SÜG-Press

22.november 2004

Number 76

Sel nädalal, 22.-28.november

E, 22.11 10.45 klassivanemate koosolekud
T, 23.11 16.00 kadri-mardi võrkpalliturniir gümn
K, 24.11 14.00 direktsiooni koosolek 109
                16.00 nõukoja koosolek
N, 25.11 15.00 taidlusülevaatuse II voor - muusika
                 15.00 eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni koosolek ruumis 109A
L, 27.11  10.00 maakonna 9. kl vene keele olümpiaad KGs
Sisekontroll: esimest aastat meie koolis töötavate õpetajate kohanemine uue kooliga

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 23.11 A. Kallaste           Loovtöödest
K, 24.11 A. Jung                 Rahva riietest
N, 25.11                               Direktsiooni info
R, 26.11 U. Kiil                   Kuu kokkuvõte kuritegevusest Saaremaal
E, 29.11 T. Haavik, I. Peil Kava pallidega
T, 30.11 M. Schapel          Tähed numbriteks

Kooli hoolekogu tänab väga toreda isadepäeva ürituse korraldamise eest!

Eelteade

Matemaatikaolümpiaadi koolivoorud
toimuvad järgmiselt:
· 10c, 11c ja 12c klassile 29. nov. kell 8.10-11.45, peale seda tunnid jätkuvad;
· põhikoolile 3. detsembril kell 12.00-15.00.
     M. Schapel

LASTEVANEMATE KOOL

kolmapäeval, 1. detsembril kell 18.00 auditooriumis. Esineja Inga Teär

Räägime: "Noorte riskikäitumine läbi alaealiste komisjoni prisma”, mis koosneb järgmistest alapunktidest:
1) Sissejuhatus: alaealiste komisjonist ja alaealiste mõjutusvahendite seadusest.
2) Alaealiste komisjoni sattumise erinevad põhjused ja riskikäitumise mõjutegurid.
3) Alaealise õigusrikkuja ”karjäär”. Vaatame filmi “Tegi pätti”. Arutelu.
4) Rühmatöö.

Ajaliselt võib see kujuneda 1,5-2 tundi, sest film ise vältab u. 20 min. Kasu vanematele võiks olla selles, et teismelisi kasvatades pole ükski lapsevanem 100% kaitstud. Ehk annab olukordade analüüsimine mingi ettevalmistuse.
     Sirje Ess

Sport

16. novembril toimusid järjekordsed kadri-mardi võrkpallivõistlused põhikoolile. Osa võttis 10 võistkonda. Osa mänge olid väga tasavägised punkt-punkti heitlused. Mängiti kahes alagrupis. Võistlused võitsid 8b klassi kadrid-mardid koosseisus Siret Kuusküll, Helen Hermann, Merily Uibo, Meelis Kiik, Hillar Lõbus ja Silver Ool.
Parimad võrkpallurid olid “proffidest” Triin Truuväärt (8a) ja Hindrek Pulk (7a). Parimad amatöörid olid Linda Treiel (7b) ja Silver Ool (8b). Võistluse kolm paremat klassi olid:
I – 8b klass
II – 7a klass
III – 6b klass
Tublid kohtunikud olid Andra Mesila, Mikko Laugen, Andra Põldma, Tuuli Põldma, Matis Kalaus ja Oliver Mõru. Aitäh kõigile võistlejatele ja pealtvaatajatele!
     Aime Metsmaa

