SÜG-Press

06.september 2004

Number 66

Sel nädalal, 06.-12.september

E, 06.09             I veerandi töökavad on kantud kooli koduleheküljele
T, 07.09 16.00 õpilasesinduse koosolek (jätkavatele liikmetele) 019
                19.00 5. kl lastevanemate koosolek aulas
K, 08.09 10.45 klassivanemate koosolek 5.-12. kl ruumis 019
                 14.00 direktsiooni koosolek
                 15.00 juhtkonna koosolek
                 18.30 3a kl lastevanemate koosolek 209
N, 09.09 18.30 4a kl lastevanemate koosolek 214
                 19.00 10. kl lastevanemate koosolek auditooriumis

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 07.09 M. Ausmees Taizé muljed
K, 08.09 L. Truu           Ühe unistuse täitumine
N, 09.09 M. Pärtel        Õpilaskodu ja söökla suvisest tegevusest
R, 10.09 M. Kuldsaar   Reisist Lätti-Leetu
E, 13.09 R. Igav             Soome Instituudist
T, 14.09 M. Oopkaup    Rootsi peredest ja koolist

Juhtkond tänab

Diana Õuna ja Triino Lesta Jukukooli laagri korraldamise eest
Mari Ausmeest, Tiiu Haavikut, Liis Ojasaart, Andreas Noort, Aado Haandit, Enn Laanemäed, 3. kl laululapsi, 7a tantsu-tüdrukuid ja võimlejaid abi eest 1. septembri aktuste ja rongkäigu korraldamisel

Koolivaheajad 2004/2005

sügisvaheaeg 23. oktoober – 31. oktoober
jõuluvaheaeg 24. detsember – 9. jaanuar
kevadvaheaeg 19. märts – 27. märts
suvevaheaeg 4. juuni – 31. august

TEADMISEKS KÕIGILE!

Koolimajja siseneme garderoobi kaudu,
I korruse fuajeesse viivad uksed on ainult väljumiseks!

*****
Õpilased saavad paljundada kuni 15.30-ni õpetajate toa sekretäri juures,
kui paljundusmasin on vaba.

NB! Sellel vahetunnil, kui toimub pedagoogiline kõnelus (9.45 – 10.00) paljundada ei saa!

Paljunduse hind:
A4 ühepoolne – 1.00; A 4 kahepoolne 1.50.

Kooli arstituba soovib alanud õppeaastaks vastupidavust ja head tuju!

Kooliarst dr Viigi Viil võtab vastu
esmaspäeval ja neljapäeval.
Kooliõde Marianne Starikova on kohal igal tööpäeval 9.00-15.00, tel 452 4438.
*****
Palume arstitõendeid 15. septembriks neilt õpilastelt, kes ei saa põhigrupis kehalise kasvatusega hakkama. Tööd alustab jälle erigrupp. Registreerime tõendeid arstitoas 412. Samuti jätkame tööd ravivõimlemisega.
*****
Palun ühendust võtta ka kõigil, kes on huvitatud esmaabi-alaste teadmiste täiendamisest. Jälle alustab tegevust esmaabiring.

Täiendus

2003/2004. õppeaasta hinnete põhjal kanti õppenõukogu otsusega AUTAHVLILE lisaks eelmises SÜG-Pressis nimetatutele järgmised 1a klassi õpilased:
Reelika Alba, Milvi Marle Prii, Josefina-Marii Sink, Maria Toomsalu, Rasmus Uustulnd, Anneli Veinberg, Anni Viskus.

Prantsuse keele huvilised!

Õpetaja Kersti Randmaa ootab õpilaskodus teisipäeval, 7. septembril
kell 16.00 – teise aasta õpilasi,
kell 16.30 – algajaid,
kell 17.00 – kolmanda aasta õpilasi.

KOOLIVORMI TELLIMINE

Algab algklasside koolivormi lisatellimine.

Pikeepluusi saab tellida kasvule
116, 128, 140, 152, 164 cm.
Värvideks sinine, tumesinine, tumeroheline.
Hind 123 kr.

Fliisjaki tellimisel arvestada samuti lapse pikkust:
130, 140, 150, 160 ja 170. Hind 235 kr.

