SÜG-Press

20.september 2004

Number 68

Sel nädalal, 20.-26.september

K, 22.09 10.00 algklasside olümpiamängud
                 14.00 direktsiooni koosolek 109
                 15.30 klassijuhatajate nõupidamine 220
                 19.30 olümpiarongkäik Rüütli eest
N, 23.09    9.00 olümpiamängude võistluste algus
R, 24.09 16.00 väljasõit loodusklasside laagrisse
Sisekontroll: 5. kl kohanemine uue õppesüsteemiga

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 21.09 T. Lest/D. Õun Väga tähtis!
K, 22.09 V. Priske           TPÜ diplomitööst
R, 24.09 S. Kreisman     Keelelisi trikke
E, 27.09 T. Haavik           Kehalise kasvatuse erigruppidest
T, 28.09 M. Soomere      Suvised töömõtted

Meeldetuletus!

Kõik 1.-10. kl õpilased märgivad järjepidevalt kõik oma hinded õpilaspäeviku vastavasse lahtrisse. Aeg-ajalt kontrollib hinnete olemasolu aineõpetaja.
*****
Enne maakonna või üleriigilist aineolümpiaadi on õpilasel olümpiaadi ettevalmistamiseks õigus puududa koolist olümpiaadile eelneval nädalal, aga arvestusega, et kõik selle nädala kontrolltööd
saavad õigeaegselt tehtud.
      Linda Liivamägi

Tähelepanu!!! Käes on olümpiaaeg!

SÜG-i VI OLÜMPIAMÄNGUD

Iga klass on olümpial etteantud tähega väljamõeldud maa. Sel aastal on olümpiamängude teemaks MÜÜDID JA LEGENDID LÄBI AEGADE. Etteantud tähega moodustatud nimi peab sisaldama selget vihjet legendile, müüdile või selle tegelasele.

Olümpiarongkäiguks peab igal maal olema:
1. klassi (maa) lipp mõõtudega 90x60 cm;
2. oma maa silt mõõtudega 60x30 cm, valgel põhjal mustaga maa nimi, sildi varras 1 m;
3. iga maa peale vähemalt 10 taskulampi;
4. iga maa peale 2-3 kaasaskantavat patareidel töötavat raadiot, mis töötavad sagedusel 101,5 MHz (väga oluline).

Igalt maalt oodatakse ühisriietust, mis sümboliseeriks antud riigis elavaid müütide või legendide tegelasi. Kõigi maade lippureid ja sildikandjaid oodatakse huvijuhi kabinetti 019 teisipäeval, 21.09 kell 10.45.

Olümpiarongkäiguks koguneda 22.09 kell 19.00 Rüütli sanatooriumi ees olevale
Titeranda viivale teele.

Meie olümpia deviis on Catch as Catch Can, s.t haara kinni, kust saad, ja see tähendabki kõike head, rõõmsat ja tujutõstvat, millest sa lihtsalt pead kinni haarama. Rõõmsate kohtumisteni
olümpiarongkäigus 22.09 kell 19.30,
avatseremoonial SÜG-i staadionil kell 20.00 ja
võistlusradadel algklassidega kolmapäeval, 22.09,
kõigi teistega neljapäeval, 23.09!

VÕISTLUSPÄEVADE AJAKAVA

KOLMAPÄEV, 22. september
10.00 algklasside võistluspäev - linna staadionil

NELJAPÄEV, 23. september
5.-9. klass
9.00 P korvpall – Saare Kaluris
5.-6. kl T rahvastepall – Kur. Põhikoolis
ujumine – Kuressaare Gümnaasiumis
7.-9. kl T korvpall – SÜG-is
13.00 kergejõustik - linna staadionil (vt eriplaan)
6.-9. kl P võrkpall - Vanalinna koolis
15.00 6.-9. kl T võrkpall - Vanalinna koolis

10.-12. klass
9.00 kergejõustik - linna staadionil (vt eriplaan)
T võrkpall - Vanalinna koolis
11.00 P võrkpall - Vanalinna koolis
ujumine – KG-s

Neljapäeval, 23. septembril 10.-12. klass
13.00 P korvpall – Saare Kaluris
13.00 T korvpall – SÜG-is

NB! Ujumise, võrkpalli, korvpalli ja rahvastepalli autasustamine toimub linna staadionil neljapäeval, kell 16.30.

10.-12. klassi kergejõustiku ajakava

8.30
kogunemine soojenduseks
9.00
avamine
9.10
T kaugushüpe
I grupp*
T kuulitõuge
II grupp*
T 100 m jooks
I ja II grupp
P kaugushüpe
I grupp
P kuulitõuge
II grupp
P kõrgushüpe
I ja II grupp
9.40
T 100 m finaal
 
9.45
P 100 m jooks
I ja II grupp
10.00
T kaugushüpe
II grupp
T kuulitõuge
I grupp
P kaugushüpe
II grupp
P kuulitõuge
I grupp
10.15
T kõrgushüpe
I ja II grupp
P 100 m finaal
 
10.45
T 400 m jooks
I grupp
11.00
T 400 m jooks
II grupp
11.15
P 800 m jooks
I grupp
11.30
P 800 m jooks
II grupp
11.45
väike-rootsi teatejooks
I grupp
12.00
väike-rootsi teatejooks
II grupp
12.20
lõpetamine

* I grupp – 10a, 10b, 10c, 11a
* II grupp – 11b, 11c, 12a, 12b, 12c

5.-9. klassi kergejõustiku ajakava

12.30
kogunemine soojenduseks
13.00
rivistus
13.10
kaugushüpe
5.-6. kl T
pallivise
7.-9. kl T
60 m jooks
7.-9. kl P
kaugushüpe
5.-6. kl P
pallivise
7.-9. kl P
kõrgushüpe
5.-9. kl T
13.40
60 m jooksu finaal
7.-9. kl P
13.45
60 m jooks
7.-9. kl T
14.00
kaugushüpe
7.-9. kl T
pallivise
5.-6. kl T
pallivise
5.-6. kl P
14.00
kaugushüpe
7.-9. kl P
14.10
60 m jooksu finaal
7.-9. kl T
14.15
60 m jooks
5.-6. kl T
14.30
kõrgushüpe
5.-9. kl P
14.40
60 m jooksu finaal
5.-6. kl T
14.45
60 m jooks
5.-6. kl P
15.05
60 m jooksu finaal
5.-6. kl P
15.10
400 m jooks
7.-9. kl T
15.25
800 m jooks
7.-9. kl P
15.40
400 m jooks
5.-9. kl T
15.50
800 m jooks
5.-6. kl P
16.00
väike-rootsi teatejooks
5.-6. kl
16.15
väike-rootsi teatejooks
7.-9. kl
16.30
lõpetamine ja autasustamine

Malehuvilistele!

“Male on suurepärane meelelahutus
– seda mängides puhkame tööst”
(Kirjanik Lev Tolstoi)

Maletunnid toimuvad sel aastal:
esmaspäeviti kab. 203 algusega 13.00, 14.00 ja 15.00
neljapäeviti kabinetis 201 kell 14-15.00

Esimese klassi õpilastele algavad male algõpetuse tunnid oktoobrikuus. Osavõtusoovist teatada klassijuhatajale hiljemalt 1. oktoobriks.

Mida annab malemäng?

Male arendab mälu, tähelepanuvõimet, leidlikkust, otsustusvõimet, oskust oma tegevust kavandada. Malet mängides tuleb õppida tegema õige valik paljude võimaluste hulgast, et ennetada võimalikke ebameeldivaid tagajärgi. Maleharrastus kasvatab püsivust, loogilist mõtlemist ja distsipliinitunnet.

Meeldiv on märkida, et paljud meie kooli lõpetanud on olnud head maletajad. Näiteks 1947. aastal kooli kuldmedaliga lõpetanud Herbert Ligi, hilisem tunnustatud ajalooprofessor, oli Saaremaa malemeister 1947. ja 1948. aastal. Praegu on aktiivsed võistlusmaletajad juristina töötav Saaremaa Maleklubi president Marko Siil ning Tartu Ülikooli magistrandid Andres Kuusk ja Indrek Kuusk, kes on jõudnud meistrikandidaadi tiitlini. Kõik nad on tulnud Saaremaa malemeistriks, neist Indrek Kuusk seitsmel korral. Kirglikud malesõbrad on kirjanikud Jüri Tuulik ja Ülo Tuulik.

Tule ja proovi Sinagi! Äkki leiad selles mängus
oma kutsumuse.
      Maleõpetaja Juuno Jalakas

Mida näitas lastevanemate küsitlus?

Aitäh kõigile vanematele, kes küsitluslehtedele vastasid. Täname ka kõigi arvamuste ja ettepanekute eest ning hakkame jõudumööda neid arvesse võtma. Ehk soovite isegi teada, millised tulemused me koostöös saime? Tegin kokkuvõtte, kus numbrid vastusevariantide taga tähendavad nii arvanud inimeste arvu ja vastusevariandid on reastatud alates enamuse arvamusest:

ALGKLASSID

1. Lastevanemate kooli töövormina eelistaksin:
- kuulata nende õpetajate esinemisi, kes minu last õpetavad 92
-kooli kodulehelt lugeda nõuandvaid materjale 85
- loenguid olulistel teemadel 71
-kogemuste vahetamist teiste vanematega ja töörühmade arutelusid 43

2. Sooviksin rohkem teada:
-igapäevast koolielu puudutavat: programmide nõuded, hindamisjuhendid jne 87
-sellest, kuidas last kasvamisel aidata 85
- väga konkreetseid nõuandeid konkreetsetele probleemidele 82
- laste terviseprobleemidest 55
- koolist, kus mu laps õpib 31

