SÜG-Press

3. oktoober 2005

Number 104

Sel nädalal
3.-9. oktoober

E, 03.10  10.45    7.-12. kl aritmeetikavõistlus
                10.45    klassivanemate koosolekud
                15.00    eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni koosolek (110A)
                19.00    hoolekogu koosolek
T, 04.10  11.00    sihtasutuse juhatuse koosolek
                14.00    SÜGi jooksupäev (vt eriplaan)
                16.00    õpilasesinduse koosolek
                19.00    6.-9. kl lastevanemate koosolek
K, 05.10  9.45     4.-6. kl aritmeetikavõistlus
                11.00    lasteaiapäev
                14.00    direktsiooni koosolek (109)
                15.00    juhtkonna koosolek (109)
N, 06.10  19.00    õpetajate üritus
R, 07.10               ÕPETAJATE PÄEV
                19.00    pidu 8.-12. klassile

Sisekontroll:

puudumiste ja hilinemistega seotud probleemid

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 05.10  S. Ess     Indigolapsed
N, 06.10                   Direktsiooni info
E, 10.10  I. Sink      Midagi ilusat
T, 11.10  R. Nelis   Hariduslikust ebavõrdsusest

Treeningute ajad

Ujumisring (toimub KGs)
N 17.00 5.-12. kl T+P
R 15.30 10.-12. kl T+P
    16.00 5.-9. kl T+P
    17.00 10.-12. kl T+P
Korvpall 8.-12. kl neidudele
E 20.00-21.30
K 16.00-17.30
Pallimängud (5.-9. kl P+T)
K 19.00-20.30

Aime Metsmaa

ÕPETAJATE PÄEVAST

Ametlikku õpetajatepäeva tähistatakse mujal Eestis 5. oktoobril. Meil aga toimub see päev ikka traditsiooniliselt sellele päevale lähemal oleval reedel ehk siis 7. oktoobril. Sel päeval on “võim” koolis meie kõige vanemate - abiturientide käes. Õpetajad loovutavad oma ametid neljapäeval peale tunde oma asendajatele. Reedel toimub kool nagu kool ikka - tunnid, vahetunnid, õppetöö, toitlustamine.

Teisiti on sel päeval vaid tundide kellaajad:
1. tund  8.10 – 8.40
2. tund  8.45 – 9.15
3. tund  9.30 – 10.00
4. tund 10.15 – 10.45
5. tund 11.00 – 11.30
6. tund 11.45 – 12.15
7. tund 12.30 – 13.00
8. tund 13.15 – 13.45

ÄRGE SIIS TUNDIDESSE HILJAKS JÄÄGE!

Reede õhtul aga kutsuvad õpetajad kõiki õpilasi alates 8. klassist kooli peole. Pidu algab kell 19.00 ja sisse pääseb 15 krooni eest.

TÄHELEPANU! PALUN KANDKE REEDEL KOOLIS KAASAS OMA ÕPILASPILETIT!
Toredat õpetajate päeva tähistamist - jõudu abiturientidele ja lõõgastust õpetajatele!

Direktsioon

Lp lapsevanemad!

Palun jälgige, et lapse toiduraha saaks kantud mitte SÜGi, vaid kindlasti
SÜG Sihtasutuse arvele 10220016710015 SEB Eesti Ühispangas. Selgitusse palun märkida lapse nimi ja klass.
Marika Pärtel
Finantsjuht

Taimeseade konkursil

Laupäeval, 1. oktoobril toimus Kuressaare Gümnaasiumis XII koolinoorte taimeseade konkurss, kus SÜGist osalesid Kristiina Murulaid ja Reet Priske. Võtsime osa juba teist aastat ning konkurents oli tihedam kui eelmine kord. Sel aastal oli osavõtjaid 26. Võisteldi kahes vanusegrupis: 1.-6. klass ja 7.-12. klass. Esindatud olid koolid üle Saaremaa.