Koos koolivormiga tellitakse kooli logo (12 kr).

Tellimine kestab 07.-14. septembrini igal tööpäeval kella 9.00 – 16.00 kooli kantseleijuhataja juures. Raha palume maksta kohe tellimisel.
     Stella Hommik

Krevera ja Kreputlaste suvetegemised

- Juunis osales Mehis Vipp Soomes rahvusvahelises kooliteatrite projektis “Mängime Tšehhovit”.
- Pärast jaanipäeva lavastas Andrus Vaarik Kaali järve ääres etenduse “Maailma saladused”. Osales   üle Eesti 13 truppi, kes olid ette valmistanud katkendid müütide ja legendide põhjal. Krevera ja   Kreputlaste töö tugines Suure Tõllu muistenditele.
- Juulis osalesid mõlemad trupid üle-eestilises koolituslaagris Rannal, kus õppejõududena jagasid   koolitust ligemale 20 teatriprofessionaali.
- Augustis toimus Viinis rahvusvaheline kooliteatrite kohtumine. Eesti 5-liikmelises delegatsioonis   oli ka Erle Uus Kreverast.
- Ajaloolise filmi “Malev” võtetel Pärnumaal osalesid Tauno Salumaa ja Mehis Vipp, koos Krevera   poistega võttis sellest osa ka Timothy Cole.
     Rita Ilves

Saare Noorte Huvikool annab teada

Tantsuosakonna kokkusaamine
toimub 8. septembril kell 18.00
Laste maja (Tallinna 12) saalis.

Aeroobika neljapäeviti (alates 16. septembrist)
kell 18.00 kultuurikeskuses
(treener Liis Ojasaar).

Meie klassid ja klassijuhatajad

Kokku

T
P
1a Viire Pors 19 12 7
1b Marina Mäetalu 21 10 11
2a Maie Uustulnd 25 12 13
2b Ruta Kelt 24 10 14
3a Margit Mägi 29 14 15
3b Alli Kallaste 29 14 15
4a Irena Sink 33 16 17
4b Kersti Truverk 33 17 16
1.-4. kl kokku
213
105
108
 
5a Elle Tasa 31 19 12
5b Reet Igav 34 19 15
6a Ülle Mägi 35 19 16
6b Triino Lest 37 20 17
7a Liis Ojasaar 37 23 14
7b Liina Truu 37 21 16
8a Mia Rand 37 23 14
8b Anu Ausmees 38 16 22
9a Virve Lõbus 31 21 10
9b Inge Vahter 36 14 22
5.-9. kl kokku
353
195
158
 
1.-9. kl kokku
566
301
265
 
10a Diana Õun 37 25 12
10b Mart Mölder 35 22 13
10c Rita Ilves 37 13 24
11a Merike Kuldsaar 32 25 7
11b Arne Loorpuu 32 22 10
11c Anne Teigamägi 36 15 21
12a Erika Matsak 28 23 5
12b Mari Ausmees 17 10 7
12c Viljar Aro 26 10 16
10.-12. kl kokku
280
165
115
 
1.-12. kl kokku
846
466
380

UUEL AASTAL UUT MOODI

Iga traditsioon vajab aeg-ajalt uuenduskuuri. Nii juhtus ka meie kooli kümnendike laagriga. Uuendused said alguse juba nimemuutusest: sellest aastast kannab see nime Jukukooli laager. Teiseks tähtsamaks muutuseks oli ka laagi toimumise koht – endise Võhma koolimaja asemel toimus laager Lümanda vanas vallamajas.

Laagri läbiviimise põhiraskus langes seekord abituuriumi toekatele õlgadele. Seda seepärast, et traditsioonilist jukude nädalat sel aastal ei toimu ja laager oli andis võimaluse värskeid gümnasiste proovile panna. Siinkohal on hea võimalus öelda suurimad tänusõnad Viljar Sepale 12c klassist, kes teisi abituriente oskuslikult juhtis ja tegutsema pani. Tänukummardus maani ka kõikide teiste abiturientide ees, kes laagri läbiviimisel meil appi tõttasid ja meilt suure “koorma” endale haarasid.

Mis seal laagris siis õieti toimus?

