SÜG-Press

9. jaanuar 2006

Number 115

Sel nädalal,
9.-15. jaanuar

E, 09.01  10.45    kl. vanemate koosolekud 5.-12. kl
T, 10.01  11.00    sihtasutuse juhatuse koosolek
                 16.00    õpilasesinduse koosolek
K, 11.01  14.00    direktsiooni koosolek
                 15.00    juhtkonna koosolek
                 20.00    klassidevaheline korvpall gümn. noormeestele 11a – 12a
                 21.00    korvpall 10c II – 12c
N, 12.01  14.00    kooli viktoriin 1.-4. kl
                 16.00    kooli viktoriin 5.-12. kl
R, 13.01    8.10    kooli sünnipäevaaktus kooli ees
                 20.00    kabaree-etendus kooliperele
L, 14.01  18.00    Krevera juubelietendus aulas

HÄÄD UUT AASTAT!

Armas koolipere, taas on vahetunud aastanumber ja käes kolmas kooliveerand. Ees on ootamas kooli 87. sünnipäev, aine-olümpiaadid, 10. solistide ja duettide konkurss ning 15. miniteatripäevad. Õpetajad on juba näinud järjekordset kabareed, peagi jõuab see õpilaste, vilistlaste ja kõigi teisteni. On ehitamise aasta – kestab veel õpilaskodu remont, peagi algab töö staadionil ja sügiseks on loodetavasti lõplikult korras ka koolimaja. Esimesed tutvused oleme teinud e-kooliga, maailm muutub üha elektroonilisemaks. Juba jaanuaris inspekteerib meie tegevusi haridusosakond, abituurium alustab tõsist ettevalmistust riigieksamiteks ja üheksandikudki peavad mõtlema hakkama, et kuhu edasi.

Soovin kõigile tegusat aastat ja et kõik saaksid rahul olla nii iseenda kui teistega, nii oma tööde ja tegemistega kui kogu kooliga. Rõõmu kogu meie perele ja õnne meie kõigi peredesse!
Viljar Aro

Juhtkond tänab

Kreedot, Kreverat, Mari Ausmeest, Riina Oeselga; Kreisist ja Sirje Kreismani;
9-ndikke
, Mia Randa ja Anu Ausmeest; 12-ndikke, Merike Kuldsaart, Arne Loorpuud ja Anne Teigamäge; 11-ndikke, Rita Ilvest, Mart Möldrit ja Diana Õuna; õpilasesindust ja Triino Lesta; Aado Haandit, Andreas Noort, Kunnar Sinki ja Stella Hommikut jõulunädala õnnestumise eest

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 10.01  V. Aro           10. klassid õpetajatest
K, 11.01  R. Igav         Integratsioonilaager
N, 12.01                       Direktsiooni info
E, 16.01  V. Aro           Huvi äratamine
T, 17.01  A. Loorpuu  Ühest eksperimendist

Parnassiuse sisukad talvepäevad

Keskkonnaklubi Parnassiuse liikmed, valdavalt abituriendid, said kokku oma vilistlastega, kes on lõpetanud meie kooli ja õpivad nüüd loodusega rohkemal või vähemal määral seotud erialadel Tartu Ülikoolis.

Kokkusaamise eesmärk oli teada saada õppimise ja vaba aja veetmise võimalustest Tartus. Arstiteaduskonnast rääkisid varsti juba nooreks arstiks saav Ingrid Liiv ja verivärske tudeng Liisi Leis, keskkonnatehnoloogiast magistrant Liina Saar ja Kristel Turja ning bioloogiateaduskonnast Krista Takkis.

Tore oli üle pika aja jälle kokku saada, verivorsti süüa ja ühiselt jõulupuu all öögi mööda saata. Kõigil vilistlastel oli midagi õpetlikku edasi öelda. Oleme väga tänulikud, et nad meie jaoks aega leidsid. Tekkis mõte, et taoline kokkusaamine võikski kujuneda klubi üheks traditsiooniks. Mälestuseks ja tänutäheks külalistele jäid päkapikutassid.

