SÜG-Press

13. september 2005

Number 101

Sel nädalal 12.-18. september

E, 12.09  10.45    Klassivanemate koosolek
T, 13.09  11.00    Sihtasutuse juhatuse koosolek
                16.00    Nõukoja koosolek
                19.00    5. klasside lastevanemate koosolek koos aineõpetajatega (ruumis 138)
K, 14.09               Õpilasesinduse kandidaatide tutvustamine vahetundides aulas
                14.00    Direktsiooni koosolek (109)
                15.00    Õppenõukogu (138)
N, 15.09               Õpilasesinduse valimised
                19.00    10. kl lastevanemate koosolek koos aineõpetajatega (138)
R, 16.09  19.00   Jukude pidu

Sisekontroll:

Dokumentatsioon: 2004/05 õpetajapäevikud, suured raamatud, aine töökavad

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 13.09  M. Pärtel          SÜG Sihtasutuse rahadest
K, 14.09  M. Roos           Logopeedi tööst
N, 15.09                          Direktsiooni info
R, 16.09  E. Tasa             B7 laager
E, 19.09  L. Poopuu        Hiirami võti
T, 20.09  M. Ausmees      Pärimuslaager

Juhtkond tänab

Kooli koristajaid suure töö eest kooli ruumide kordaseadmisel õppetöö alguseks
Sirje Kreismani, Indrek Peili, Mari Ausmeest, Triino Lesta, Diana Õuna ja abituriente jukulaagri toreda korraldamise eest

TEADMISEKS KÕIGILE!

Koolimajja siseneme garderoobi kaudu,
I korruse fuajeesse viivad uksed on ainult väljumiseks!

TEATED

Kodundusringi uusi ja vanu liikmeid ootan neljapäeval, 15. septembril kell 15.00 õpilaskodus (ruum 316).
Virve Lõbus
*****
Kõigile, kes soovivad õppida rootsi keelt!
Alustame edasijõudnutega kolmapäeval, 14. septembril kell 16.00 kabinetis 310.
Algajad on oodatud kell 17.00.
Kristi Aro
*****
Kunstiring põhikoolile ja gümnaasiumile toimub esmaspäeval kell 15-17.00 ruumis 301.
Ülle Mägi
****
Lugupeetud 1. klassi laste vanemad!

12. -15. septembrini kontrollin 1. klassi laste kõnet. Töö toimub tundide ajal.
Marit Roos, logopeed
*****
II korruselt on LEITUD HÕBERIPATS (naise figuuriga). Kätte saab õpetajate toa sekretäri käest.

Malehuvilistele

Maletunnid toimuvad alates 19. sept. ruumis 404
esmaspäeviti kell 13.00 ja 14.00
kolmapäeviti kell 13.00 ja 14.00
neljapäeviti kell 14.00.

Esimese klassi õpilastele algavad male algõpetuse tunnid novembrikuus. Sel õppeaastal on kavas suurendada koolisiseste võistluste arvu. Möödunud aasta eeskujul toimuvad 2006. a veebruaris klassidevahelised kiirmale-võistlused. Uute üritustena on plaanis läbi viia kooli individuaalsed esivõistlused välkmales kolme seeriaturniiriga, samuti selgitada kooli parimad tavamales. Parimad saavad osa võtta maakondlikest esivõistlustest.

Mida annab malemäng? Male arendab mälu, tähelepanu- ja otsustusvõimet, leidlikkust, oskust oma tegevust kavandada, kasvatab püsivust, loogilist mõtlemist ja distsipliinitunnet. Tule proovi Sinagi. Äkki leiad selles mängus oma kutsumuse!

Maleõpetaja Juuno Jalakas

Koolivaheajad 2005/2006

sügisvaheaeg  22. oktoober – 30. oktoober
jõuluvaheaeg  24. detsember – 8. jaanuar
kevadvaheaeg  18. märts – 26. märts
suvevaheaeg  6. juuni – 31. august

TÜTARLASTEKOORI
(5.- 9. kl) PÕNEV HOOAEG!