Õpilasesindus annab teada

Õpilasesinduse 16.11. koosoleku päevakord:
1) Põhikooli kooli TOP;
2) ÕE funktsioonist ja võimalustest;
3) Tuleviku kompassi muljed;
4) ÕE koosoleku aeg;
5) ÕE jõulupidu;
6) ÕE küsitlus;
7) õpilaste kaasamine ÕE töösse - komisjonid;
8) koolidevaheline orienteerumismäng;
9) hoolekogu koostöö ÕE-ga;
10) aula, võimla, klassiruumide kasutamisest õpilaste poolt;
11) parima jõuluraadio tervituse võistlus.
Otsustati:
1) PK kooli TOP-il hindab taidlusülesannet zürii, kuhu kuulub igast klassist üks esindaja.
2) ÕE koosolekud hakkavad toimuma teisipäeviti, kell 17.15 ruumis 019.
3) ÕE jõulupidu toimub pühapäeval, 12. detsembril.
4) Õpilaste seas viiakse läbi küsitlus ÕE tegevuse kohta.
5) Moodustatakse ÕE abikomisjonid, mis aitaksid ÕE tööle kaasa.
6) Reedel, 26.11. aitavad KG tervisepargis toimuvat koolidevahelist orienteerumismängu läbi viia    Kätlin Vesiaid, Reet Sillavee, Karin Õun, Liis vanem, Laura Tilk.
7) Jõulunädalal toimub jõuluraadios klassidevaheline parima jõulutervituse võistlus.
8) “SÜG Press” hakkab ÕE tööd rohkem kajastama.

Järgmine koosolek toimub 30.11. kell 17.15 r. 019.
Kuulama on oodatud kõik huvilised!
     Liis Suluste

6b ja 7b ühisreis Viljandisse

Sõitsime Viljandisse reedel peale kooli. Õhtul käisime Ugala teatris vaatamas etendust “Helesinine vagun”, kus mängis 6 näitlejat, kes rääkisid nõukogude ajast. Etendus oli väga kihvt ja naljakas.
Me ööbisime kohe teatri kõrval olevas koolimajas – Valuoja Põhikoolis. Järgmisel päeval käisime jalutamas Viljandi lossimägedes ja peale seda käiku sõime hommikust Viljandi kohvikus. Kui kõikidel kõhud täis, võtsime ette retke sama maja teisele korrusele, kus asus Viljandi Nukuteater. Vaatasime etendust Karupoeg Puhh, mis kõigile meeldis. Teatris tutvustati meile erinevaid nukke ja natukene ka nukkude meisterdamise kunsti.
Meie reis oli väga tore ja see meeldis meile kõigile. Täname bussijuht Tõnut ja kaasasolnud õpetajaid.
      Lauri ja Henri 6b klassist

PÕHIKOOLI KOOLI TOP

18. nov. 2004 – ainete teatevõistlus

Kl

Eesti keel

Loodus

Inglise keel

Matemaatika

Kirjandus

Ajalugu

5A
0
+90
+90
+90
+60
+60
5B
0
+90
+75
+30
+30
+60
6A
+30
+90
+90
+60
0
+30
6B
0
+90
+30
+90
+60
0
7A
0
+90
+75
+60
+
+30
7B
+30
+90
+75
+60
+60
+60
8A
0
+90
+15
+60
+30
0
8B
+30
+90
+45
+60
+60
+60
9A
+30
+90
+60
+90
0
+90
9B
0
+90
+15
+90
+30
+60

Kl

Muusika
Aeg
Trahv
Hüppenöör
Lõppaeg
Koht
5A
+30
19,14
+7,30
126=2,06
24,38
7.
5B
+30
21,28
+5,45
110=1,50
25,23
8.
6A
+30
19,35
+6,0
141=2,21
23,14
5.
6B
+90
19,11
+6,0
156=3,36
22,35
III
7A
+90
19,56
+5,45
161=2,41
23,00
4.
7B
+90
18,52
+7,45
172=2,52
25,45
9.-10.
8A
+90
21,04
+4,45
149=2,29
23,20
6.
8B
+90
19,20
+7,15
170=2,50
25,45
9.-10.
9A
+60
17,21
+7,0
126=2,06
22,15
II
9B
+60
17,19
+5,45
113=1,53
21,11
I

Kooli TOPi üldtabel

Klass

Taidlus
Teatevõistl.
Kokku
Koht
5A
1p
4p
5p
9.-10.
5B
4p
3p
7p
6.-8.
6A
9p
6p
15p
4.
6B
6p
8p
14p
5.
7A
10p
7p
17p
II
7B
3p
2p
5p
9.-10.
8A
2p
5p
7p
6.-8.
8B
5p
2p
7p
6.-8.
9A
7p
9p
16p
III
9B
8p
10p
18p
I

MIS TOIMUB TEISIPÄEVA ÕHTUTI?

Uurisime, millega tegeleb teisipäeva õhtuti õpilasesindus, küsisime asjaosaliste käest, mida nad seal õigupoolest teevad ja mida ei tee. Esitasime nendele aktiivsetele noortele mõned lihtsad küsimused, millele nad rõõmuga vastasid.

Mis on õpilasesindus?
See on õpilastest moodustatud organisatsioon, kuhu kuuluvad teiste kaasõpilaste poolt valitud inimesed, kes on huvitatud koolielu edendamisest. Õpilasesindus on koolis igati abistav käsi, mis tegeleb õpilaste probleemidega, korraldab üritusi ning aitab lähendada õpilasi kooliga. Samas see ei ole ainult probleemide lahendaja ja ürituste korraldaja, vaid ka õpilaste esindaja, nende sõber. Kahjuks on see kõigest õpilasesinduse eesmärk, mis meie koolis hästi ei toimi, sest õpilased ei jaga oma muresid ja pretensioone. Koosolekud on avalikud, nii et võtke julgus kokku ja tulge teisipäeva õhtul koosolekust osa võtma ja jagage oma ideesid, mõtteid, muresid õpilastega, kes soovivad neid lahendada ja teid aidata.

Mis toimub õpilasesinduse koosolekutel?
Õpilasesindus käib koos üle nädala kell 17.15 ruumis 019. Istutakse poolkaares, et üksteisega paremini ja vabamalt suhelda. Igal koosolekul on oma kindel päevakord. Koosoleku juhataja Karin Õun lööb korra majja, kui vaidlus liiga valjuks muutub. Koosolek on vabas vormis, aga räägitakse ikkagi tõsistest asjadest. Peamiselt korraldatakse ja organiseeritakse kooli huvitegevust. Püütakse ka välja töötada uusi, huvitavaid ja vajalike nüansse kooliellu.

Mis on õpilasesinduse ülesanne?
Tegelikult on õpilasesinduse ülesanne aidata õpilasi, lahendada nende probleeme, seista nende huvide eest, korraldada üritusi ning parandada õpilaste läbisaamist kooliga. See oli loodud nendel eesmärkidel, aga kuna õpilased suhtuvad sellesse suhteliselt passiivselt, siis tegeletakse peamiselt ürituste korraldamise ja läbiviimisega. Praegu tegeletakse näiteks kooli kütteprobleemiga, et poleks nii külm. Planeeritakse ka juba jõuluüritusi. Jõulud on ju ikkagi varsti käes.

Õpilasesinduse liikmete ülesanded:
Seal on kokku 15 liiget ja igal inimesel on oma ülesanne. Põhikooli astmest on 5 liiget: kaks infotöö eest vastutavat inimest, sekretär, klassidevaheliste võistluste ja sporditöö eest vastutajad. Gümnaasiumi astmest on kõik ülejäänud liikmed: esimees, aseesimees, sekretär kaks kultuuritöö eest vastutavat inimest, sporditöö eest vastutaja ning klassidevaheliste võistluste, hoolekogu ja arvuti eest vastutajad.

Selline on meie kooli õpilasesinduse tegevus praegu, kuid käsil on tõsised arutelud, kuidas esinduse tööd parandada ja kuidas selle organisatsiooni tööd tuua õpilasele lähemale. Selleks palume ka kõigi teie mõtteid ja ideid – tulge jagage neid meiega!