SÜG-Press

17.jaanuar 2005

Number 82

Sel nädalal, 17.-23.jaanuar

E, 17.01            aine töökavad on kantud kooli koduleheküljele
                10.45 klassivanemate koosolekud
                14.00 külalised KG õpiabinõukogust
T, 18.01    9.45 tuutorite koosolek 019
                16.00 gümn. mälumängu IV voor - varia
K, 19.01 14.00 direktsiooni koosolek
                15.00 metoodikanõukogu koosolek
N, 20.01 16.00 5.-12. kl karaokevõistlus
R, 21.01 19.00 kabaree linnarahvale
L, 22.01  19.00 kabaree vilistlastele
Sisekontroll: järelarvestused, riigieksamite lõplik valik

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

E, 17.01 L. Tubi     Lauri Leesi õpikutest
T, 18.01 I. Vahter   GMO-d meie toidulaual
K, 19.01 M. Pärtel  2005. aaasta eelarve
N, 20.01                   Direktsiooni info
R, 21.01 M. Pere    “Arensburger Wochenblatt”
E, 24.01 E. Matsak Auahnete inimeste maailm
T, 25.01 Ü. Mägi     Lapsed ja kunst

KOOLI SÜNNIPÄEVA PUHUL KINGITI TUULI TREI PILT
“SILE NAGU KLAVERIKLAHVID”

järgmistele õpetajatele: Rita Ilves, Viire Pors, Inge Vahter, Arne Loorpuu, Marek Schapel, Anu Ausmees, Mari Ausmees, Anne Teigamägi, Aina Seppel;
kooli töötajatele: Iivi Vikat, Stella Hommik, Esta Kilumets, Marika Pärtel, Kalmer Ait, Elfriede Pavel, Mai Kilumets;
õpilastele: Liisa Saaremäel (6a), Annika Soom (7b), Kadri Pulk (7b), Linda Treiel (7b), Marju Kaps (8a), Kaisa Kopliste (8a), Mihkel Männa (8a), Karl-Jörgen Viskus (8b), Liina Kolk (9b), Kaarel Kruusmägi (10a), Karin Õun (11a), Triinu Tootmaa (11a), Eva Toom (11b), Liisi Leis (12b), Tauno Salumaa (12c).
pildi autorile: Tuuli Trei (9b).

VÄLJAVÕTE

kooli juhtkonna koosoleku otsusest 12.01.2005 - MEETMED, mida võetakse ette põhjuseta puudujatega.

Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

NB! Lapsevanem fikseerib puudumise põhjuse õpilaspäevikusse ja kinnitab seda oma allkirjaga kohe pärast puudumist. Klassijuhataja ja aineõpetaja loal puudumised on märgitud puudujate päeviku märkuste lahtrisse.

Põhjuseta puudumise korral on protseduur järgmine:
1) kuni 8 tundi puudumist – klassijuhataja otsus (vestlus õpilasega, klassijuhataja märkus õpilaspäevikus, teatamine koju jne).
2) üle 8 tunni puudumist – klassijuhataja saadab õpilase õppealajuhataja juurde. Õppealajuhataja teeb otsuse.
3) üle 16 tunni puudumist – küsimus läheb arutlusele õppenõukogusse. Õppenõukogu teeb otsuse: märkus, noomitus, vali noomitus, käitumishinde alandamine.

Kõik otsused fikseeritakse kirjalikult. Jätkuva puudumise korral esitab kool materjalid alaealiste komisjonile.
Väljavõtte tegi L. Liivamägi

Vigade parandus

II õppeveerandi tulemuste põhjal sai kiita 4b klassi õpilane Marys Toomse.

Juhtkond tänab

Anu Ausmeest, Epp Petrovi ja Marek Schapelit õpilaste väga hea ettevalmistamise eest maakonna matemaatikaolümpiaadiks.

FOTOKONKURSS “HEA KOOL”

Saaremaa Ühisgümnaasium kuulutab välja kooli sünnipäevale pühendatud fotokonkursi “Hea kool”. Konkursile on oodatud 1.-12. klassi õpilaste fotod sellest, milline on hea kool – toredad õpetajad, ilus koolikeskkond, lahedad koolikaaslased. Ootame fotosid hiljemalt 24. jaanuariks 2005.