Et oleks ikka lauluhuvilisi tütarlapsi meie koori ridadesse tulemas, annan lühiinformatsiooni selle õppeaasta plaanidest.
Kuna mitmed projektid on meil seekord koos KG kooriga, siis juba oktoobrikuus toimub nendega koos laululaager ja 3. novembril saavad linna tütarlaste-koorid õppida laule kuulsa dirigendi Lydia Rahula käe all. Koos Kreedoga on plaanis 1. adventi tähistada kirikus Adiemuse kordusettekandega! Detsembris ootab tublimaid lauljaid kontsertreis jõuluhõngulisse Turu linna Soomes. Ka teisel poolaastal toimub üks laululaager ning mitmeid esinemisi ning kooli lõpupäevadel maakonna laulupidu!
Ootan lisaks 5. klassidele ka vanemaid tüdrukuid laulma! PROOVID TOIMUVAD NELJAPÄEVITI kell 8.10 ja vajadusel ka õhtuti koos Kreedoga.
Alustame 15. septembril aulas!
*****
KREEDO! Alustame esmaspäeval,
19. septembril kell 19.30!
Mari Ausmees

Sport

2. septembri spordipäeva parimad tulemused:

5.-6.  kl  pallivise
Tüdrukud                           Poisid
I Gerly Pulk (6b) 40.00               I Indrek Kabel (6a) 53.00
II Eliise Hoogand (6b) 38.00     II Stenver Matt (6b) 53.00
III Loore Magus (6b) 35.00        III Kert Siiner (5a) 48.00

5.-6.  kl  kaugushüpe
Tüdrukud                           Poisid
I Eliise Hoogand (6b) 3.75         I Kert Siiner (5a) 4.17
II Maarja Merisalu (6a) 3.68       II Paul Kirspuu (6a) 3.85
III Gerly Pulk (6b) 3.60               III Indrek Kabel (6a) 3.77

5.-6.  kl  60 m jooks
Tüdrukud                           Poisid
I Maarja Merisalu (6a) 9,0           I Kert Siiner (5a) 8,7
II Eliise Hoogand (6b) 9,2          II Indrek Kabel (6a) 9,1
III Tiina Ollema (6b) 9,8              III Paul Kirspuu (6a) 9,3

7.-9.  kl  kaugushüpe
Tüdrukud                          Poisid
I Helena Vokk (8a) 4.66               I Sander Sooäär (9a) 5.60
II Linda Treiel (8b) 4.63              II Karl Keerberg (9b) 4.91
III Teele Treiel (7b) 4.15              III Kleron Kiirend (8a) 4.78

7.-9.  kl  pallivise
Tüdrukud                          Poisid
I Linda Treiel (8b) 58.00             I Karl Kaljulaid (9b) 73.00
II Liina Malk (8b) 48.00              II Robert Valge (9a) 72.00
III Helerin Opp (9a) 48.00          III Silver Ool (9b) 70.00

7.-9. kl  60 m jooks
Tüdrukud                           Poisid
I Helena Vokk (8a) 8,5                 I Sander Sooäär (9a) 7,4
II Linda Treiel (8b) 8,6                 II Enriko Laanemäe (8b) 8,0
III Annemarie Randla (8a) 8,7    III John Õun (9a) 8,1

5.-6. kl pendelteatejooks   5.-6. kl ringteatejooks
I 6a klass                                          I 6a klass
II 5a klass                                         II 5b klass
III 6b klass                                       III 5a klass
IV 5b klass                                       IV 6b klass

7.-9. kl pendelteatejooks   7.-9. kl ringteatejooks
I 8b klass                                          I 8a klass
II 9b klass                                        II 8b klass
III 9a klass                                       III 9b klass
4. 8a klass                                        4. 9a klass
5. 7b klass                                        5. 7b klass
6. 7a klass

10.-12. kl kuulitõuge
I Herkki Leemet (11c) 10.75
II Kristo Salumaa (11b) 10.71
III Vahur Poopuu (12b) 10.65

10.-12.  kl  kaugushüpe
Tütarlapsed                       Noormehed
I Kerli Saar (10a) 4.31                  I Herkki Leemet (11c) 6.13
II Kaija Kilumets (11b) 4.22      II Timo Müür (11a) 12.00
III Gabriela Laanet (11a) 4.15    III Mihkel Paju (12c) 5.98

10.-12.  kl  100 m jooks
Tütarlapsed                       Noormehed
I Kerli Saar (10a) 14,1                  I Andri Põrk (12c) 11,4
II Kaisa Kuleša (10b) 14,8          II Timo Müür (11a) 12,0
III Jaanika Põld (10b) 15,7         III Mihkel Paju (12c) 12,2

Tütarlaste köievedu
10. klass                           11. klass
I 10b 1. võistkond                         I 11a klass 1. võistkond
II 10b 2. võistkond                       II 11c klass
III 10a klass                                     III 11b klass