Nagu ikka, algab üks korralik laager avamisega. Kuna kokkusaamise põhieesmärgiks on see, kümnendate klasside õpilaste tutvuksid üksteisega, siis said kümnendikud oma taiplikkust üles näidata selles, kuidas igasuguseid märksõnu (ees- ja perekonnanime esitäht, sünnipäev, pikkus) kasutades leida oma koht ühises pikas rivis. Loomulikult oli selle rivi moodustamise juures olulisel kohal ka kiirus. Üksteisega väheke tuttavamaks saanud, moodustati rühmad ja hakati arutama igasuguste ootuste ja lubaduste teemal. Toome ära väikese kokkuvõtte sellest arutelust.

OOTUSED KOOLILE
- meelelahutusvõimalusi koolilt, õpetajatelt ja kaasõpilastelt;
- mõnusaid söögivahetunde;
- lõbusaid tunde ja ainult häid hindeid;
- pinke koridorides;
- häid tulemusi olümpiaadidelt;
- topeltportsud sööklas, üks tasuta;
- akadeemilist õhkkonda;
- uusi peotantse;
- et igav ei oleks;
- et huviringid ei lakkaks töötamast;
- noored õpetajad (19a).

OOTUSED KLASSILE
- tarku ja õpihimulisi õpilasi;
- kokkuhoid;
- sõbralikud inimesed iga päev;
- mõistmist klassi ja klassijuhataja vahel;
- palju head nalja;
- ilgelt normaalset klassijuhatajat.

OOTUSED KLASSIJUHATAJALE
- peab seisma oma klassi eest ja mõistma õpilasi;
- aitama õpilasi nende muredes;
- andma õpilastele vabadust ise olla ja otsustada;
- võiks organiseerida üritusi;
- võiks otsida klassile ajaviitmise võimalusi;
- peaks oskama infot hästi edastada;
- juhatab õige tee kätte;
- ei oota klassilt rohkem, kui klass anda suudab;
- naljasoont;
- optimismi;
- klassi sulandumist;
- klassijuhataja ja aineõpetaja ameti eraldi hoidmist;
- et muretseks mahajääjate eest.

LUBADUSED KOOLILE
- olla lõbus klemm;
- jääda realistiks;
- anda endast kõik;
- õpetajatega ei soiu;
- õppida nii palju, kui vähegi viitsin;
- et ei anna mõttetuid lubadusi.

LUBADUSED ISEENDALE
- võtta gümnaasiumist kõik mis annab;
- mitte lasta end välja visata;
- juuksed maha lõigata;
- kirjutan klassijuhatajast luuletuse;
- pääseda Vessesse;
- ei kasuta õe hea head nime endale paremate hinnete saamiseks;
- õpetajaid mitte solvata nende kuuldes;
- õpin keemiat hullult;
- vähem mõgla, rohkem tegla.

Loomulikult olid ära mainitud ka kõikvõimalikud traditsioonilised ootused ja lubadused, aga me ei hakka neid siinkohal välja tooma.

Abituuriumi eestvedamisel käidi jalgsimatkal Loona mõisas, tehti klassilaule, võisteldi teatevõistlustes, mängiti rahvastepalli, jahu seest otsiti komme, tutvuti “Iiri jõuludega”, “käidi kalal”. Huvijuhid õpetasid mängima vesipallidega nöörpali, osavusmängu rõnga ja hambatikuga, ussi kombel roomama.

Jukudega käis kohtumas ka kooli direktor Viljar Aro, kes vastas nende küsimustele, mis olid valminud rühmatööna ja puudutasid kolme valdkonda: kool, direktori isik, varia. Huvitavaks tegi küsimuste moodustamise see, et igal rühmal oli oma küsisõna, millega alustada neid kolme küsimust.

Täname kõiki laagris osalenud õpilasi ja klassijuhatajaid R. Ilvest ja M. Möldrit ning kokatädisid, kes valmistasid meile maitsvat ja külluslikku toitu. Samuti A. Haandit, tänu kellele toidukraam meieni jõudis. Külalislahkuse eest täname lahket Lümanda vallavalitsust!

Kallid Jukud, ilusat ja teguderohket gümnaasiumiaega meie koolis ning
Sapere aude!

Huvijuhid Diana ja Triino