SÜG-Press

12.aprill 2004

Number 60

Sel nädalal, 12.-18.aprill

E, 12.04 10.45 klassivanemate koosolekud
T, 13.04 14.15 algklasside ainekomisjoni koosolek
                16.00 KG-SÜG korvpallivõistlus KG-s
K, 14.04            algavad klassidevahelised korvpallivõistlused tüdrukutele
                13.00 algklasside taidluspäeva linna eelvoor
                14.00 direktsiooni koosolek
                15.15 metoodikanõukogu laiendatud koosolek koos vanemõpetajate ja ainekomisjoni                            esimeestega
N, 15.04 15.00 põhikooli mälumängu IV voor
                 16.00 lauamängude turniir
R, 16.04             maakonna Liivi konkurss
L, 17.04 10.00 abiturientide lõpukirjand
Sisekontroll: ettevalmistus eksamiks

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 13.04  R. Ilves              Kaua võib?
K, 14.04 M. Rand             www.rajaleidja.ee
N, 15.04                             Direktsiooni info
R, 16.04 D. Õun, T. Lest Külaskäik EMAsse
E, 19.04 R. Nelis              Õpetajate täienduskoolitusest
T, 20.04 M. Pärtel             2004. a eelarvest

Juhtkond tänab

Virge Treielit, Aime Metsmaad, Irena Sinki, Kersti Truverki, Viire Porsi ja Sirje Essi õpilaste eduka ettevalmistamise eest rahvastepallivõistlusteks
Epp Petrovi õpilaste hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks Nuputa viktoriiniks
Marek Schapelit õpilaste hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks matemaatikaolümpiaadiks
Aina Seppelit õpilaste hea juhendamise eest muinasjutuvõistlusteks

Lp abituriendid!

Esimene riigieksam – kirjand – on laupäeval, 17. aprillil algusega kell 10.00.
Palun koguneda I korrusele, kust saate
9.30-ks teada, missuguses ruumis kirjutate. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
L. Liivamägi

Kooliaasta lõpust

Lõpukellapäev
  28. aprillil 12. klassidele
  27. mail 9. klassidele
Viimane tunniplaanijärgne päev
  27. aprillil 12. kl
  14. mail 6.-8. kl, 10.-11. kl
  20. mail 4.-5. kl
  25. mail 3. kl
  26. mail 9. kl (eritunniplaan al. 17. maist)
  28. mail 1.-2. kl
Praktika 31. mai – 3. juuni 1.-11. kl
Järelkool 5.-17. juuni
Lõpetamised 4. juuni
  11.00 1.-3. kl
  12.00 5.-8. kl
  13.00 10.-11. kl
Lõpuaktused
  19. juuni 15.00 9. kl
  20. juunil 12.00 12. kl

Olümpiaadidel, konkurssidel

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline voor
9. klass (31 osavõtjat) – Margit Ool (16.-18. koht)
10. klass (27 osavõtjat) – Eva Toom (9. koht)
11. klass (27 osavõtjat) – Kalvi Nõu (22.-23. koht)
*****
Matemaatikaviktoriini “Nuputa” üleriigiline voor
Agnes Pitka (5b), Mihkel Lember (5b), Madli Kaps (6b), Raigo Rätsep (6a) – II koht
*****
Iga-aastasele Steni muinasjutuvõistlusele laekus seekord 357 tööd. Auhinna said 30 parimat. Üks eriauhinna saaja oli Riin Aljas (8a) looga “Vana kass”.

Üleriigiline kooliteatrite festival

2.-4. aprillini toimus Narvas üleriigiline kooliteatrite festival, kus osales 18 truppi. Saaremaad esindas Krevera. Grand Prix’d ja laureaaditiitleid välja ei antud, küll aga määras 5-liikmeline zürii, mida juhtis ajakirja “Teater. Muusika. Kino” peatoimetaja Madis Kolk, rea eripreemiaid. Krevera sai preemia koduteema poeetilise kujutamise eest. Festivali korraldus jättis pehmelt öeldes soovida. Krevera esines tublilt ja tegi sõidu igati lahedaks. Suur tänu ka fantastilisele bussijuhile Tõnu Vaherile!
Rita Ilves

12. klasside KOOLIEKSAMID

Eksamid algavad kell 9.00

Aine ja tegijate arv
Aeg
Koht
Komisjoni esimees
Komisjoni liikmed
Ühiskonnaõp. (2) 27.05 310 L. Liivamägi U. Kiil, L. Poopuu
Vene keel (1) 2.06 309 L. Poopuu L. Paju, L. Tubi
Arvuti (2) 2.06 401 I. Peil E. Matsak, K.Sink
Füüsika (3) 2.06 320 A. Loorpuu I. Peil, M.Ausmees
Geograafia (13) 3.06 317 L. Liivamägi M. Kuldsaar, R. Oeselg

9. klasside EKSAMIPLAAN

Aine ja tegijate arv
Aeg
Koht
Komisjoni esimees
Komisjoni liikmed
Eesti keel ja kirjandus (63) 7.06 138, 220 R. Ilves A. Seppel, M. Rand,
S. Kreisman
Matemaatika (63) 11.06 407, 409, 410, 411 M. Schapel A. Ausmees E. Petrov,
J. Kuus, V. Lõbus,
E. Laanemäe,
A. Metsmaa, L.Paju,L.Tubi
Valikeksamid:
Inglise keel (38) 16.-17.06 410, 411, 413 L. Liivamägi R. Lulla, L. Truu,
K. Randmaa,
L. Ojasaar, R. Mustis,
E. Tasa, M. Soomere
Vene keel (1) 16.06 019 V. Männa D. Õun, L.Paju,L.Tubi
Bioloogia (6) 16.06 220 T. Lest I. Vahter, M. Mölder
Keemia (6) 16.06 416 M. Schapel A.Teigamägi,
M. Ausmees
Füüsika (1) 16.06 320 I. Peil A. Loorpuu, T. Haavik
Geograafia (11) 16.06 317 M. Rand M. Kuldsaar, J. Kuus

