt kutsutud eksperdid ja metoodikanõukogu.

Hindamisel arvestatakse: vastavust kooli õppekavale; originaalsust; praktilist rakendatavust; vormistamist ja kujundatust.
Valminud töödest koostab metoodikanõukogu näituse. Paremaid töid premeeritakse. Preemiafond on kuni 30 000 krooni.
 Metoodikanõukogu

Ringitades ringides

Kreputlased

Lisaks Kreverale ja Kreisisele tegutseb meie koolis  veel noorema astme näitering Kreputlased, kelle töödest ja tegemistest nüüd juttu tulebki.

Proovi alguses räägib juhendaja etlejate konkursi headest tulemustest ja muust üldinfost ning siis äkki küsib: “Kuidas teil valsiga lood on?” Enam-vähem positiivse vastuse saanud, kamandab ta noored lava ette. “Demonstreerige siis!!”

Ning ise saateks “Saaremaa valssi” kaasa lauldes hakkavadki noored näitlejad valssi keerutama. Lisaks Saaremaa valsile on õhtu jooksul kuulda veel mitmeid teisigi laule Saaremaast ja merest ja suvest, arvata on, et neid on kuulda ka Kreputlaste järgmises etenduses, mis valmib näitemängupäevaks.

Kreputlaste üheks alguseks võib pidada 8. septembrit 1997, mil luuleteatri Krevera ette astus hulk hakkajaid ja näitemänguhuvilisi noori. Pärast pingelisi katseid valiti välja kamp noori lavavallutajaid: Kreputlased olid sündinud. Esimesel aastal tegid juhendaja Rita Ilvese kõrval noortega tööd Krevera toonased liikmed Lee Trei ja Margot Ojamets.

Põhiosa proovidest on siiani kulunud stuudiotööle: etüüdid, rollimängud, hääleharjutused, füüsilised harjutused. Paljud etendused sünnivad  iseseisva tööna ning improviseerides.

Krevera

Praegu kuuluvad näiteringi ridadesse Laur Vatsfeld, Liisa Saaremäel, Liina Jasmin, Liisi Viskus, Ott Aljas, Oliver Mõru, Artur Rihvk, Mihkel Lember, Maret Ansperi, Liisi Räim, Reet Sillavee ja Jörgen Liik. Juhendaja on Rita Ilves.

Kui esinemistest veel rääkida, siis jaanuari keskel (kui need kanged külmad olid) käisid Kreputlased Jõgeval Betti Alveri konkursil “Tuulelapsed”, kust tuldi tagasi eripreemiaga. Sügisel toodi Anderseni konkursilt endaga Grand Prix (sedasama etendust mängiti ka algklasside jõuluaktusel). Kevadised esinemised on huumoriõhtul ja näitemängupäeval ning kui seal peaks väga hästi minema, siis ootab Kreputlasi ees juba Haapsalu.

Võib-olla veel üks ääremärkus – Kreputlaste uueaastakingitus pidi maksma täpselt 6.12, ei rohkem ega vähem. Täpse summa saamiseks lisati kingile kas nööp või tic-tac või hoopis miskit muud,  aga summa pidi täpne tulema!!
Reet Sillavee (kuulub samuti Meediaklubi ridadesse)
(Materjali on võetud ka kooli kodulehelt)

Meenutusi solistide konkursist
Saaremaa laulab ja SÜG hingab ühes taktis

Sel aastal tähistas traditsiooniline üleriigiline solistide ja duettide konkurss juba 10. sünnipäeva, tänu millele tundus ka kogu üritus palju erilisem ja pidulikum. Lisaks suurepärastele lauljatele üllatasid publikut ka meie kooli andekad noored, kes lõbustasid rahvast meeldejääva show’ga, mille hulgas olid laulud, tantsud ja ka vaimukas videoklipp.

Võistlus algas kõige noorema, 5.-6. kl vanuseastme esindajatega, millele järgnes 7.-9. klass. Esimese õhtu lõpetuseks oli kõigil osavõtjatel võimalus näha kabareed.

Järgmine päev algas lauljatel ja juhendajatel proovide, aeroobika ja vees hullamisega. Konkursi teisel päeval esinesid 10.-12. kl ja duetid. Õhtu jätkus autasustamisega, korraldajate jm asjaosaliste tänamisega, kus öeldi välja väga ilus mõte, et SÜG justkui hingab ühes taktis. Veel jagati hulgaliselt eripreemiad. Üritus lõppes peoga, kus esines lausa kolm bändi: StereoCemistry Tartust, The Letter ja üheks õhtuks loodud kollektiiv, mille koosseisu kuulus ka Grand Prix’ võitja Erko Niit.

Tähtsad inimesed

Sel aastal tutvustame peale lauljate ka inimesi, kes on palju vaeva näinud: üritust organiseerinud, läbi viia aidanud ja raskeid otsuseid teinud züriis. Tänud ka kõigile tublidele orgkomitee liikmetele.

Thea Paluoja:
SÜG-is on nii hea aura, inimesed on väga sõbralikud, kõik naeratavad. Tulen siia nagu oma koju. Tõeliselt hea kool. Konkursi tase on aastatega märgatavalt tõusnud. Züriid ei kadesta, sest kõik olid väga head (eriti vanemas vanuse-grupis). Varsti on noored õpetajatest paremad. Juhendajad ja koolirahvas on kõik tuttavad, oleme kui üks pere. Sügav kummardus koolile.

The Paluoja

Züriiliige Jaak Joala talentide otsinguil

Jaak Joala

Triino ja Dianata poleks üritus toimuda saanud

Triino ja Diana

Grand Prix´ võitja Erko Niit

Kas võit tuli üllatusena? Mida tunned hetkel?
Loomulikult tuli, ma ei oleks oma kitarri muidu koju jätnud. Veel ei ole aru saanud, et võitsin. Lähen magama, äkki siis saan homme aru, mis on toimunud.

Miks ja millal hakkasid muusikaga tegelema?
Alguses käisin poistekooris, 11-aastaselt hakksin kitarri mängima. Muusikaga hakkasin tegelema, sest et midagi muud peale muusika ei oska.

Iseloomusta ennast kolme sõnaga.
M.A.H. (ma ei defineeri, igaüks saab täpselt nii aru nagu tahab).

Millised omadused peavad olema heal lauljal?
Siirust peab olema ja muidugi ka tahet.

Mida sooviksid lõpetuseks öelda?
Mul on vähe sõpruJ Tervitan SÜGlasi ja kõiki neid, kes siin ümber siblivad. 

Särtsakas ja energiline Teele Viira

Kas jäid oma esitusega rahule?
Jäin väga rahule. See aasta ei tulnud võitma, vaid tundsin end vabalt ja nautisin esinemist. Läksin show peale välja. Tahtsin olla lihtsalt sama hea nagu eelmine kord, kuna alles paar aastat tagasi hakkasin laulmisega tõsisemalt tegelema.

Kuidas hindad saatebändi?
Olen väga rahul. Proovis oli küll lahkhelisid, kuid esinemisel kulges kõik hästi. Mul vedas, et olin proovis üks esimesi ja sain asjad ruttu korda.

Räägi natuke laulu valikust.
Solistilauluks oli keerukas armastuslugu, mis puudutas mind ennastki ja dueti loo valikus usaldasin täielikult Kaisat. Lugu oli rütmikas ja lõbus ning arvasime, et see läheks publikule peale. Soovitus teistele lauljatele. Tulge kapist välja, olge vabad ja julged laval!
Anna Põld, Jaanika Põld, Ingel-Maria Lall