Järgmine päev kulus uurimistöödele. Käisime ka Tõre jõel uurimas kobraste tegevusala. Olid toredad ja töised päevad.
Viieteistkümne kokkusaaja nimel Inge Vahter

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor

7. klass                                 8. klass
I Kaisa Papp (18 p)             I Dagmar Reinumägi (18 p)
2.-5. Tauri Arnus (16 p)      II Raigo Rätsep (17 p)
         Signe Toom                 III Lilli Sepp (12 p)
         Liisa Saaremäel         4.-6. Kaja Pukk (11 p)
         Minni Saapar                        Mark Gortfelder
6. Fred Peetersoo (15 p)             Maret Ansperi
Epp Petrov

Õpetajate uurimistööde konverents

Juba viiendat aastat toimus talvevaheaja viimasel reedel meie kooli õpetajate uurimistööde konverents. Ruta Kelt rääkis teemal Iseseisva uurimusliku töö juhendid esimese kooliastme loodusõpetuses. Oli kasulik teada saada, kuidas peaks tööjuhendit koostama ning kuidas motiveerima õpilasi ja tegema koostööd vanematega. Huvitav oli näha ka kaht koostatud materjalikogu ja vaadata kokkuvõtteks tehtud filmi.

Väga praktilise saavutusega tuli toime Irena Sink. Tema Arvutiõpetuse töövihik algklassidele võiks saada trükitud ja leida kasutamist ka paljudes teistes koolides. Margit Mägi, Sirje Ess ja Marek Schapel olid uurinud Õpetajate tööaega. Selgus, et õpetajate tegelik tööaeg ületab oluliselt ettenähtu ja arvestusliku, kuid samas võiks ka mõelda, kuidas oma aega paremini planeerides ratsionaalsemalt koosolekuid läbi viia ja tunde ette valmistada.

Huvitav oli vaadata Mart Möldri slaidiprogrammi Haruldased kalad Saaremaal ja näha teemakohast värvilist voldikut. Päeva teine pool kulges Rita Ilvese, Mare Soomere, Reet Lulla ja Marika Pärteli juhtimisel – käsitleti magistriprogrammis (koos Riia Nelisega) uuritud Avalike suhete probleemistikku koolis ja viidi läbi teemakohased rühmatööd, kus osales ka kooli mittepedagoogiline personal. Kokkuvõttes saab päeva lugeda kordaläinuks, sügav kummardus peakorraldajale Sirje Essile, kõigile suure töö tegijatele ja aktiivsetele osalejatele. Teame ju, et ainult õppiv õpetaja saab õpetada õppimist ja ainult uuriv õpetaja saab õpetada uurimist.
 Viljar Aro

Bridz

Kooli meistrivõistluste IV etapi tulemused:
I K. Kesküla (12c) – M. Tasa (12c)
II A. Arge (12c) – E. Kontkar (12b)
III M. Metsanurk (10c) – M. Tasa (10c)
A. Loorpuu

II õppeveerandi tulemustest

II õppeveerandi hinnete põhjal kanti õppenõukogu otsusega AUTAHVLILE järgmised õpilased (keskmine hinne 4,5
või üle selle, 1. ja 2. klassis ainult viielised):

1A KLASS                        1B KLASS
1. Kerli Aksalu                 1. Genert Allikmaa
2. Alice Berens                2. Helina Koppel
3. Eva Herzog                   3. Ann-Marie Pränni
4. Lizett Kaare                  4. Rosmary Rahnel
5. Kaili Põder                    5. Karita Süld
6. Karin Viilup                   6. Kris Tänav

2A KLASS                          2B KLASS
1. Laura Kaldjärv              1. Janar Hiiuväin
2. Kristiin Koppel              2. Teet Land
3. Victoria Käesel              3. Maarja-Liis Milter
4. Monika Mander              4. Maria Kristiina Mölder
5. Viviana Vilter                   5. Pirjo Mononen
                                              6. Johannes Rooso