Sport

2. aprilli toimusid Vanalinna Koolis 10. korda Kuressaare linna koolide rahvastepallivõistlused 3.-5. klassidele. Eraldi mängivad kõikide klasside tüdrukute ja poiste võistkonnad ja kõikide klasside kokkuvõttes saab võitjakool karika.
Meie noored pallimängijad olid tublid – kõik kolm tüdrukute võistkonda olid esimesed ja poisid teised. Kokkuvõtteks sai SÜG võitjakarika!
Virge Treiel

KLASSIDEVAHELINE VÕISTLUS

5.- 9. klass III veerand

Kl
Õppeedukuse %
Isetegevus
Sport
Mälumäng
Kokku
5A 85% / 6 8/ 2 4 2 14/ 10.
5B 100% / 10 9/ 3 3 3 19/ 7.-8.
6A 83,8% / 5 21/ 8 2 8 23/ 6.
6B 100% / 10 8/ 2 6 1 19/ 7.-8.
7A 80% / 3 20/ 6 5 10 24/ 5.
7B 86,8% / 7 12/ 4 10 5 26/ 4.
8A 60,1% / 1 25/ 10 1 6 18/ 9.
8B 88% / 8 21/ 8 9 4 29/ 1.
9A 80% / 3 25/ 10 7 7 27/ 2.-3.
9B 81,8% / 4 20/ 6 8 9 27/ 2.-3.

Arvestus kohapunktide järgi (I k = 10 p...X k = 1 p)

Miss Graatsia 2004

Põhikool
Gümnaasium
Miss Graatsia
Kristiina Mehik, 7a Maia Vipp, 12b
I printsess Maarja-Linda Põld, 7a Anu Tilk, 10a
II printsess Bret Kuldsaar, 8a Kaia Suurhans, 10a

RÜHMVÕIMLEMISVÕISTLUSED

Põhikool
Kohustusliku ja omaloomingulise kava kokkuvõttes:
I koht – 7a III võistkond (90 punkti)
II koht – 7b (78 punkti)
III koht – 8a II võistkond (64 punkti)
Edukaim klass 7a klass 212 punktiga.

Gümnaasium
Kohustusliku ja omaloomingulise kava kokkuvõttes:

A grupp (võimlejad)
B-grupp
I – 10a, 10b, 8a (93 p) I – 10b II (70 p)
II – 10b, 11c, 12b (91 p) II – 10b I (62 p)
III – 10a II (78 p) III – 10a I (54 p)

Suure Karika võitis 10a, 10b, 8a ühisvõistkond.
Tublim klass 10b klass 185,75 punktiga.
Suur tänu kohtunikele ja kõigile osalejatele!
T. Haavik

ALGKLASSIDES

Kolmandal veerandil käisid 2b klassi lapsed külas Nasva Pagaris, Saare Politseis ja Vaivere veisefarmis. Täname
T. Randa, M. Metsmaad, K. Metsa, J. ja A. Kiiderit ning Sareta bussifirmat!
Klassijuhataja Alli Kallaste

School Fashion Show

8. aprillil toimus Kuressaare Kultuurikeskuses suurejooneline noorte kunsti- ja moeloome konkurss School Fashion Show. Lavalaudadele jõudis noorte moekollektsioone üle kogu maakonna 255 õpilase esituses ning seda ligi 400 kriitilise pilgu saatel. Meie koolist astusid võistlustulle 6a, 6b, 7a, 7b ja 9b oma kollektsioonidega. Aitäh teile! Parimad õnnesoovid 6b klassi team’ile, kes saavutas nooremas vanuseastmes
II koha ehk hõbedase niidirulli.

SÜG versus KG ... !?

Aastakümneid on Kuressaares levinud müüt kahe suure kooli – KG ja SÜGi vahelisest ebasõbralikust läbisaamisest. Kas see on ainult müüt või tõepoolest karm tegelikkus?

Et sellele küsimusele vastust saada, otsustasin läbi viia küsitluse mõlema kooli õpilaste seas.

Statistika

Saaremaa Ühisgümnaasiumist võttis küsitlusest osa 80 õpilast. Vastajaid oli 8.-11. klassist.
45% vastanuist leidis, et müüt vastab täielikult tõele, vaid 8% olid kindlad konkurentsi puudumises.
90% meie kooli vastanuist suhtub Kuressaare Gümnaasiumi õpilastesse nagu igasse teise inimesesse.
35% leidis, et KG on meiega heas koostöös.

Enamik vastanuist valis oma koolitee Saaremaa Ühisgümnaasiumi sõprade või perekonna õhutusel, sama paljudele on SÜG kui kool lihtsalt alati meeldinud. Osades ankeetides oli ka eraldi välja kirjutatud, et kooli panid lapse just vanemad. Eks see õige ju olegi - kui palju üks 7-aastane laps teab, mis talle parim on. Leidus ka õpilasi, kellel on koolitee valiku määranud kodu asukoht. Kes elab SÜGile lähemal, käib ka siin koolis.

Vastajad said ka vabalt oma arvamust avaldada naaberkooli kohta. KG kohta oli üsna erinevaid arvamusi: tavaline kool, paremal materiaalsel järjel, ükskõik sellest, hea kool, suhted pole KG-ga vaenulikud, tähtsuselt teine kool, seal on aktiivsemad inimesed.

Kuressaare Gümnaasiumis vastas küsimustele 67 õpilast 10. ja 11. klassist. