SÜG-Press

04.oktoober 2004

Number 70

Sel nädalal, 4.-10.oktoober

E, 4.10 10.45 5.-12. kl klassivanemate koosolekud
              16.30 1.-12. kl maastikumäng
              19.00 hoolekogu
T, 5.10 13.00 jooksupäev
              18.00 õpilasesinduse koosolek
              19.00 6.-9. kl lastevanemate koosolek aulas
K, 6.10    8.10 sporditeemaline loeng 5.-9. kl aulas
              10.45 aritmeetika konkurss 7.-12. kl
              11.00 lasteaiapäev
              14.00 direktsiooni koosolek
              15.00 juhtkonna koosolek
              15.00 uurimistööde juhendamise koolitus õpetajatele
N, 7.10 10.45 aritmeetika konkurss 4.-6. kl
              12.45 emakeele ja ajaloo ainekomisjoni koosolek (väljasõit Kaali)
              15.00 taidlusülevaatus - LIIKUMINE
R, 8.10 15.00 uurimistööde juhendamise koolitus õpetajatele
Sisekontroll: 10. kl õpilaste hakkamasaamine

Juhtkond tänab

Anu Ausmeest, Mari Ausmeest, Reet Igavat, Sirje Kreismani, Merike Kuldsaart, Triino Lesta, Arne Loorpuud, Ülle Mägi, Mart Möldrit, Merje Oopkaupa, Indrek Peili, Kunnar Sinki, Elle Tasa, Anne Teigamägi, Maie Uustulndi, Andreas Noort, Diana Õuna julge pealehakkamise ja abi eest õpetajate päeva peo õnnestumiseks
Kalvi Nõud, Tauno Salumaad, Birgit Juhkami, Triin Terast, Anneli Asti ja kõiki ülejäänud abituriente fantastiliselt meeleolukate õpetajate päeva ürituste ja eriti toreda kontserdi korraldamise eest

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 05.10 A. Loorpuu   Nägemus konfliktidest õpilastega
K, 06.10 M. Kuldsaar Reisist Lätti-Leetu
N, 07.10                        Direktsiooni info
R, 08.10 L. Vanem      Smuuli Avatud Noortekeskuse tegevusest
E, 11.10 T. Haavik       Ernst Idla võimlemiskeskuse koolitus Kuressaares
T, 12.10 E. Petrov        Loogika

Loeng lapsevanematele traumade ennetamisest

Kehaliseks koormuseks ebapiisav ettevalmistus, lihaste ülekoormus või tunnis tehtavate harjutuste ühekülgsus on tihti põhjuseks, miks tekivad lihase ja liigese valud ning vigastused. Koolis näeme tihti, kuidas lapsed on end liigselt koormanud ja vigastuse saanud. Kuidas seda vältida? Mida teha, ennetamaks olukorda, et lihased satuvad ebakõla tõttu liigsesse pingesse? Kas lapsevanema abi ja jälgimine oleks vajalik?

SÜG-is on juba 5 aastat tegeldud rühihäiretega laste raviga. Tulemused on olnud väga head. Pooled lastest on paranenud.

Projekti “Terves kehas terve vaim” raames saame korraldada huvitava loengu ka vanematele. Külaliseks tuleb Indrek Tustit, kes on kaua ja väga edukalt tegelenud spordiga ning kellel on vastaval alal väga head kogemused.

Lastevanemate loeng toimub 5. oktoobril kell 19.00-19.45 aulas, järgnevad klassikoosolekud.
      Kooli meditsiiniõde Marianne Starikova

Head filmisõbrad!