Tingimused
· Konkurss on klassidevaheline.
· Hinnatakse kolmes vanusegrupis: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja 10.-12. klass.
· Iga klass võib esitada kuni viis tööd. Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud.
· Esitada võib nii värvilisi kui mustvalgeid, nii paber- kui digifotosid. Esitada ei või fotomontaaze.
· Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega:
1) fotoallkiri,
2) autori ees- ja perekonnanimi ning vanus,
3) autori e-posti aadress ja kontakttelefon,
4) klassi number.
· Digifotod:
o lubatud formaadid on .jpg, .tiff; maksimumsuurus 2500 x 2000 pikslit,
o digifotosid saab esitada disketil, CD-l või aadressil triino@syg.edu.ee,
o fotole lisada vajalikud andmed.
· Paberfotod:
o lubatud formaat on 15 x 20 cm,
o paberfotod tuleb tuua ümbrikus märgusõnaga “Fotokonkurss”,
o ümbrikusse panna leht nõutud andmetega.
· Fotode hindamisel võetakse eelkõige arvesse oskust tabada huvitavaid momente, detaile ja meeleolusid, mis võiksid iseloomustada head kooli.
· Osaleja annab fotot või fotosid konkursile esitades korraldajale õiguse fotosid tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel. Esitatud fotosid ei tagasta.
Parimad fotod saadetakse Haridus- ja Teadusministeeriumisse fotokonkursile “Hea kool”.

Poistelaulu võistlusel

Laupäeval, 15. jaanuaril toimus Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatava üleriigilise poistelaulu võistluse maakondlik eelvoor. Zürii otsustas, et piirkondlikku vooru, mis toimub märtsis, saadetakse edasi Tanel Aeg (3a kl). Toredasti laulsid ka Taavi Aeg (3a) ning Hans-Olavi Vaher (1a).
     Mari Ausmees

Saaremaa Ühisgümnaasiumi 86. sünnipäevale pühendatud
KARAOKE võistluse juhend

Toimumise aeg: neljapäev, 20. jaanuar 2005
kell 16.00 SÜG-i aulas.

Osavõtjad: 5.-12. klasside õpilased.

Osavõtu tingimused:
- igast klassist võib võistlusest osa võtta 1-2 õpilast, kes esitavad ühe endale meelepärase laulu;
- laulu põhiettekandjat võib saata taustlauljate või
-tantsijate grupp;
- lauljad saavad kasutada korralikult paljundatud sõnu paberil või vaadata sõnu videoekraanil;
- kõik laulud on fonogrammidega.

Hindamine:
- eraldi hinnatakse 5.-6. kl; 7.- 9. kl; 10.-12. klassi võistlejaid;
- igale klassile toob punkte parem laulu esitaja;
- kui laulu esitavad kaks lauljat koos, siis hinnatakse lauljaid eraldi (vähemalt üks salm laulust tuleb esitada solistina);
- laulja hindamisel arvestatakse artistlikkust, diktsiooni, kontakti publikuga, emotsionaalsust jne;
- lisaväärtuse annavad tausta lauljad, tantsijad, kui nende olemasolu on tulnud laulu esitamisele kasuks.

Harjutamine:
- harjutada saab muusikaõpetajate ja Andrease juhendamisel 17.-19. jaanuaril aulas eriplaani alusel (kas fonogrammide või klaveriga).

Zürii:
- züriisse kuulub vähemalt 5 liiget (õpetajad, õpilased, külaline).

Autasustamine:
- selgitatakse välja iga vanusegrupi parimad ning Grand Prix;
- auhindadeks väikesed meened ja aukiri;
- samuti paigutatakse võitjate pildid stendile “SÜG-i tegijad”.

Tule laulma ja vaatama!
Saad positiivse elamuse!

KLASSIDEVAHELINE VÕISTLUS

5.-9. klass - II veerandi koondtabel

Kl
Õppekvaliteet
Õppeedukus
Mütside
loendus
Tervi-
tused
5A
70% - 9 p
93% - 8 p
3 – 2 p
10 p
5B
71% - 10 p
97% - 10 p
11 – 3 p
10 p
6A
43% - 3 p
60% - 1 p
51 – 9 p
10 p
6B
43,2% - 4 p
83,8% - 4 p
42 – 7 p
10 p
7A
59,5% - 8 p
89,2% - 6 p
104 – 10 p
10 p
7B
54% - 6 p
97% - 10 p
51 – 9 p
10 p
8A
57% - 7 p
92% - 7 p
38 – 6 p
10 p
8B
39% - 1 p
82% - 3 p
28 – 5 p
10 p
9A
52% - 5 p
78% - 2 p
21 – 4 p
10 p
9B
42,8% - 2 p
85,7% - 5 p
-
10 p

