SÜG-Press

11. aprill 2005

Number 94

Sel nädalal
11.-17.aprill

E, 11.04   10.45   klassivanemate koosolekud
T, 12.04   12.00   gümnaasiumiõpilaste kohtumine USA suursaadikuga T.E. Dr. Aldona                                 Wosi’ga aulas
                  17.15   õpilasesinduse koosolek
K, 13.04   14.00   direktsiooni koosolek 109
                  15.30   metoodikanõukogu 109
                  16.00   gümnaasiumi meistrivõistlused sisekergejõustikus
N, 14.04   16.00   mööblikomisjoni ringkäik III ja IV korruse klassiruumides
                  15.00   põhikooli MV sisekergejõustikus
R, 15.04                maakondlik vendade Liivide konkurss
L,  16.04 10.00 RIIGIEKSAM: kirjand
                       
maakonna C-kl võrkpalli MV tüdr.

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 12.04   I.Vikat                 Praktika rahvusraamatukogus
K, 13.04  M. Kuldsaar       Eesti 1. aasta EV-s
N, 14.04                               Direktsiooni info
R, 15.04  K.Sink                 Uutest arvutitest
E, 18.04                               Maanädala plaanidest
T, 19.04   H.Nael               ATH lapsed

Juhtkond tänab

Epp Petrovi õpilaste väga hea ettevalmistamise eest Nuputa võistluseks
Inge Vahterit ja Mart Möldrit õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest keskkonnauuringute konverentsiks
Rita Ilvest õpilaste väga hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks kooliteatrite festivaliks

PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG

Neljapäeval, 7. aprillil toimus põhikooli mälumängu III voor, teemaks keskkond ja tervishoid. Võistlus oli väga tasavägine ja tulemused on järgmised:
I koht - 8b (13 p)
II-III koht - 9a ja 9b (11 p)
4. koht - 5b (9 p)
5.-9. koht - 6a, 6b, 7a, 7b, 8a (8 p)
10. koht - 5a (4 p)
Täname kõiki osalejaid! Kohtumiseni neljandas ja ühtlasi viimases voorus 26. aprillil, teemaks varia. 

          Diana Õun

TEADMISEKS riigieksami kirjutajale

Väljavõte Haridusministeeriumi määrusest nr 39 aastast 2000.

1. Kirjandi kirjutamise algus on kell 10.00.
2. Eksamiruumi saate teada kell 9.45 I korruse uksel olevast infost.
3. Eksamiruumi pääsete isikut tõendava dokumendi alusel.
4. Eksamiruumi võite kasa võtta vaid kirjutusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed     isikliku hügieeni tarbed ja karastusjoogi.
5. Riigieksam kestab 6 tundi.
6. Eksaminand lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistest nõuetest:
 - kirjutab musta või sinise tindi või pastaga;
 - pliiatsiga kirjutatud ja tindi või pastaga ülekirjutatud riigieksamitööd ei arvestata;
 - teeb parandused riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli või numbri;
 - ei kasuta korrektoreid (vedelikku ega pliiatseid);
 - kirjutab loetava käekirjaga; käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse veaks.
7. Eksaminand võib eksamiruumist lahkuda vaid vältimatu vajaduse korral, kusjuures teda     peab saatma riigieksamikomisjoni liige.
8. Riigieksamikomisjon kõrvaldab eksaminandi ette hoiatamata riigieksamilt, kui:
 - eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda     teha või aitab sellele kaasa;
 - eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi õpilasi.
9. Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud:
 - kirjutab riigieksamitöö riigieksamikomisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi,    mille leiab riigieksamitöö üleandmise protokollist;
 - annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
 - lahkub eksamiruumist.
10.  Eksaminand, kes on 15 minutit enne riigieksamiaja lõppu eksamiruumis, jääb oma       kohale, kuni riigieksamikomisjon kutsub ta oma riigieksamitööd üle andma.

NB! Abituriendid ei ole tundides 13., 14. ja 15. aprillil, sest nad valmistuvad kirjandiks. Nendel päevadel ei tohi ükski õpetaja anda neile muid ülesandeid, v.a eesti keele õpetajad, kes teevad konsultatsioone.
          Linda Liivamägi


Konkursitulemusi

1.-2. aprillil toimus Tartus Eesti esimene loodusteaduste olümpiaad, kuhu kutsuti maakondlikul füüsika-keemia-bioloogia olümpiaadil väga häid tulemusi saavutanud 8.-9. kl õpilasi. Meilt kutsuti olümpiaadile Marju Kaps 8a klassist. Kokkuvõtteid tehti eraldi teoreetilise ja praktilise töö eest ning nende põhjal ka üldjärjestus.
Teoreetiliste ülesannete lahendamises (kestis 5 tundi!) saavutas Marju 5. koha, olles parim 8. kl õpilane. Praktiline voor oli väga raske, sest 8. kl õpilane ei ole veel nii palju reaalaineid õppinud. Siiski oli Marju väga tubli!
          Inge Vahter