Filmiklubi ootab uusi ja vanu sõpru neljapäeval,
7. oktoobril kell 20.00 auditooriumisse.
      Triino ja Diana

Taidlusülevaatuse juhend
5.-12. klassidele 2004/2005

EESMÄRK: ise tehtud, hästi tehtud; hoida kõrgel kooli vaimsust ja taidlustraditsioone.
TOIMUMISE KOHT: kooli aula
TOIMUMISE AEG:
Tants, liikumine 1.-12. kl 7. oktoober
Muusika 1.- 12. kl 25. november
Koolimood 1.- 12. kl 10. märts
Ülevaatuste alguse kellaaeg täpsustatakse.
Nõutav on vähemalt 3 päeva enne ülevaatust registreerimine Triino Lesta juures (ruum 118).
OSALEJAD: igalt klassilt ootame osavõttu kõigist ülevaatustest, kuna nendes osalemist arvestatakse klassidevahelise võistluse koondtabelis.
HINDAMINE: hinnatakse 10 palli süsteemis. Lisapunkte on võimalik teenida originaalsuse, atraktiivsuse ja omaloomingu eest.
Kui mõnest klassist osaleb konkursil mitu numbrit, siis klassidevahelise võistluse arvestusse läheb neist parim.
ZÜRII: zürii koosneb 3-5 õpetajast ja
4 õpilasest.
VÕITJAD: ülevaatuse võitjad pääsevad esinema kooli kevadkontserdile.
ZANRI INFO:
Koolimood – on maakondliku ürituse “School Fashion Show” eelvoor, mille täpsem juhend saabub II poolaastal.
Tants, liikumine - oodatud on tantsud, võimlemis- ja liikumiskavad. Nõutud on ühtne riietus.
Muusika - klassi võivad esindada nii solistid kui ansamblid. Esitada võib instrumentaalseid ja omaloomingulisi palu. Oodatud on ka VIA-d.

NB! Taidlusülevaatuse üldvõitjaid
autasustatakse rahalise preemiaga:

I koht – 500.-
II koht – 300.-
III koht – 200.-
EDUKAT TAIDLEMIST!
      Huvijuhid

Bridz

Kooli meistrivõistluste I etapp
I E. Pärna (11c) – A. Loorpuu (SÜG)
II A. Arge (11c) – M. Saun (11c)
III E. Metsanurk (12c) – K. Nõu (12c)

Kooli meistrivõistluste II etapp
I L. Tõhk (10a) – M. Pärtel (10a)
II J. Ruga (11c) – S. Djomin (11c)
III M. Paju (11c) – E. Pärna (11c)
     A. Loorpuu

Peastarvutamisvõistlus

4.-6. kl parimad peastarvutajad I vooru järel on 5b klassi õpilased Tiina Ollema (16 punkti), Eliise Hoogand (14 p) ja Stenver Matt (13,5 p). Neljandate klasside tublim on Ken-Erki Kermik (9 p) 4b-st.
Kuna lõppkokkuvõte tehakse kolme parima vooru tulemusena ja kolm vooru on veel ees, on kuuendatel klassidel veel võimalik end näidata.
Tänan kõiki osavõtjaid! Kohtumiseni neljapäeval, 7. oktoobril kell 10.45 aulas.
      Õpetaja Epp Petrov

OKTOOBRI TÖÖPLAAN

4.-10. oktoober – vt. SEL NÄDALAL
E, 11 10.45 5.-12. kl klassivanemate koosolekud
T, 12 16.00 Kaunite kunstide ainekomisjon
             18.00 Õpilasesinduse koosolek
K, 13 10.45 Aritmeetikakonkurss 7.-12. kl
             14.00 Direktsiooni koosolek
             15.00 Metoodikanõukogu koosolek
N, 14 10.45 Aritmeetika konkurss 4.-6. kl
             16.00 Põhikooli rekordid
             16.00 Gümnaasiumi mälumängu I voor
E, 18 10.45 5.-12. kl klassivanemate koosolekud
K, 20            I veerandi hindamise lõpetamine
             10.45 Aritmeetika konkurss 7.-12. kl
             14.00 Direktsiooni koosolek
N, 21 10.45 Aritmeetika konkurss 4.-6. kl
             16.00 Õppenõukogu.
             19.00 Lustiline veerandilõpp Kreputlastega
R, 22            Õpinguraamatute kätteandmine
             16.00 Algab õpilasaktiivi laager
23. oktoober - 1. november VAHEAEG
L, 23             Õpilasaktiivi laager
                        Õppepäev maakonna kehalise kasvatuse õpetajatele
                        Õpioskuste võistluse lõppvoor
P, 24            Õpilasaktiivi laager
E, 25            VAHEAEG Koolituspäev Mändjalas koos KG-ga
T, 26            VAHEAEG Sisekoolituspäev
K, 27            VAHEAEG Sisekoolituspäev