Võistlemiseks oli aega 90 minutit, materjalid anti kohapeal. Hinnati tehnikat, materjalikasutust, värvilahendust, ideid ja visuaalset lõpplahendust. Teemaks oli “Kimp õpetajale!?” ja meie tegime “lille” bioloogiaõpetajale. Kuid igaüks nägi meie kimpu erinevalt – kes luubina, kes peeglina, kes reketina, kes noodina …

Tulemustest: meie saime KG direktori eripreemia, mille üle olime väga õnnelikud. Grand Prix’ võitis Ametikooli tüdruk, kes õpib lilleseadet, meil aga sellealane koolitus puudub. Igatahes olime väga rahul oma saavutusega. Tänusõnad Ülle Mägile, kes meile toeks oli!

Reet ja Kristiina

Aritmeetikakonkursist

7.-12. kl aritmeetikakonkursi I voorus osales 42 õpilast. Esikoha sai Velle Toll (11c) 41 punktiga. Talle järgnesid Rait Ool (10c) 37 p, Mart Tasa (10c) 36 p.
Põhikooli parim oli Karel Tasane (9b) 33 punktiga, noorimate parim Mihkel Lember (7b) 26 punktiga. Klasside paremusjärjestus 10c, 11c, 12c.                           Viljar Aro
*****
4.-6. klassi I vooru esikolmik
I-II Ringa Rätsep (6a) 27 p
      Tiina Ollema (6b) 27 p
III Maarja Merisalu (6a) 22 p
5. klasside parim oli Kertu Kuusk (5b) 15 p.
4. klasside parimad olid 8 punktiga Kristiina Iilane (4a), Joel Jakob Koel (4b), Karl Jõgi (4b), Henri Sink (4b).
Kristiina Paunel

Klasside eraelu

1.-2. oktoobrini käisid kümnendikud Tallinnas kohvikus, loomaaias sügist ja draamateatris “Kevadet” vaatamas. Ilm oli ülivõrdeliselt kaunis nagu suvi. Bussijuht Tõnu on nagu Tõnu ikka. Vahetatud muljed on kiitvad. Olite toredad ja kui talv möödas, reisime jälle.

Sirje, Indrek ja Mari

Euroopa keelte päev

26. septembril tähistatakse Euroopa keelte päeva. Meie koolis korraldati selle päeva raames kaks väikest võistlust. 26. septembriks ootasime klassidelt plakateid, millel on anekdoote erinevatest Euroopa rahvastest. Oluliseks pidasime ka plakati välimust. Tore oli tõdeda, et paljud klassid osalesid sellel konkursil ja nii saime esimese korruse plakatitega ka kaunistada. Siinkohal toome ära parimate plakatite autorid. Algklassidest olid kõige silmatorkavamad ja andekamad 2b klassi ja Robi-Jürgen Algo (4b) plakatid, põhikooli osas märgime ära 5a ja Silver Oolu (9b) plakatid ning gümnaasiumis 10a ja 11a plakatid. Suur aitäh ka kõikidele teistele, eriline tänu kuulub 2a ja 4b plakatite tegijatele.

Teise üritusena viisime läbi juba traditsiooniliseks saanud viktoriini. Vastuste leidmiseks oli aega täpselt 24 tundi ja küsimused olid loomulikult erinevate Euroopa riikide kohta. Algklassidest osales 4 klassi, kellest edukamaks osutus 4b klass (21p), põhikoolist osales 9 klassi, edukaim oli 9a (27p) ja gümnaasiumis oli osalejaid 6 klassi, siin oli edukam 11a (25,5p). Üldkokkuvõttes kuulus aga viktoriini võit 9a klassile 27 punktiga, teine oli 5b klass (26p) ja 3.-4. koht kuulus 6a ja 11a klassile (25,5p).

Aitäh kõikidele osalejatele ja kohtumiseni järgmisel aastal!