8.-10. aprillini toimus Pärnus üleriigiline kooliteatrite festival. Välja anti 3 laureaaditiitlit ja 3 eripreemiat. Krevera sai eripreemia ajaloo teatraalse käsitlemise eest ja Tauno Salumaa ka näitlejapreemia. Aitäh ilusa esinemise eest!    
           Rita Ilves

Tänan ja kiidan 6b klassi õpilasi Signe Toomi ja Mihkel Lemberit ning 5b klassi õpilasi Eliise Hoogandit ja Kentti Koppelit meie kooli ja maakonna eduka esindamise eest üleriigilisel Nuputa võistlusel Raplas, kus saavutati
III-IV koht.
          Epp Petrov

SÜG-i LAULULIND 2005

Teisipäeval, 5. aprillil tegid oma nokakesed lahti meie kooli 1.-4. klassi laululinnud. Noori lauljaid olid hindama kutsutud Anne Pruul ja Malle Veske Vanalinna Koolist, meie oma kooli õpetajad Reet Igav ja Merje Oopkaup ning teada-tuntud laulja Liisu Ots 12a klassist. Publiku ette astus 33 laululindu. Zürii otsustas igas vanuseklassis I-III koha ja üldvõitja ehk Grand Prix.
1. klass
I koht -  Hans-Olavi Vaher 1a, juh Mari Ausmees
II koht - Alexander Sannik 1a, juh Mari Ausmees
III koht - Kristiin Koppel 1a, juh Pilvi Karu
2. klass
I koht -  Maria Aarnis 2b, juh Riina Oeselg
II koht - Olivia Laul 2b, juh Riina Oeselg
III koht - Liisa Allik 2a, juh Riina Oeselg
3. klass
I koht -  Tanel Aeg 3a, juh Mari Ausmees
II koht - Kärt Männa 3a, juh Maarika Aarnis
III koht - Taavi Aeg 3a, juh Mari Ausmees
4. klass
I-II koht - Romeo Siibak 4a
                Karina Talk 4b, juh Riina Oeselg
III koht -  Helerin Rauna 4a, juh Riina Oeselg
 
Grand Prix’ omanikuks tunnistati Kerdo Jakunin (2b kl).
Täname Gymnastikat, 6a, 7a, 8b, 9a tantsijaid-võimlejaid, Mikk Saaretalu, Indrek Peili, Tiiu Haavikut, Andreas Noort, muusikaõpetajaid ja algklasside õpetajaid toreda õhtu eest!
          Huvijuhid

Üleriigiline keskkonnauuringute konverents

7.-8. aprillil toimus Tallinnas üleriigiline keskkonna-uuringute konverents, kus meie koolist osales 7 õpilast viie tööga. Maakondadest oligi kõige arvukamalt osalemas Saare maakond, lisaks meie õpilastele oli 9 õpilast 7 tööga KGst ja 1 õpilane Lümanda Põhikoolist. Kõik saarlased olid väga tublid.

Meie õpilaste tulemused:
5.-7. kl vanuserühm
Signe Toom (6b), “Kliimamuutustest ja hommikuste õhutemperatuuride mõõtmisest Saaremaal Mändjala külas aastatel 1996-2004” – I koht.
Annika Soom (7b), “Geneetiliselt muundatud organismid. GMO-teadlikkus ja GM-toiduained Kuressaare poodides” – II koht.

10.-11. kl vanuserühm
Eva Toom ja Liis Suluste (11b), “Puukidest, nende poolt levitatavatest haigustest ja püügist Saaremaal” – I koht.
Mariliis Mehik (11b), “Sosnovski karuputke sissetoomisest, levikust ja nende vastu võitlemisest Saare maakonnas Karja külas” – II koht.
Enel Estorn ja Elen Kontkar (11b), “Saaremaa loo-alade liblikate arvukus ja selle seos kliimaga” – III koht.

Tänu väga heale tööle ja maailmas aktuaalsele teemale sai Mariliis võimaluse osa võtta rahvusvahelisest keskkonna-uuringute konverentsist Türgis, mis toimub selle aasta juuni alguses. Kõige kaunima stendi eriauhinna said Elen ja Enel oma liblikate eest.
Juba teist aastat oli meil abiks noor juhendaja. Sel aastal juhendas väga edukalt Annika tööd TÜ bioloogiatudeng Krista Takkis. Lisaks sellele oli ta suureks abiks Signe töö lõplikul kujundamisel. Suur aitäh talle!
Juhendajad ja kõik uurimistöö tegijad on väga tänulikud Kunnar Singile, kes leidis alati aega meie arvutialaste probleemide lahendamiseks ja tööde väljaprintimiseks.
Palju õnne kõigile väga toredate tulemuste eest!
          Inge Vahter, Mart Mölder