3A KLASS                                        3B KLASS
1. Anna Afanasjeva*                      1. Maria Aarnis*
2. Karmen Armus*                         2. Magnus Kaldjärv*
3. Aleksander Dolgi*                     3. Adeliina Saar*
4. Ken Kilumets*                            4. Renate Soosalu*
5. Josefina-Marii Sink*                  5. Pia-Lotta Toom*
6. Maria Toomsalu*                        6. Hanna Tuus*
7. Reelika Alba                                7. Markus Aru
8. Liisa Allik                                     8. Richard Beljohin
9. Rasmus Arge                             9. Ivar Indrek Himmist
10. Martin Janson                          10. Kerdo Jakunin
11. Laura Kaesvelt                         11. Kaisa Kaar
12. Kaspar Kannik                         12. Jürgen Liiv
13. Toomas Kirs                             13. Kaspar Mölder
14. Laura Kriska                             14. Ander  Nabi
15. Grethel Kõiv                              15. Jaagup Otsa
16. Andres Lulla                             16. Kreta Rand
17. Maris Mägi                                17. Karl Eik Rebane
18. Andro Ool                                  18. Reiko Saagpakk
19. Rasmus Uustulnd                  19. Tarvo Sbitnev
20. Anneli Veinberg                       20. Triinu Sink
21. Anni Viskus                               21. Keidi Õisnurm
                                                           22. Sander Õun

4A KLASS                                     4B KLASS
1. Mirjam Merila*                         1. Liisa End*
2. Kärt Männa*                             2. Martin Johanson*
3. Indrek Viires*                           3. Joel Jakob Koel*
4. Laura Altmets                          4. Mirell Mägi*
5. Kristiina Iilane                         5. Gerda Nelis*
6. Theodor Kaljo                          6. Airike Vipp*
7. Karl Kesküla                            7. Robi-Jürgen Algo
8. Kert Kilumets                           8. Kevin Grass
9. Mari-Liis Köst                           9. Karl Jõgi
10. Rasmus Lember                  10. Anett Kuris
11. Ann Katarina Meri                  11. Merit Käsk
12. Merit Milter (4a klass)           12. Pille-Riin Lember (4b kl)
13. Jüri Põld                                  13. Maarja Maripuu
14. Lauri Põld                               14. Maarja-Grisel Mets
15. Sander Sepp                          15. Markus Mägi
16. Juudit Siibak                           16. Mari-Liis Noor
17. Johanna Tahk                        17. Sandra Raav
18. Kaspar Viilup                          18. Henri Sink
                                                         19. Tene Tiitma
                                                         20. Miikael Trave

5A KLASS                                5B KLASS
1. Bäbby Täht*                        1. Kertu Kuusk*
2. Regiina Allik                       2. Pillerin Arge
3. Karmen Ainsalu                 3. Kalle Kiik
4. Katrin Hommik                   4. Carmen Polding
5. Sigrid Hüüdma                   5. Mikk Rang
6. Joonas Jõgi                         6. Karl-August Roost
7. Katariina Karu                     7. Leeni Sepp
8. Kerttu-Liisa Kopliste          8. Kreete Teder
9. Kristina Kretova                   9. Marys Toomse
10. Grete Kesküla
11. Siim Land
12. Marianne Mitt
13. Martti Mägi
14. Marliis Rettau
15. Eva-Maria Vaher

6A KLASS                                        6B KLASS
1. Getriin Aaviste*                         1. Tiina Ollema*
2. Janne Johanson*                    2. Jaana Albert
3. Karl-Märten Käesel                  3. Janne Albert
4. Mia-Mall Leesi                           4. Eliise Hoogand
5. Kadi Maripuu                              5. Kentti Koppel
6. Kaur Ots                                      6. Mart Laus
7. Marie-Anette Sannik                  7. Kaisa Luik
8. Liisa Truu                                    8. Karmen Benno
9. Liis Valma                                   9. Karin Reisko
10. Sandra Sarapuu                      10. Rimo Timm
                                                           11. Maria Õisnurm

7A KLASS                                        7B KLASS
1. Minni Saapar*                            1. Tauri Arnus*
2. Liisa Saaremäel*                      2. Signe Toom*
3. Liina Jasmin                              3. Henri Allik
4. Kadri Kolk                                   4. Kätlin Hermann
5. Kaisa Papp                                 5. Janika Hiiuväin
6. Kairi Pärnamägi                         6. Teele Koel
7. Elina Varendi                              7. Karli Kontkar
8. Stiine Viljaste                             8. Mihkel Lember
9. Liisi Viskus                                 9. Piret Metsamäe
                                                          10. Oliver Mõru
                                                          11. Äret Pea
                                                          12. Artur Rihvk
                                                          13. Teele Treiel