Meediaklubi telgitagused

Juba kolmandat aastat alustab SÜG-is tööd meediaklubi. Paljud kindlasti meie seast aga üldse ei tea, mida see endast kujutab. Siinkohal valgustaksimegi väheke noorte kirjasõprade ühiseid ettevõtmisi.

Põhiliselt tegeleme siis ikkagi kirjutamisega. Meie valduses on “SÜG – Press’i” kolmas lehekülg. Seal on olnud huvitavaid intervjuusid meie kooli õpilastest, reportaaze nii kooli- kui ka välisüritustest, portreelugusid ja tänavaküsitlusi/eksperimente. Kaks aastat oleme kaasa löönud miniteatripäevade eriväljaande koostamisel. Tavaliselt on meil selle ürituse ajal käed-jalad tööd täis, sest ajaleht peab valmima kahe päevaga. See on aga tõeliselt põnev, sest saab uusi kogemusi, tutvuda teatrirahvaga ja öösel tegusasse ajakirjaniku rolli sukelduda.

Samuti on olemas võimalus kirjutada maakonnalehte “Meie Maa”, mida paljud meie seast on ka teinud. Meie klubiliikmete artikleid on avaldatud üle-eestilistes ajakirjades, nagu näiteks “Hea Laps”, “Muusik”, “Kodukolle”… Ka nemad on rõõmsad meie kirjutiste üle ja seetõttu on võimalus saada ka väike honorar.

Et klubitööst osa võtta, ei pea olema professionaalne tunnustatud sulemeister, sest siin me õpimegi, kuidas meid ümbritsevat elu meedias kajastada. Põhiline ongi, et Sul oleks huvi ümbritsevate maailmaasjade vastu ja tahe neid ka teistele tutvustada.

Meediaklubi töö ei seisne aga ainult lehtedesse kirjutamises. Eelmisel aastal külastasime oma grupiga Kadi Raadiot (101,5 MHz). Nad pakkusid meile eetriaega, kajastamaks meid huvitavaid teemasid. Kasutame seda võimalust kindlasti!

Praegu otsustame, kas hakkame välja andma mahukamat koolilehte, millega saaks osaleda üleriigilistel võistlustel. Kaasa saab lüüa ajakirjanduslikes laagrites, kus oma ala professionaalid jagavad õpetussõnu, kuidas teha paremat lehte.

Miks on meie klubis hea:
-kasu ilmneb kindlasti kirjandite kirjutamisel;
-arendab analüüsivat mõtlemist;
- käime koos kinos ja teatris;
-suhtlusoskus paraneb;
- meie arvamust aktsepteeritakse;
- julgust tuleb juurde;
- leiad uusi sõpru ja tutvud huvitavate inimestega;
- meid külastavad kuulsad ja kummalised;
- korraldame ise private party’sid;
- vanusepiirangut ei ole (ka alla 18-aastased saavad sisse … dokumente ei küsita!!!);
- mõningatele üritustele, mida me pärast kajastame, on priipääse;
- meil on väga hea juht Triino ning tänavu liitub ka Reet Igav;
- LIIKMEMAKSU EI OLE!!!

Kui on soovi meiega liituda, siis astuge aga ligi. Kontakteeruda kooli huvijuhi Triinoga (ruum 118).
     E.D.E.

