SÜG-Press

10.mai 2004

Number 64

Sel nädalal, 10.-16.mai

E, 10.05   9.00 inglise keele suuline riigieksam (õpilaskodus)
T, 11.05   9.00 inglise keele suuline riigieksam
K, 12.05   9.00 inglise keele suuline riigieksam
                   9.00 3.-4. kl spordipäev linna staadionil (kui hommikul sajab, toimuvad tunnid koolis)
                 11.30 1.-2. kl spordipäev linna staadionil (vihma korral tunnid)
                 14.00 direktsiooni koosolek 109
                 15.00 metoodikanõukogu koosolek
                 19.00 noortekoori “Kreedo” ja meesansambli “Varsakabi” kevadkontsert
N, 13.05 12.00 esitlus “Roomajad ja sisalikud” 1. ja 2. klassile aulas
                 13.00 roomajate esitlus 3. ja 4. klassile
R, 14.05             viimane tunniplaanijärgne päev 6.-8., 10.-11. klassile
L, 15.05             matemaatika riigieksam

Juhtkond tänab

Mart Mölderit õpilaste uurimistööde suurepärase juhendamise eest
Ülle Mägi õpilaste hea juhendamise eest päästeameti loominguvõistluseks
Sirje Essi ja 4B klassi sisuka looduskonverentsi läbiviimise eest
Mari Ausmeest ja ansamblit “Hundinuiad” kena elamuse eest emadepäevakontserdil “Estonia” teatris

Õnnitleme!

Aasta Õpetaja 2004 – Tiiu Haavik
Põhikooli Aasta Õpilane – Märten Tootmaa
Gümnaasiumi Aasta Õpilane – Krista Takkis

KOOLIAASTA LÕPUST

- Aastahinded ja üleminekueksamiainete IV veerandi hinded on välja pandud:
  14. maiks – 6.-8. klass, 10.-11. klass
  20. maiks – 4.-5. klass
  25. maiks – 3. klass
  26. maiks – 9. klass
  28. maiks – 1.-2. klass
  11. juuniks – 12. klass (v.a riigieksamiained)
- 27. mai – viimase kella päev 9. klassidele
  kell 8.10 – klassijuhatajatund
  kell 9.00 – kogunemine aulas
- 31. mai – klassijuhatajad esitavad õppetöö aruande
- 4. juuni kell 9.00 – õppenõukogu
  kell 11.00 – kogunemine 1.-3. klass
  klassijuhatajatunnid 5.-8. klass
  kell 12.00 – kogunemine 5.-8. klass
  kl. juh. tunnid 1.-3. kl, 10.-11. klass
  kell 13.00 – kogunemine 10.-11. klass
  klassijuhatajatunnid 5.-8. klass
  kell 17.00 – 4. kl lõpuaktus
AUTAHVLIÕPILASTE PILDISTAMINE algab kell 12.00, 4. klassil kell 17.50
- 7.-17. juuni - järelkool
- 17. juuni kell 16.00 – 9. ja 12. klassi juhatajad ja aineõpetajad esit. aruande järelkooli tulemustest
- 18. juuni kell 8.10 – õppenõukogu
- 19. juuni kell 15.00 – 9. kl lõpuaktus
- 20. juuni kell 12.00 – 12. kl lõpuaktus
- 21. juuni kell 9.00 – laiendatud õppenõukogu
-22. juuni kell 6.30 – kooli töötajate väljasõit

Parandus

Seoses sellega, et õpilasteaduse TOP 10 arvestuses jäid Erki Metsanurgal märkimata mõned olulised saavutused, esitame tema tulemused veel kord:
1. ERKI METSANURK, 11c – 54 punkti
informaatika MK – I, VAB – 10. koht
füüsika MK – I koht, VAB – 8. koht
keemia MK – I koht; VAB – 12. koht
matemaatika MK – II koht
lingvistika MK – II koht
bioloogia MK – 4.-5. koht
     Linda Liivamägi

Täiendus

Eelmise nädala infolehes jäi nimetamata
veel kaks meie kooli tublit laululindu, kes
maakondlikus voorus väga hästi esinesid:
Kärt Männa (2a kl), Heldur-Harry Põlda (1b kl).
     Mari Ausmees

Laulupeo üldproovil

Eelmise nädala lõpp oli meie kooridele pingeline – toimus üldlaulupeo II üldproov, kus vabariigi tuntud koorijuhtidele tuli ka eraldi kooriti oma lauluoskust näidata. Kõik meie koorid: mudilas-, tütarlaste ning segakoor pääsesid laulupeole!
     Mari Ausmees