12. klass
I - 12c klass,
II - 12b 1. võistkond,
III - 12b 2. võistkond

10.-12. kl pendelteatejooks       10.-12. kl ringteatejooks
I 10c klass                                        I 12c klass
II 11a klass                                      II 11a klass
III 12c klass                                     III 10c klassIII 10c klass


JUKUD: “ME OLEME NII SUURED JA VÄIKESED”

Saaremaa Ühisgümnaasiumis algab õppeaasta juba 29. augustil. Kooli algust kuulutab jukukooli laager. Sellel päeval kogunes koolimaja ette seltskond noori inimesi, kes üksteist alguses pisut pelgasid – kokku tuldi ju eri koolidest üle Saaremaa. Kokku said meie kooli uue lennu esindajad – kümnendikud. Sõideti Võhmale tutvumislaagrisse.

Laager nagu laager ikka – võistluste, mängude, matka, ajurünnaku ja meeldiva seltskonnaga. Tegevust jätkus 24 tunniks. Meeliköitvamaks kujunes õhtu, kus abituriendid viisid läbi vestlusringi õpilaselt õpilasele, jagades näpunäiteid ja kogemusi, kuidas meie koolis paremini toime tulla.

Pilt Juhanitest

Laagri läbiviimise põhiraskus langes ka sel aastal abituuriumi toekatele õlgadele. Siinkohal on hea võimalus öelda erilised tänusõnad Mehis Vipile, Allar Raamatule, Lagle Heinmaale, Ivika Palule, Liis Sulustele ja tänukummardus maani ka kõikide teiste abiturientide ees, kes laagri läbiviimisel meile appi tõttasid ja meilt suure “koorma” endale haarasid.

Toome siinkohal ära kümnendike mõtteid, mis koorusid välja ajurünnakul:

OOTUSED KOOLILE: mõistev suhtumine,  remonditud koolimaja, head sportimistingimused, vähem koduseid töid, vastutulelikkust, häid sööke, jukunädala taastamist,  lennu ühisüritusi, positiivsust, et eksamid hästi läheksid, õiglast kohtlemist, sõbralikku keskkonda, võimalusi ennast tõestada,  pikemat söögivahetundi, tuletõrjeõppusi ilusa ilmaga.

OOTUSED KLASSILE: sõbralikkust, aktiivsust, üksmeelsust, klassi au üleval hoidmist, huumorit, pidusid, andestust, kokkuhoidmist, head õhkkonda, energilisi, aktiivseid ja toredaid inimesi, koostööd, kõik see mees lõpuni, klassiõhtuid, tolerantsust, abivalmidust, häid hindeid.

OOTUSED KLASSIJUHATAJALE: kannatlikkust, abi ühisürituste korraldamisel, huumorisoont, tugevat närvi, klassi eest seismist, vastutulelikkust, kommi, toetust rasketel aegadel, häid mõtteid klassielu korraldamisel, huvitavaid klassijuhatajatunde, suunamist.
LUBADUSED ÕPETAJATELE JA KOOLILE: lubame endale viisi panna, ei solva õpetajaid, käitume viisakalt, suhtume neisse lugupidavalt, töötame tunnis kaasa, teeme koduseid ülesandeid, ei loobi prügi, oleme õpihimulised, ei räägi õpetajaga samal ajal, ei haugu vastu, kui õpetajal on õigus, õpime kontrolltöödeks, kanname asju kaasas, ei anna tühje lubadusi, teeme tööd tähtaegadeks, austame õpetajaid, töötame tunnis kaasa, paneme raamatutele paberid ümber, teietame, üritame mitte spikerdamisega vahele jääda, ei proovi järgi õpetaja närvikava, üritame ka igavate tundide ajal ärkvel püsida, aitame, kui õpetajad ilusasti paluvad, palju torediad hindeid, peavalu, tundidesse kohale jõuda, kiita ja tänada.

Jukude klassijuhatajad
LUBADUSED ISEENDALE: üritame oma ego maha suruda, oleme sõbralikud, viisakad, tublid ja abivalmis, aktiivsed, õpime hästi, lõpetame kooli ära, säilitame huumorisoone, jääme iseendaks, saame targemaks, osaleme üritustel, ei ropenda, ei solva teisi, ei söö tunnis, loeme kohustuslikku kirjandust, hoiame kooli au kõrgel, käime korralikult riides, saame õpetajatega hästi läbi.
Täname kõiki laagris osalenud õpilasi ja klassijuhatajaid Sirjet, Indrekut ja Marit ning kokatädisid, kes valmistasid meile maitsvat ja külluslikku toitu. Samuti Aado Haandit, tänu kellele toidukraam meieni jõudis. Külalislahkuse eest täname lahket Mustjala vallavalitsust ja Võhma koolimaja perenaist!