Liina Truu ja Diana Õun


Mihklipäeval Mustjala loodusmajas

Eestimaa kooliõpilaste loodusteadlikkuse edendamiseks pakub RMK 2005. aastal taas tasuta programme. Sügiskampaania (19. sep-tember kuni 31. oktoober) käigus külastas IIb klass Mustjala loodusmaja. Läänemere rannik, jäänukjärved, omanäolised metsad haruldaste taimeliikide rohkusega – kõiki neid kohaliku looduse imesid esitlevad Mustjala looduskeskuse programmid ja õpperajad.
Meie valisime  välja kaks programmi. Esiteks  “Mets meie meelte läbi” – vaatasime, kuulasime, nuusutasime, tunnetasime ja maitsesime metsa – ja teiseks “Millest algab mets?”– puu elukäik, seemnest raieküpse metsani, ringkäik taimeaeda ja raielangile. Läbisime Konati matkaraja ja lõpuks jõudsime Konati karjääri äärde. Piknikukohas tegime kokkuvõtte nähtust, kuuldust; küpsetasime lõkketulel vorstikesi, jõime kaasavõetud sooja teed ja mängisime.

Mustjala looduskeskuses oli ka avatud hundinäitus "Vana Hall". Selle oli koostanud RMK Sagadi Metsamuuseum. Kaasa anti meie klassile ka terve rida toredaid kingitusi: iga laps sai “inforatta” RMK teabepunktidega, klassile kingiti raamat ”Rännates Eesti riigimetsas” ja metsamängu mapp koos metsamängu vihiku ja rasvakriitide komplektiga.
Marina Mäetalu, II B klassi juhataja

NB! Kuna kampaania ei ole veel lõppenud, siis teadmiseks neile, keda huvitab: looduskeskus on avatud tööpäeviti 12.00-17.00 ja näitust saab vaadata ka teistel aegadel ette helistades.

Logo

Kontakt: Anu Metsniit, RMK puhkeala juhataja, telefon 503 2762.

SÜGi VI sügisjooks

EESMÄRK: Populariseerida jooksmist kooliõpilaste hulgas.
LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT: Võistlused viib läbi Saaremaa Ühisgümnaasium 04.10.2005. Võistlused toimuvad Kuressaare linna tänavatel ja Kuressaare Tervisepargis.
OSAVÕTJAD: Osalevad Saare maakonna üldhariduskoolide 1.-12. kl õpilased.

VÕISTLUSTE PROGRAMM:
Võisteldakse tänavajooksus 4 distantsil:
1.-4. kl P,T  1 km - Kuressaare Tervisepark
5.-6. kl P,T   2 km Kuressaare Tervisepark
10.-12. kl T   4 km Kuressaare Tervisepark

10.-12. kl P   10,8 km. Start Hariduse 13 – Kingu tn. – J. Smuuli tn. – Kihelkonna mnt. – Lahe tee – Lahtedevaheline mnt. – Sõrve mnt. –Tuulte-Roos – Lootsi tn. – Pargi tn. – finiš Hotell Meri ees.

REGISTREERIMINE: Jooksukaardid saab täita Kuressaare Tervisepargi stardipaigas kella 13.30 alates.
AUTASUSTAMINE: Iga vanuseastme võitjat poissi ja tüdrukut autasustatakse diplomi ja karikaga, II-III kohta auhindade ja diplomiga. 10,8 km distantsi I-III kohta karika ja diplomiga, kümmet esimest auhinnaga.
AJAKAVA:
14.00 - 1. kl T         16.00 – 5.-6. kl T
14.15 - 1. kl P         16.15 – 5.-6.kl P    
14.30 - 2. kl T         16.30 – 7.-9. kl T
14.45 - 2. kl P         17.00 – 7.-9. kl P
15.00 - 3. kl T         17.15 – 10.-12. kl T
15.15 - 3. kl P
15.30 - 4. kl T
15.45 - 4. kl P
10.-12. kl. noormehed stardivad Saaremaa Ühisgümnaasiumi eest kell 16.15.

Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides
I kl. P, T; II kl. P, T; III kl. P, T; IV kl. P, T;
V-VI kl. P, T; 7.-9. kl. P, T; 10.-12. kl. P, T.

NB! Kuna 10,8 km finiš ei ole stardipaigas, siis on võimalik saata oma isiklikud asjad nime ja aadresssiga varustatud kotis finišipaika.
Info tel. 452 4436,  527 8205 Enn Laanemäe.


Ära jää murega üksi!