Kl
Jõulu-nädal
(lisa 1)
Isetegevus
(taidlus-muusika)
Sport
(kadri-
mardi)
Kooli top
Kokku
5A
6 p
-
7p
1p
43 - 9.
5B
1 p
3 p
8p
2p
47 - 7.
6A
7 p
6 p
9p
9p
54 -3.-5.
6B
2 p
9 p
10p
6p
52 - 6.
7A
8 p
8 p
10p
9p
69 - 1.
7B
4 p
4 p
6p
5p
54 -3-5.
8A
10 p
7 p
7p
5p
59 - 2.
8B
6 p
-
9p
5p
39 - 10.
9A
4 p
5 p
5p
9p
44 - 8.
9B
9 p
10 p
8p
10p
54 -3.-5.

Arvestus käib kohapunktide järgi (I koht = 9 p…IX k = 1 p).
LISA 1 - jõulunädal

Kl
Viktoriin
Piparkoogid
Kokku
Koht
5a
13 – 5 p
4 p
9 p
5. – 6 p
5b
-
5 p
5 p
10. – 1 p
6a
14 – 6 p
6 p
12 p
4. – 7 p
6b
12 – 3 p
3 p
6 p
9. – 2 p
7a
13 – 5 p
9 p
15 p
3. – 8 p
7b
15 – 8 p
-
8 p
7. – 4 p
8a
17 – 10 p
10 p
20 p
1. – 10 p
8b
11 – 2 p
7 p
9 p
5. – 6 p
9a
15 – 8 p
-
8 p
7. – 4 p
9b
17 – 10 p
8 p
18 p
2. – 9 p

Põhikooli I poolaasta kokkuvõte

Kl
I veerand
II veerand
Kokku
Koht
5a
36 p – 7 p
9. – 2 p
9 p
7.
5b
30 p – 4 p
7. – 4 p
8 p
8.-9.
6a
29 p – 3 p
3.-5. – 8 p
11 p
6.
6b
41 p – 9 p
6. – 5 p
14 p
4.
7a
36 p – 7 p
1. – 10 p
17 p
II
7b
44 p – 10 p
3-5. – 8 p
18 p
I
8a
29 p – 3 p
2. – 9 p
12 p
5.
8b
23 p – 1 p
10. – 1 p
2 p
10.
9a
35 p – 5 p
8. – 3 p
8 p
8.-9.
9b
39 p – 8 p
3.-5. – 8 p
16 p
III

10.-12. kl - II veerandi koondtabel

Kl
Õppekvaliteet
Õppeedukus
Mütside loendus
Tervi-
tused
10A
40% - 4 p
74,3% - 2 p
67 – 9 p
9 p
10B
25% - 2 p
69,4% - 1 p
46 – 5 p
9 p
10C
42% - 5 p
78% - 4 p
65 – 8 p
9 p
11A
50% - 7 p
90,6% - 8 p
13 – 4 p
9 p
11B
53% - 8 p
84% - 7 p
57 – 7 p
9 p
11C
28% - 3 p
81% - 5 p
49 – 6 p
9 p
12A
46% - 6 p
83% - 6 p
-
-
12B
19% - 1 p
75% - 3 p
-
-
12C
56% - 9 p
96% - 9 p
-
-

Kl
Jõulu-nädal
(lisa 1)
Ise-tegevus
(muusika)
Sport
(kadri- mardi)
Mälu-mäng
II+III voor
Kokku
10A
7 p
2 p
7 p
23 p – 8 p
48 – 3.-4.
10B
4 p
4 p
9 p
23,5 p - 9 p
43 p – 5.
10C
6 p
9 p
6 p
21 p – 4 p
51 p – 2.
11A
3 p
6 p
-
22 p – 5 p
42 p – 6.
11B
9 p
5 p
8 p
22,5 p - 7p
60 p - 1.
11C
8 p
7 p
8 p
16 p – 2 p
48 – 3.-4.
12A
-
-
-
-
12 p – 9.
12B
2 p
8 p
-
21 p – 4 p
18 p – 8.
12C
6 p
3 p
-
22,5 p - 7p
34 p – 7.