10c – sellised me oleme

Oleme otsekohased ja ei hakka keerutama. Nagu ikka, nii on ka sel aastal – tegelikult eriti sel aastal – Saaremaa noorte koorekiht, kes kevadel oma piiramatut vaimset ressurssi kasutades lõpetas edukalt põhikooli, leidnud uue kodu SÜGi 10c klassis. Sellisel arvamusel on vähemalt kümnes tsee ise. Ja kui mitte kõik, siis suur enamus kohe kindlasti. Räägitakse palju klassi üksmeelsusest ja kokkuhoiust. Kas see pole mitte ehe näide sellest? Meie, “Saaremaa eliit”, hoiame kokku ja kui osa klassist tõesti nii arvab, siis on sellega üksmeelselt nõus ka ülejäänud. Ja ausalt öeldes – mis neil siis üle jääb, lihtne matemaatika ütleb, et neid on vähem!

Jah, matemaatika ja füüsika 10c-le kohe meeldivad. Ei ole selles klassis mõtet hakata läbi viima küsitlust “Mis on teie lemmikõppeaine? Millises aines tunnete end kõige kindlamalt?”, sest vastuseid kuulates võib lihtsalt magama jääda. “Minu lemmikõppeaine on matemaatika ja ma tunnen end hästi matemaatikavaldkonnas. Aa ja füüsikas ka!” stiilis vastuseid lihtsalt tuleb ja tuleb. Kuid ärgem olgem meile seepärast pahased. Eks see peabki nii olema ja oma klassi nime tuleb õigustada.

Samas, et mitte liialdada, on nagu igas kirevas seltskonnas ka meil erandeid, keda hoopis lummavad erilisel viisil kirjanduse või ajaloo võlud. Ja kui on vaja arvutada Puškini eluaastaid, lahutades surmast sünninumbrid, siis ei taha see kohe kuidagi välja tulla. Matemaatika-füüsika klassi ei saa ju seostada vaid nende kahe ainega. Matemaatiliselt väljendades on meil 360-kraadine silmaring ja uudishimu kõige ning kõigi vastu mis vähegi põnev. Nii et kui mõnel tekibki raskusi rongide kohtumisaja leidmisega, siis leidub keegi, kes teda aitab. Sest võib-olla mäletab ta veel, kuidas talle Puškini teoseid õpetati.

Kirjanduslik ja sõnaline pool meist on otse loomulikult samuti omal kõrgel tasemel. Ja ega armastatud klassijuhataja Rita Ilves ei lasekski ju seda unustuste rüppe suigutada. Meil on auhinnatud etlejaid ja tugev esindus legendaarses Kreveras. Mis aga veel olulisem – klassis on ka suur hulk hobikorras asjaga tegelejaid. Oskus asju oma nurga alt vaadata ja selle üle ning ka iseenda üle südamest ning palju-palju naerda on igatahes ka kõigil harrastajatel hästi käpas. Näitetegevus, naljategevus ning lihtne kõnepraktiseering on osa 10c igapäevaelust ja seda kohtab alati ja igal pool – nii kooli sees kui väljas, nii vahetunnis kui... tunniski.

Oskus ja tahe suhelda on see, mis elus edasi viib, ning 10c vanker ruttab selle toel rõõmsa kolina saatel. Kuna enamik inimesi, kes 10. klassis koolikaaslasteks saavad, üksteist varem ei tunne, siis on selle vankri veerema saamine väga oluline. 10c on sulanud ühtseks tervikuks esimeste koolinädalatega ja me ei lase millelgi seda kooslust lõhkuda.

Koolis käimine peab toimuma ikka naeratuse saatel, mitte kohustuste sunnil. Selleks peab aga koolis olemine meeldiv tunduma ning mis ja kes siis veel saaksid seda just selliseks muuta kui maailma parimad klassiõed ja -vennad. Rõõmus ja optimistlik seltskond on 10c märksõna ning suurim pluss.

Kui koduste tööde mahategemine on üksteise aitamine, siis olgu peale (tegelikult me seda ei tee), aga Abivalmidus, Lahkus ja Sõbralikkus on kolm poisikest, keda alati selles klassis kohata võib.