Päästeameti peadirektori vastuvõtul

4. mail toimus loomingulise konkursi parimate tööde autoritele vastuvõtt ja preemiate kätteandmine. Meie koolist oli parima autorina kutsutute hulgas 6a klassi neiu Maret Ansperi. Lastele tutvustati Päästeameti ametnike tööruume, kaasa arvatud peadirektori oma, ja näidati tuletõrjemasinaid. Lastel oli võimalus näha ka väljakutsele sõitva meeskonna kärmet tegutsemist.
Järgnes näituse avamine rahvusraamatukogus ja autorite premeerimine. Auhinnad olid üllatavalt toredad ja hinnalised. Maret sai ka eriauhinna kriisikeskuse komandolt, kes oli lausa vaimustuses Mareti tööst “Põrgu peale tuletõrjujate külaskäiku”.
Toredaid ideid järgmiseks aastaks!
      Ülle Mägi

ALGKLASSIDES

Sõit Rovaniemi

4b klass käis külas oma sõprusklassil Rovaniemis. Sõit oli VÄGA pikk, tervelt 16 tundi. Kui kohale jõudsime, ootasid kõik meid, Eesti ja Soome lipud käes. Siis läksime nende klassi sööma. Peale sööki võisime valida, kas läheme õue või jääme sisse. Meile tutvustati koolimaja. Siis läksime kelgutama Ounasvaara mäele. Peale seda mindi veekeskusesse ujuma. Seal oli VÄGA LAHE. Kooli ees jagati meid peredesse. Peredes rääkisime inglise keelt. Hommikuks oli keel täitsa sõlmes. Siis jaotati meid eraldi töödesse. Oli valida muusika, sport, kunst, paberlennukite klubi ja viltimistöö. Käisime veel Rovaniemi kirikus, Rovaniemi päästekeskuses, spordikeskuses ja polaarjoonel. Kui see oli tehtud, hakkasime ära sõitma. KURB! Kui Tallinasse jõudsime, läksime Ühispanga kohvikusse sööma. Peale seda käisime Tervishoiu muuseumis, kus oli veidi kõhe. Kui seal käidud, hakkasime koju sõitma. Kooli ees ootasid kõik vanemad oma lapsi. Reis oli väga tore!
     Reta ja Pirgit

5. mai looduskonverentsi
parimad vastajad olid:

1a klass
1. Andres Rüütel, Toomas Kirss, Kaarel Polding (4 punkti)
2. Anni Viskus, Reelika Alba, Josefina Sink (1 punkt)

2a klass
1-10. Indrek Viires, Rasmus Lember, Ulla Volke, Merilyn Tohv, Juudit Siibak, Merit Milter, Mirjam Merila, Kristiina Iilane, Katariina Meri, Sander Sepp (3,5 p)

2b klass
1.-3. Joel Jakob Koel, Robi-Jürgen Algo, Karl Jõgi (9 p)
4.-6. Mirell Mägi, Markus Mägi, Kevin Grass (8 p)

4a klass
1.-2. Kadi Maripuu, Getriin Aaviste (9 punkti)
3.-5. Liisa Truu, Maarja Merisalu, Jakob Prii (8 p)

4b klass
1. Eliise Hoogand (25 punkti)
2. Mart Laus (24,5 punkti)
3. Tiina Ollema (23,5 punkti)

4b klassi õpilased tänavad abi eest õpetajaid Erika Matsakut, Kunnar Sinki, Indrek Peili ning 1a, 2a 2b ja 4a klassi selle eest, et olite head kuulajad.

AINETEATEVÕISTLUS

Gümnaasium - 26. aprill 2004

KLASS
AEG
TRAHV
KOKKU
KOHT
10A
20,37 2.45 23.22
4.
10B
21,14 2.00 23.14
3.
10C
25,07 3.25 28.32
7.
11B
25,31 3.10 28.41
8.
11C
20,19 1.50 22.09
2.
12A
21,33 2.55 24.28
5.
12B
25,16 3.00 28.16
6.
12C
18,38 1.50 20.28
1.