Saaremaa School Fashion Show 2005

Reedel, 8. aprillil toimus juba kolmandat korda kultuurikeskuses suurejooneline moeetendus, kus omavahel võistlesid Saaremaa koolide noored moekunstnikud. SÜGist osalesid konkursil 6. klassi kollektsioonid. Meie kooli kõige väärtuslikuma autasu sai 6b klassi õpilane Teele Koel, kes võistles Kunstistuudio Anne nime all. Tema kollektsioon Pilvepiiril pälvis nooremas vanuseastmes I koha. Veel said eripreemiaid Kristi Aedma (7a) - kaunima kleidi eest - ning Anna-Maria Toom (8a) kuulutati parimaks noorema vanuseastme modelliks. Konkursi Grand Prix läks sel aastal Lümanda Põhikooli.
Täname kõiki meie kooli õpilasi ilusa esinemise eest!
          Huvijuhid

LAUPÄEV OVERLOADI JA COOL-Dga

Laupäeval toimus meie koolis Stereoklubi korraldatud suurejooneline alternatiivmuusika pidu OVERLOAD, mille peaesineja Cool-Dga saime enne  esinemist põgusalt vestelda mõningatel huvitavatel teemadel.

Muusikast
Hakkasin tegelema hip-hop’iga, sest see lihtsalt meeldis. Kirjutan ise lugusid ja teen koostööd ka teistega (nt Genkaga). Lood tulevad elust enesest.  Konkreetselt ei räägi enda ega teiste elust. Igalt poolt on midagi võetud. Ma ei kuula ainult hip-hop’i. Meeldib nt Drum&Bass. Lemmikbände otseselt ei ole. Meeldib väga Wu Tang Clan’i esimene plaat, mis on minu arust läbi aegade üks parimaid.

Saaremaast
Sel aastal olen esimest korda Saaremaal, seega eriti tihti ei käi, tavaliselt 3-4 korda aastas ikka sattun siia. Saaremaal olen vähe esinenud. Viimati A-rühmaga lossihoovis, aga üksinda ei ole veel esinenud. Täna olen niimoodi esimest korda Saaremaa publiku ees.
Hea oli Tallinnast välja saada saarele, millega kaasnes ka õhkonna muutus. Saaremaa on ülimõnus koht, aga puhata siin eriti ei meeldi, sest siin on suvel külm (olen soojalembene).

Publikust
Eesti publik on igal pool enam-vähem samasugune. Eristada saab vanuselist vahet. Noored elavad rohkem kaasa, vanemad inimesed on vaoshoitumad. Tihti küsivad nooremad  autogramme, ise teadmata, kelle käest (on tulnud ette juhuseid, kus küsitakse isegi täiesti tavalistelt bändiga kaasasolevatelt  inimeselt).
Meeldib publik, kes viskab lava ees näppu ja karjub-laulab  kaasa,  siis on  tunne, et  muusika  läheb  neile korda ja esinemisel on mõte sees. Rahvas peab ikka kaasa elama esinejatele (ja sellega said Oveloadil olevad inimesed meie arust hästi hakkama - toim.) Mõnes kohas on olnud aga väga passiivne publik (tekib tunne, et tahaks kohe lavalt ära tulla).  Praegu ei oska veel Saaremaa publiku kohta midagi öelda, sest pole veel esinema läinud, eks peale seda näeb.

Õppimisest
Keskkoolis ei olnud mul eriti head hinded. Keemia oli kriitiline aine. Tagantjärele mõtlen, et oleksin pidanud rohkem õppimisega tegelema, aga teismeeas oli muid tegemisi ju nii palju.

Noorusest
Ega ma ei oskagi tänapäeva noorusest midagi rääkida, aga eks noorus ole kogu aeg omajagu hukas olnud.

Ülevaade üritusel olnute arvamusest
Üldiselt olid arvamused positiivsed ja muljed head. Paljudele meeldis, et oli kolm lava ja rohkesti esinejaid eri muusikamaitsetele. Samas arvati ka, et oleks võinud olla rohkem inimesi, kes sellise muusika vastu huvi tunnevad.
Suurel laval aulas kütsid inimesi üles peaesinejad. Kahel laval kooli koridoris mängisid DJ-d rahvale house-muusikat. Noored, keda küsitlesime, arvasid, et Overload oli  hästi vägev ja kui avaneks võimalus, siis tuleksid nad järgminegi kord samale üritusele alternatiivmuusikat nautima. Paljude lemmik-artistideks olid ootuspäraselt Cool-D, Genka ja DJ Critikal. Neid võeti soojalt vastu ja aktiivseid kaasaelajaid oli rohkesti (mõned fännasid isegi laval).
Enamik ütles, et korraldajad on saanud hakkama suure tööga. Ka korraldajad ise arvasid, et üritus sujus suhteliselt hästi ja võib üldiselt rahule jääda.
          Jaanika ja Ingel-Maria