PÕHIKOOL

1. Lastevanemate kooli töövormina eelistaksin:
-kuulata nende õpetajate esinemisi, kes minu last õpetavad 112
- loenguid olulistel teemadel 101
- kooli kodulehelt lugeda nõuandvaid materjale 92
- kogemuste vahetamist teiste vanematega ja töörühmade arutelusid 20

2. Sooviksin rohkem teada:
- igapäevast koolielu puudutavat: programmide nõuded, hindamisjuhendid jne 107
- väga konkreetseid nõuandeid konkreetsetele probleemidele 90
- sellest, kuidas last kasvamisel aidata 75
- laste terviseprobleemidest 47
- koolist, kus mu laps õpib 34

Tänude ja heade soovidega õppeaastaks
     Sirje Ess

Tere kõigile peredele, kel koolitee ees ootamas!

Käesoleval sügisel alustame taas eelkooli tegevust peredele, kus koolieelik kibeleb ranitsat selga panema. Lastele toimuvad tunnid ja vanematele loengusari. Emakeele tundides õpime lugema, kirjutama, laulame ja meisterdame, matemaatikas arvutame, nuputame, teeme katseid ja mängime mänge. Arvutitundides saavad lapsed harjutada loogilist mõtlemist, värvida pilte, tutvuda arvuti kasutamisega. Lastele antakse töölehtedel ka koduseid töid.

Vanemate loengutes annavad õpetajad häid nõuandeid mõnede kindlate asjade õppimiseks-harjutamiseks, arutame koos koolielu puudutavaid küsimusi ja teeme rühmatöid ning meisterdame.

Lastele ja vanematele on töömapid. Eelkooli päevad toimuvad viiel laupäeval õppeaastas kell 10-13.

Miks me seda teeme?
Kooli poolt vaadates annab eelkool lapsele võimaluse paremini kooliga harjuda. Lapsed, kes on meie eelkoolis käinud, tulevad kooli julgemalt ega võõrasta uusi õpetajaid, sest oleme juba kohtunud. Samuti on lapsed harjunud koolikorraga, nad teavad, kuidas koolis käituda. On saanud omavahel tuttavaks ja leidnud ehk juba uueks kooliaastaks pinginaabrigi.

Mida vanemad arvavad?
Tegin kokkuvõtte eelmise aasta vanemate tagasiside lehtede põhjal:

· Laupäev on perele kõige sobilikum päev eelkooli jaoks. Eelkool andis juurde julgust ja innustust kooli tulekuks, tõstis lapse enesehinnangut, ta hakkas paremini aru saama kooli ja lasteaia erinevusest. Laps oli peale eelkoooli päeva alati heas tujus ja rääkis, mida ta tundides tegi. Sai juurde palju uusi sõpru.

· Kõige enam meeldisid loengud emotsionaalsetest ja sotsiaalsetest probleemidest, nõuanded, kuidas olla lapsele toeks uuel perioodil tema elus. Väga head olid ka loengud kiitmisest, karistamisest, lugemisest-kirjutamisest. Kasulik oli saada teavet koolitarvetest, sest õigeid leida pole kaubakülluses kerge.

· Kodused tööd ongi lapsele vajalikud selleks, et ta harjuks kohustusega, kiitus innustas väga. Laps tundis koduseid töölehti täites end tõelise koolilapsena.

· Töölehed tundusid mulle vanemana pisut rasked, aga laps sai nende täitmisega küll väga hästi hakkama. Koduseid ülesandeid soovisid lapsed teha iseseisvalt, kuid tihti tehti neid ka koos vanemaga. Tunnid olid ilmselt huvitavad, sest lapsed tegid koduseid ülesandeid ilma käskimata.

· Tore oli näha, kuidas laps alati suure usinusega koduseid töölehti täitis ja iga kooliskäimise korraga iseseisvamaks muutus. Kõige parem oli lapse arvates muidugi arvutitund, sellest rääkis ta kõige rohkem. Meeldisid ka matemaatika ja emakeele tunnid.

· Lapsele oli eelkooli kogemus väga vajalik, ta harjus kooliga ja sai ettekujutuse sellest, mis see kool üldse on.

Ka käesoleval õppeaastal toimub meil viis eelkooli-laupäeva. Alustame 16. oktoobril kogunemisega kooli auditooriumis. Lastel palume kaasa võtta pinali ja vahetusjalatsid.

Eelkooli rühmadesse registreerimine toimub
kooli sekretäri telefonil 452 4430.

Teeme juba ettevalmistusi ja ootame teid koolieluga harjuma. Oleme rõõmsad teiega tutvumise üle ja soovime hea koostöö jätkumist 1. septembril 2005. a. esimestes klassides!

EELKOOL TOIMUB
16. oktoobril, 13. novembril 2004
15. jaanuaril, 12. veebruaril, 12. märtsil 2005

Sirje Ess
SÜGi koolitusjuht