SÜG-Press

19. september 2005

Number 102

Sel nädalal, 19.-25. 09

E, 19.09               kohtumised MTÜ YFU rahvusvahelise õpilasvahetusega
                10.45    klassivanemate koosolekud
                15.00    eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni koosolek ruumis 110A
T, 20.09               loodusepäev, jälgi reklaami
                11.00    sihtasutuse juhatuse koosolek
                16.00    õpilasesinduse koosolek
K, 21.09  14.00   direktsiooni koosolek (109)
N, 22.09  14.00   kergejõustikuvõistlused (KG, SÜG, Kärdla, Ventspils)
                15.00    matemaatika ainekomisjon (406)
R, L 23.-24.09     Õpilasesinduste Liidu laager Leisis

Sisekontroll:

aine töökavad, 5. klasside hakkamasaamine

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 21.09  D. Õun, T. Lest Õpetajate päev
N, 22.09                              Direktsiooni info
R, 23.09                              Tervitus 1. klassilt
E, 26.09  A. Rihvk              Kooliteatrid Iirimaal
T, 27.09  U. Kiil                  Õiguskord Saare maakonnas

Juhtkond tänab

Toomas Kaske, kes on loonud kooli arvutipargile uue hingamise

Teated

4. oktoobril kell 19.00 aulas 6.-9. kl õpilaste lastevanemate üldkoosolek. Järgnevad klassikoosolekud.
*****
1.-2. klasside kergejõustikuhuvilised on oodatud trenni esmaspäeviti ja reedeti
kell 14.00-14.30.
Teid ootab õpetaja Margit.

Gümnaasiumiosa näitering Kreisis võtab vastu uusi teatrihuvilisi. Võta kontakti õpetaja Sirje Kreismaniga või Mikk Saarelaga (12a) hiljemalt reedeks,
23. septembriks.
*****
Kunstiring algklassidele toimub kolmapäeviti
kell 14.00 ruumis 214.
Irena Sink
*****
Kehalise kasvatuse erigrupi tunnid toimuvad
E 16.15,  T 16.15,  N 16.00.
Tunnid algavad võimlemisklassis.
Tiiu Haavik
*****
Taas algavad kickboxing’u treeningud. Veel on vabu kohti SÜGi 9.-11. klasside õpilastele. Septembri lõpuni toimuvad trennid E ja T kell 18.00
KG terviserajal ja L kell 14.00 KG ujulas.
Treeningud SÜGi õpilastele tasuta.
Lisainfot küsi 514 6661.
Treener Martin Sepp
*****
Seoses uute ehitustega kooli territooriumil on muutunud klasside kogunemiskohad evakuatsiooni korral. Rivistuseks koguneda:
algklassid – korvpalliplatsile,
põhikool ja gümnaasium – korvpalliväljaku taha muruplatsile.
*****
Õpilased saavad paljundada kuni 15.30-ni õpetajate toa sekretäri juures,
kui paljundusmasin on vaba.

NB! Sellel vahetunnil, kui toimub pedagoogiline kõnelus (9.45 – 10.00) paljundada ei saa!

Paljunduse hind:
A4 ühepoolne – 1.00; A 4 kahepoolne 1.50.
*****
Garderoobikappide hind on tõusnud. Uus hind on 1300 krooni. Neile, kel kapp tellitud, aga veel kätte saamata, kehtib endine hind 1150 krooni.
Aado Haandi

ÜLEMINEKU- JA LÕPUEKSAMID
2005/2006. õppeaastal

3a – inglise keel
3b – matemaatika
4a – inglise keel, vene keel
4b – matemaatika, loodusõpetus
5a – eesti keel (ümberjutustus), inglise keel
5b – eesti keel (ümberjutustus), matemaatika
6a – inglise keel, eesti keel
6b – inglise keel, matemaatika
7a – bioloogia, matemaatika, vene keel
7b – bioloogia, matemaatika, vene keel
8a – füüsika, ajalugu, inglise keel
8b – füüsika, ajalugu, matemaatika
9a,b – eesti keel ja kirjandus (5.06), matemaatika (9.06), valikaine (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, inglise keel, saksa keel, ühiskonnaõpetus) (14.06)
10a – matemaatika, ajalugu, arvuti
10b – matemaatika, ajalugu, arvuti
10c – matemaatika, ajalugu, arvuti
11a – kirjandus, inglise keel, 2 valikeksamit järgmistest ainetest: eesti keel, ajalugu, matemaatika saksa keel, vene keel, bioloogia, keemia, geograafia, füüsika
11b – kirjandus, bioloogia, 2 valikeksamit järgmistest ainetest: eesti keel, ajalugu, matemaatika, inglise keel, saksa keel, vene keel, keemia, geograafia, füüsika
11c – kirjandus, füüsika, 2 valikeksamit järmistest ainetest: eesti keel, ajalugu, matemaatika, inglise keel, saksa keel, vene keel, bioloogia, keemia, geograafia
12a,b,c – eesti keel (22.04), matemaatika (2.05), inglise keele  kirjalik (7.05), suuline (8.-12.05), ühiskonnaõpetus (15.05), saksa keele kirjalik (19.05), suuline (20., 22.05), vene keele kirjalik (19.05), suuline (20., 22.05), ajalugu (24.05), geograafia (29.05), bioloogia (2.06), keemia (6.06), füüsika (9.06)

NB! valikeksamitest 11. klassis ei vabastata hinnete põhjal!>
Kooli juhtkond

Meie klassid ja klassijuhatajad

 

                                       Kokku   T          P 
1a Irena Sink                24        17          7
1b Merje Mardi             23          8        15
2a Viire Pors                19         12          7
2b Marina Mäetalu       21          9        12
3a Maie Uustulnd        26        13        13
3b Ruta Kelt                  26        10        16
4a Margit Mägi              30        15        15
4b Alli Kallaste             28        13        15
1.-4. kl kokku               197       97        100

5a Vauri Priske         33            16        17
5b Merje Oopkaup    34            17        17
6a Elle Tasa               31           18        13
6b Reet Igav               34            19        15
7a Ülle Mägi               33            18        15
7b Triino Lest             37            21        16
8a Liis Ojasaar          36            22        14
8b Liina Truu              37            21        16
9a Mia Rand               36            22        14
9b Anu Ausmees       34            16        18
5.-9. kl kokku              345         190       155

1.-9. kl kokku              542          287       255

10a Sirje Kreisman   36            25        11
10b Indrek Peil           36            28          8
10c Mari Ausmees    35            15        20
11a Diana Õun           32            19        13
11b Mart Mölder          31            20        11
11c Rita Ilves               31            12        19
12a Merike Kuldsaar  32            25          7
12b Arne Loorpuu       33            23        10
12c Anne Teigamägi  35            13        22
10.-12. kl kokku           301          180     121

1.-12. kl kokku              843          467     376

Tule kaasa elama!

Neljapäeval, 22. septembril kell 14.00 toimub Kuressaare Linnastaadionil SÜG – KG – Kärdla G – Ventspilsi G sõpruskohtumine kergejõustikus. Võistlustel on kavas enamik kergejõustikualadest. Igal alal osalevad koolist 2 tüdrukut ja 2 poissi, kes on hetkel meie kooli selle ala parimad.
Pärast koolide võistluse lõppu on ajakavas ka demonstratsioonvõistlused. Võidu jooksevad Saaremaa mehed ja nende vastu Eesti kiireimad mehed. Saarema võistkonda kuulub praegu kiireim mees Eestis – Marek Niit. Veel näitavad viskeharjutusi maailmaklassi kuuluvad Läti odaviskajad Maris Griva ja Eriks Raks. Ka üritab inimene võidu joosta hobusega. Huvilised ja oma kooli fännid, olge kindlasti kohal ja elage kaasa võistlusele, mis tõenäoliselt kujuneb iga-aastaseks!
Virge Treiel


ALGAB EELKOOLI REGISTREERIMINE

Logo

Aeg lendab, armastame sageli öelda. Küllap tajume seda enim, kui mõtleme oma laste kasvamisele. Ja kuna ajal alati on rutt, on just nüüd paras mõelda järgmisele sügisele.

Kool ootab, ja on hea tulla tuttavasse paika. Seepärast kutsume ka käesoleval õppeaastal kooliga tutvuma lapsi, kes meie peresse tulevad päris-koolilasteks järgmise aasta 1. septembril.

Lastele toimuvad tunnid ja vanematele loengutesari. Emakeele tundides õpime lugema, kirjutama, laulame ja meisterdame, matemaatikas arvutame, nuputame, teeme katseid ja mängime mänge. Arvutitundides saavad lapsed harjutada loogilist mõtlemist, värvida pilte, tutvuda arvuti kasutamisega. Lastele antakse töölehtedel ka koduseid töid, et koolilapseks olemist paremini harjutada. Vanemad räägivad, et koduseid töid tegid lapsed kodus alati innukalt ning olid seejuures väga tähtsad! Oskasid vanemaidki õpetada, sest tundides toimunu oli hästi meelde jäänud.