Kallid Jukud, ilusat ja teguderohket gümnaasiumiaega meie koolis ning
 Sapere aude!
Huvijuhid Diana ja Triino

ÕPETAJATE  KONSULTATSIOONIAJAD
2005/06. õppeaasta I poolaastal

ÕPETAJA

AINE

KLASS(ID)

AEG

KOHT

Viljar Aro

matemaatika

10c

T 15.00-16.00

138

Anu Ausmees

matemaatika

9a,b, 10a

K 15.00-16.00

407

 

matemaatika

11a,b

E 15.00-16.00

407

Mari Ausmees

muusika

2., 4., 7., 10.-12.

N 14.50-15.50

305

Reet Igav

eesti keel, kirjandus

6a,b, 11a

E 16.00-17.00

413

Rita Ilves

eesti keel, kirjandus

10b,c, 11c, 12a

E 16.00-17.00

411

Urmas Kiil

ühiskonnaõpetus

12a,b,c

kokkuleppel

 

Sirje Kreisman

eesti keel, kirjandus

8a, 10a, 11., 12.

T 15.50-16.50

413

Merike Kuldsaar

geograafia

5., 7.-11.

N 15.00-16.00

317

Arne Loorpuu

füüsika

7.-11.

E 16.00-17.00

320

Reet Lulla

inglise keel

9.-12.

T 15.00-16.00

307

Virve Lõbus

käsitöö

5.-9.

N 14.50-15.50

ÕK 316

Ruth Mustis

inglise keel

9a, 11a,b, 12a

N 15.00-16.00

308

Mart Mölder

bioloogia

9b,10b, 11.-12.

K 15.00-16.00

220

Margit Mägi

vene keel

6b

T 14.00-15.00

209

Ülle Mägi

joonestamine

12a,b,c

E 15.00-16.00

301

Riia Nelis

inglise keel

10a

E 16.00-17.00

307

Liis Ojasaar

inglise keel

5a, 8a, 9b, 10b

T 15.00-16.00

ÕK 214

Merje Oopkaup

ajalugu,ühiskonnaõpetus

5.-9.

T 15.00 ja 16.00

301

Ljuba Paju

vene keel

10.-12.

N 16.00-17.00

309

Kristiina Paunel

matemaatika

5.-6.

K 15.00-1600

410

Indrek Peil

füüsika

10b, 11a, 12.

E 15.00 ja 16.00

317

Leili Poopuu

ajalugu

10.-12.

T 16.00-17.00

310

Maire Pere

saksa keel

8.-12.

K 15.00-16.00

304

Epp Petrov

matemaatika

7a

K 15.00-16.00

406

 

matemaatika

7b, 8a,b

E 14.00-16.00

406

Erle Pulk

saksa keel

8.-12.

N 15.50-16.50

204

Vauri Priske

inglise keel

3.-7.

N 15.00 ja 16.00

409

Mia Rand

eesti keel, kirjandus

9a

T 16.00-17.00

411

Marek Schapel

matemaatika

10b

E 16.00-17.00

409

 

matemaatika

11c

E 15.00-16.00

409

 

matemaatika

12a,b

T 16.00-17.00

409

 

matemaatika

12c

T 15.00-16.00

409

Aina Seppel

eesti keel, kirjandus

6., 7., 8b

N 8.00-9.00

410

Kunnar Sink

arvutiõpetus

6.-12.

E 16.00-17.00

401

Mare Soomere

inglise keel

11b

E 14.00-15.00

304

 

inglise keel

11c, 12b,c

kokkuleppel

 

Elle Tasa

inglise keel

5b, 6., 10c, 11c, 12b

T 15.00-16.00

314

Anne Teigamägi

keemia

8.-11.

K 14.00-16.00

416

Liina Truu

inglise keel

3., 4b, 7., 8b

N 8.10-9.00

315

Laine Tubi

vene keel

8.-12.

K 15.00 ja 16.00

313

Maie Uustulnd

vene keel

6b

T 14.00-15.00

201

Inge Vahter

bioloogia

6.-9.

N 16.00-17.00

220

Diana Õun

vene keel

5.-9., 11a

E, N 15.00

019