Koolielu on taas täistuurid sisse saanud... Kontrolltööd, vastamised, arvestused, suhted kaaslastega, suhted õpetajatega, hobid – kõige ja kõigi jaoks peaks aega leidma. On täiesti mõistetav, et kiires olukorras tekib aeg-ajalt vastuseta küsimusi, arusaamatusi, pingeid... Muretsemine ja norutamine on aga koolielus halvad kaaslased. Igat  probleemi saab rääkida selgemaks ja lihtsamaks.

Lähim abiline on alati klassijuhataja, kelle poole võib pöörduda õppimisse ja õppekorraldusse puutuvate küsimustega. Klassijuhataja kui koolielu hästi tundev isik saab ka juhatada, kuhu ja kelle poole konkreetse murega oleks õigem pöörduda.

Ka on  igas klassis  olemas oma toetusvõrgustik. Klassivanema kaudu saab õpilaste probleeme lahendada näiteks õpilasesinduses või ka kooli juhtkonnas. Klassides on õpilastuutorid, kelle abi saab paluda, kui õppimises on lüngad tekkinud. Väga oluline on sellises juhul ka aineõpetajate konsultatsioonide külastamine.

Tervisesse puutuvates küsimustes nõustab kooli medtöötaja Marianne Starikova, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.00-11.00 võtab vastu ka kooliarst Viigi Viil.

Koduste murede korral, mis segavad kooliskäimist, on võimalik vestelda koolide sotsiaaltöötaja Kai Saarega  (tel 5698 5022, e-mail kaie@pylades.ee), kes teisipäeviti võtab vastu meie majas kabinetis 119.

Kui probleemid ja küsimused on tekkinud iseenese mõistmise või teistega läbisaamise pinnal, siis on võimalik pöörduda kooli psühholoogi poole kabinetis 119 (tel 452 4434, e-mail mia@syg.edu.ee). Ei ole mõtet oodata, et mure kasvaks piisavalt suureks, tulla võib alati.
Räägi inimestega –
üheskoos leiame lahenduse!

Mia Rand
Kooli psühholoog

2005. aastal SÜG-i lõpetanute edasistest valikutest

 

12a

12b

12c

Kokku

Lõpetas

28

16

23

67

Õpib kõrgkoolides

23 (82%)

10 (62%)

20
(87 %)

53 (79%)

Õpib ametikoolides

3 (10,5%)

5  (31%)

1 (4%)

9 (13%)

Sõjaväes, tööl

2
(7%)

1 (6%)

2 (9%)

5      (7,5 %)

Valitud koolid

Tartu Ülikool                                                 14
Tallinna Ülikool                                            7
Eesti Põllumajandusülikool                      6
Kuressaare Ametikool                                6
Tallinna Tehnikaülikool                               5
Tallinna Tehnikakõrgkool                           5
Tallinna Majanduskool                                3
Sisekaitse Akadeemia                                 3
Eesti Mereakadeemia                                  3
Eesti Kunstiakadeemia                               2
Euroülikool                                                     2
Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias 1
Tartu Meditsiinikool                                       1
Akadeemia Nord                                            1
EBS                                                                   1
Eesti Iluteeninduse Erakool                         1
Õisu Toiduainetetööstuse Kool                   1

Gümnaasiumi mälumäng

Neljapäeval, 29. septembril algas taas juba pikkade traditsioonidega klassidevaheline mälumängu võistlus. Esimeseks vooruks oli seekord teema varia, mis harilikult on mälumängu sarja viimane teema. Tulemused jagunesid järgmiselt:

I koht - 11c (16p)
II-III koht - 10b ja 12a (14p)
4.-5. koht - 10cI ja 10cII (13p)
6.-7. koht - 10a ja 12b (12p)
8.-9. koht - 11a ja 11b (11p)
10. koht - 12c (9p)

Kuna 10c klassist osaleb sarjas kaks võistkonda, siis klassidevahelise võistluse arvestusse läheb parema võiskonna tulemus. Täname kõiki osavõtjaid ja kohtumiseni sarja teises voorus
3. novembril.
Huvijuhid