Vanematele toimuvates loengutes annavad õpetajad häid nõuandeid mõnede kindlate asjade õppimiseks-harjutamiseks, arutame koos koolielu puudutavaid küsimusi ja teeme rühmatöid ning meisterdame. Laupäeviti on seega kolm tundi nii vanematele kui lastele, koolipäev kestab kella 10-13.00.

Eelmisel aastal käis meie eelkoolis kolm rühma lapsi, peaaegu kõik nad alustasid sellel sügisel meie 1. klassis. Oli tore vanade sõprade taas- kohtumine, sest võõristustunnet, mis lapsel uues olukorras ikka tekib, oli vähem. Ka kooliga harjumine on kergem,  sest  õpetajad  ja  ruumid on tuttavad. Tihti on juba eelkoolis omavahel sõpradeks saadud ja pinginaabergi leitud.

Vanematele annab eelkoolis käimine samuti teatud kindlustunde, sest kooli registreerimine toimub eelkõige eelkooli kaudu, pole vaja mitmeid kordi paberite pärast kooli vahet käia, lapse õpetajad on aasta jooksul tuttavaks saanud, nõudmised ja ootused teada.

Vanemad ise arvasid nii: “Laupäev oli perele kõige sobilikum päev, sest siis polnud tööpäeva kiiret. Eelkool andis juurde julgust ja soovi kooli tulla, tõstis lapse eneseteadvust, muutis lapse peaaegu suureks koolilapseks. Laps oli peale eelkoooli päeva alati heas tujus ja rääkis meelsasti, mida ta tundides tegi. Õpetas meidki töölehtede täitmisel kodus. Sai juurde palju uusi sõpru. Vanematele toimunud loengud olid ka väga kasulikud, saime nõuandeid, kuidas lapsele toeks olla, kuidas kiita, kuidas õppimist harjutada. Kasulikud olid ka teadmised koolitarvetest, sest head töövahendid tagavad hea tulemuse. Lapsele oli eelkooli kogemus väga vajalik, ta harjus kooliga ja sai ettekujutuse sellest, mis see kool üldse on.”

Eelkooli päevad on sellel õppeaastal:
8. oktoobril,
19. novembril,
21. jaanuaril,
18. veebruaril,
11. märtsil.

Teeme eelkooli jaoks juba ettevalmistusi ja seepärast palume lapse tulek
eelnevalt registreerida
kooli sekretäri telefonil 452 4430.

8. oktoobril kohtume kooli auditooriumis
I korrusel. Lastel palume kaasa võtta pinali ja vahetusjalatsid. Oleme rõõmsad teiega tutvumise üle ja soovime hea koostöö jätkumist 1. septembril 2006 esimestes klassides!

Sirje Ess

Koolitusjuht


PUUDUMISTEST

Lähtudes SÜG-i käesoleva õppeaasta põhieesmärgist “Võlglasteta ja puudujateta aasta”, võttis õppenõukogu seoses puudumistega vastu järgmise otsuse:

 

Põhjuseta puudumised on karistatavad:

Puudujate märkimisest:

Kinnitatud  õppenõukogu koosolekul
14. septembril 2005.

Kutse loodusesse

Ülemaailmsel südamepäeval, pühapäeval
25. septembril algusega kell 11.00 antakse Kuressaare Tervisepargis lähe II südamejooksule.

Kõik jooksjad saavad auhinna ja diplomi, lisaks võib naeratada loosiõnn. Veel: tervisemõõtmine, tasuta keelekaste, lõbustab muusika. Jooksudistantsi pikkused 700 m kuni 2 km. Võib ka matkata. Oodatud on kõik: beebidest kuni vanaisade-emadeni.

Meeldivat südamepäeva soovides
liikumine “Eluterve Eesti”

Õnnitleme!

Valimised õpilasesinduse vabadele kohtadele võitsid järgmised õpilased:
Nänsi Männik 7b
Helena Vokk 8a
Maria Väli 10a
Martti Rettau 11a
Märten Tootmaa 11c
Ivika Palu 12a

Õpilasesinduse esimene koosolek toimub teisipäeval, 20. 09 kell 16.00 ruumis 019.