8A KLASS                                        8B KLASS
1. Rael-Astrid Mäemets*              1. Merilin Mägi*
2. Lilli Sepp*                                   2. Kaja Pukk*
3. Kristi Aedma                               3. Dagmar Reinumägi*
4. Maret Ansperi                             4. Annika Soom*
5. Elora Kask                                  5. Britta Virves*
6. Liisa Kolk                                    6. Mark Gortfelder
7. Mari Männa                                 7. Martha Jung
8. Hindrek Pulk                               8. Helerin Koppel
9. Anna Põld                                    9. Enriko Laanemäe
10. Reet Truverk                             10. Mari-Leen Leesi
11. Kersten Vanem                        11. Johan Lõuk
12. Kaisa Vaher                              12. Liina Malk
13. Helena Vokk                              13. Kadri Pulk
14. Madli Vilsar                                14. Linda Treiel

9A KLASS                                        9B KLASS
1. Heidi Lees*                                  1. Kaili Arnus
2. Dagmar Täht*                              2. Helen Hermann
3. Liisbet Eero                                  3. Meelis Kiik
4. Kenno Kirspuu                             4. Siret Kuusküll
5. Kaisa Kopliste                              5. Mai-Liis Niit
6. Liisa Koppel                                  6. Triinu Ollema
7. Marju Lahtein                                7. Lagle Sammelsaar
8. Kristiina Mehik                              8. Vesse Vesiaid
9. Mihkel Männa                            
10. Maarja-Linda Põld                  10A KLASS
11. Kädi Ristkok                             1. Maria Lõbus*
12. Kaisi Rosin                               2. Ave Mäe*
13. Anna-Maria Toom                    3. Ragne Aaviste
14. Mario Truu                                 4. Kristi Kuldsaar
15. Triin Truuväärt                           5. Kristel Käesel
16. Laura Uustulnd                         6. Maarja Raamat
17. Robert Valge                              7. Kerli Saar
18. Maarja Vokk                                8. Maarja Viljaste

10B KLASS                                     10C KLASS
1. Agnes Alev                                  1. Maren Toomsalu*
2. Kaidi Kolk                                   2. Riin Aljas
3. Kaisa Kuleša                             3. Liina Kolk
4. Triin Merivald                              4. Bret Kuldsaar
5. Iris Mäemets                              5. Maris Mägi
6. Piibe Post                                   6. Marta Mägi
7. Riste Tamm                               7. Rait Ool
8. Kristiina Peet                              8. Triin Saarepuu
9. Jaanika Põld                              9. Triin Sink
                                                        10. Tuuli Trei

11A KLASS                                     11B KLASS
1. Marili Pärtel*                              1. Tuule Kask
2. Hedi Hiiuväin                             2. Kaija Kilumets
3. Moonika Jürgenfeldt                 3. Mai Raet
4. Kärt Kukk                                    4. Kaidi Raun
5. Kaie Laaneväli                           5. Maile Tuuling
6. Kristiina Murulaid
7. Timo Müür
8. Aaro Pihel
9. Reet Priske
10. Taavi Rihvk
11. Krista Tiit
12. Laura Tõhk
13. Leana Vapper

11C KLASS                                     12A KLASS
1. Märten Tootmaa*                     1. Ivika Palu*
2. Mari-Liis Alasi                           2. Roosi Tilk*
3. Liina Kalm                                 3. Kristiina Aavik
4. Mari Leedo                                4. Riina Kerm      
5. Margit Ool                                   5. Kersti Kukk
6. Kadri Pultsin                              6. Liisi Lees
7. Mart Rannastu                           7. Moonika Peling
8. Tuuli Sooäär                              8. Eva Pära
9. Velle Toll                                     9. Mikk Saarela
10. Taavi Traumann                     10. Raido Soom
11. Liisa Vipp                                 11. Kaia Suurhans
                                                          12. Anu Tilk
                                                          13. Triinu Tootmaa
                                                          14. Karin Õun