Arvestus käib kohapunktide järgi (I koht = 9 p…IX k = 1 p).

LISA 1 - jõulunädal

Kl
Viktoriin
Piparkoogid
Kelgu-ralli
Kokku
Koht/ punte
10A
15 – 4 p
6 p
7 p
17 p
3.-7p
10B
15 – 4 p
8 p
-
12 p
6.-4 p
10C
19 – 8 p
7 p
-
15 p
4.-6 p
11A
21 – 9 p
-
-
9 p
7.-3 p
11B
19 – 8 p
5 p
9 p
22 p
1.-9 p
11C
16 – 5 p
4 p
9 p
18 p
2.-8 p
12A
-
-
-
-
-
12B
14 – 2 p
-
-
2 p
8.-2 p
12C
17 – 6 p
9 p
-
15 p
4.-6 p

Gümnaasiumi I poolaasta kokkuvõte

Kl
I veerand
II veerand
Kokku
Koht
10A
1. – 9 p
3.-4. – 7 p
16 p
II
10B
6. – 4 p
5. – 5 p
9 p
9.
10C
5. – 5 p
2. – 8 p
13 p
4.
11A
3.-4. – 7 p
6. – 4 p
11 p
5.
11B
2. – 8 p
1. – 9 p
17 p
I
11C
3.-4. – 7 p
3.-4. – 7 p
14 p
III
12A
7. – 3 p
9. – 1 p
4 p
7.-9.
12B
8. – 2 p
8. – 2 p
4 p
7.-9.
12C
9. – 1 p
7. – 3 p
4 p
7.-9.

Kaksteist lustakat patsikandjat,
kolmteist toredat kraapsujalga,
viiskümmend särasilma –
uurivad elu ja ilma.

Hei, koolipere! Oleme IIa klass. Meid on 12 tüdrukut ja 13 poissi. Eelmisel aastal oli poisse-tüdrukuid võrdselt, kuid Carolyn kolis Saaremaalt ära. Igatseme teda siiani, sest üks laps on nüüd pinginaabrita.
Sellest poolaastast hakkasime õppima inglise keelt ja nüüd on see paljude lemmikaineks saanud, sest võõrkeeles rääkida on nii põnev. Kuid peale inglise keele on veel lemmiktundideks sport, arvutiõpetus, kunstiõpetus, religioonilugu, mõnele aga ka matemaatika, loodusõpetus ja eesti keel.
Meie klassile meeldivad kangesti loomad. Meil on kõigil omad lemmikloomad ja see on kõige põnevam jututeema. Kõige populaarsemad lemmikloomad on kass ja koer. Laura Kriska on hobuste fänn ja käib ratsutamas. Ta oskab hiiglama ilusaid hobuseid joonistada. Laura unistuseks on saada ratsutajaks. Tema pinginaaber Laura Kaesvelt aga peab lemmikloomaks rotti ja arvab, et suurena hakkab ta rotimüüjaks. Tema meelest võiks igal pool olla rotipildid. Peale koerte ja kasside on lemmikloomadeks kodudes papagoid, hamstrid, kalad ja merisead.
Paljudele meie klassi lastele meeldib sportida ja nad soovivad, et spordivõistlusi oleks rohkem. Peale koolipäeva meeldivad meile igasugused üritused. Hästi mõnusad on ekskursioonid, matkad, teatriskäigud, näituste ühiskülastused ja muidugi klassiõhtud. Küll oleks tore reisida kuhugi kaugele, ikka Saaremaalt ära, näiteks Pärnu Veeparadiisi või miks ka mitte Egiptusesse või Austraaliasse!
Me püüame hästi õppida ja targaks saada, siis tuleb kindlasti meie klassist tulevikus näitlejaid, sportlasi, rallisõitjaid, õpetajaid, juuksureid, loomaaretajaid, politseinikke, sõjaväelasi, meremehi, taksojuhte ja leiutajaid. Unistame, et koolis võiks olla ujula ja selline saal, kus saaks vahetunnis poiste moodi möllata, sest koridoris põrandal see ei sobi. Ka tüdrukud igatsevad sellist saali, kus oleks rohkem ruumi mängudeks ja jooksmiseks.
Me oskame hästi mängida, lõbutseda, limbot tantsida, kuid ka tõsiselt tööd teha. Meie õpetajaks on Maie Uustulnd.