Põhikool - 28. aprill 2004

KLASS
AEG
TRAHV
KOKKU
KOHT
5A
28.23 2.10 30.33
6.
5B 1
28.19 2.00 30.19
5.
5B 2
28.58 2.20 31.18
9.
6A
25.01 2.15 27.16
3.
6B
28.46 2.00 30.46
8.
7A
28.56 3.10 32.06
10.
7B
28.57 3.10 32.07
11.
8A
22.16 2.40 24.56
1.
8B
27.59 2.45 30.44
7.
9A
23.41 1.55 25.36
2.
9B
27.37 2.20 29.57
4.

ÜLEMINEKUEKSAMID 2004. aasta kevadel

Eksamid algavad kell 9.00, v. a mõni erand

Aeg
Klass
Aine
Vorm
Koht
5.05 4b Loodusõpetus S 138
17.05 10a Arvuti K / A
10b 138, 220
10c 320
11a Füüsika 12.00 K 317, 301
11b Füüsika 406
11c 317
8a Eesti keel 310
8b Eesti k. 11.00
18.05 7a Bioloogia S / K 220
7b S 315
20.05 6a Eesti keel K 413
6b Matemaatika 406
8a Füüsika 320
8b 220
21.05 10a Geograafia 317
10b 138
10c 138, 320
11a Kirjandus S 413
11b 411
11c Vene/saksa keel kell 8.10 S / K, S 313/ 301
7b Matemaatika K 409
24.05 10a Ajalugu S 310
10c Matemaatika K 138
11a Vene / saksa k S / S, K 320/ 413
4a Vene keel S 212
5a Eesti keel K 410
5b 411
6b Inglise keel S 315
7a Matemaatika K 406
8a Inglise keel S / K 317
25.05 10b Ajalugu S 310
10c Matemaatika   409
11b Vene / saksa keel S / S, K 313, 413
11c Kirjandus S 411
6a Inglise keel S / K 138
8b Ajalugu S 301
27.05 4a Inglise keel K 212
5a Ingl. keel 12.00 409
7a Vene keel S 019
8a Ajalugu 301
28.05 10a Matemaatika K 407
10b 138
10c Ajalugu S 310
11a Keemia K 416
Saksa / vene keel S 301/ 313
11b Keemia K 413
Bioloogia S 315
11c Keemia K 411, 410
Matemaatika S 401
3a Inglise keel 214
3b Matemaatika 213
4b K 217
5b 406
6a Loodusõpetus 220
6b 317
7b Vene keel 12.00 S 313
8b Matemaatika K 301

4B KLASS

Meie poisid

Meie klassi poistele meeldib mängida jalgpalli. Meil on isegi oma jalgpallimeeskond. Sinna kuuluvad: Sander Lember (väravavaht), Jürgen Ots (vasak äär), Laur Vatsfeld (parem äär), Kentti Koppel (keskkaitse), Ardo Hansalu (vasak kesk poolkaitse), Stenver Matt (parem kesk poolkaitse), Uku Volke (vasak poolkaitse), Karl Oskar Villsaar (parem poolkaitse), Rimo Timm (vasak rünne), Hardi Kiviselg (parem rünne), Morten Merila (keskrünne). Paljud käivad ka rahvastepalli trennis. Väga head mängijad on: Kentti Koppel, Jürgen Ots, Stenver Matt, Hardi Kiviselg, Ken Lember ja Sverre Vinter. Poistele meeldib üldse igasugune sport. Mart, Kaarel ja Uku teavad palju maakerast ja tehnikast. Meie klass on väga sportlik.
     Sander Lember, Karl Oskar Villsaar ja Uku Volke

Meie tüdrukud

Tüdrukutele meeldib mängida rahvastepalli. Vahetundidel meeldib mängida keksu eriti Tiina Ollemale, Eliise Hoogandile ja Gerly Pulgale. Käsitöös läheb hästi Gerlyl, Tiinal, Reta Reinmaal, Karmen Bennol, Karin Reiskol, Karin Tambul ja Karolina Toomil. Meie klassi tüdrukutele meeldib võistlustes osaleda ja võita. Tüdrukute lemmiktunnid on: sport, tööõpetus ja ujumine. Meie klassis käivad kolm tüdrukut, kes jooksevad kiiremini kui 9. klassi omad: Tiina, Eliise ja Gerly. Võimlemas käivad Marta Neeme, Karmen ja Karolin Aksalu. Pirgit Põllule, Carmen Poldingule, Eliisele, Karmenile, Karolinile, Triinu Sepale, Triinu Anjale ja Martale meeldib laulda.
      Karin Tambu ja Reta Reinmaa