12B KLASS                                     12C KLASS
1. Ethel Ader*                                1. Andra Mesila*
2. Mariliis Mehik*                          2. Üllar Alev
3. Eva Toom*                                 3. Triin Koppel
4. Anu Vismann*                           4. Katrin Kuusk
5. Enel Estorn                                5. Madis Mikola
6. Elen Kontkar                              6. Andra Põldma
7. Helen Kask                                7. Tuuli Põldma
8. Allar Liiv                                      8. Andri Põrk
9. Liis Saat                                      9. Teele Raun
10. Mari Sarjas                              10. Endre Tisler
11. Martin Silts                               11. Tiiu Vaher
12. Liis Suluste
13. Laura Tass
14. Erle Uus
15. Triin Uustalu
16. Dagni Viskus                           * - kõik hinded viied

II õppeveerandi tulemuste põhjal said KIITA õpilased, kellel II veerandi kokkuvõtvad hinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5.

1A KLASS                                        1B KLASS
1. Lilia Kivi                                      1. Triin Kaljumäe
2. Mari Kolk                                     2. Hannes Kask
3. Reet Koppel                               3. Roland Kastein
4. Britha Kuldsaar                          4. Jürgen Kesamaa
5. Taavi Kuuseok                           5. Erik Juhan Kruusik
6. Ruth Laht                                     6. Madis Lember
7. Maigret Mõru                               7. Aleks Lesk
8. Robin Soolind                            8. Hans Lätt
9. Sten Vaher                                  9. Annabel Maripuu
10. Annika Õisnurm                     10. Marleen Rang
                                                          11. Kaarel Talistu
                                                          12. Romet Toomas Tiitsaar

2A KLASS                                        2B KLASS
1. Eva Haavel                                 1. Kristin Aksalu
2. Tairo Jürisson                           2. Markus Kivi
3. Meril Kallasmaa                        3. Indro Kottise
4. Maria-Helena Palijenko           4. Kristi Kruusik
5. Brenda Parbus                          5. Kevin Kuusk
6. Maria Pihlak                               6. Kaimar Kööp
7. Alexander Sannik                      7. Anna Maria Lember
8. Hans-Olavi Vaher                      8. Jako Luik

9. Kevin Maranik (2b klass)
10. Kairi Neilinn
 11. Taavi Sink
 12. Heleri Soe

3A KLASS                                        3B KLASS
1. Milvi Marle Prii                          1. Olivia Laul

4A KLASS                                        4B KLASS
1. Kristina Kasjanenko                 1. Oskar Neeme
2. Merilyn Tohv                                2. Taavi Tuuling
3. Ulla Volke                                    3. Birgit Tõll

5A KLASS                                        5B KLASS
1. Artur Loorpuu                             1. Daire Anupõld
2. Kert Siiner                                   

6A KLASS                                        6B KLASS
1. Paul Kirspuu                               1. Karolin Aksalu
2. Erkki Liiv                                      2. Kaarel Koppel
                                                          3. Jürgen Ots
                                                          4. Gerly Pulk
                                                          5. Karin Tambu
                                                           6. Laur Vatsfeld

7A KLASS                                        7B KLASS
1. Karel Reisko                                1. Ardi Teder
                                                            2. Birgit Truumees

8A KLASS                                        8B KLASS
1. Miko Pupart                                 1. Liina Aasma
2. Kalju Saar                                    2. Marin Saagpakk
3. Henri Viik                                      3. Sander Sink

9A KLASS                                        9B KLASS
1. Urmet Anupõld                          1. Annika Hansalu
2. Karolina Liblik                           2. Karl Keerberg
3. Greta Truverk                             3. Anna-Rebeca Lall
4. Johannes Tõhk                         4. Jörgen Liik
5. John Õun                                    5. Eva-Liisa Mägi
                                                          6. Silver Ool
                                                          7. Merily Uibo

10A KLASS                                     10B KLASS
1. Martina Rihkrand                       1. Hennele Raaper
2. Liina Vanem
3. Keidi Vahter

10C KLASS                                     11B KLASS
1. Madis Metsanurk                       1. Maria Mägi
2. Mari Pultsin                                 2. Annaliisa Ratas
3. Mihkel Talvi

12A KLASS                                     12B KLASS
1. Lagle Heinmaa                             1. Piret Post
2. Ronald Linna

12C KLASS
1. Kaia Kindlam
2. Alo Kivilo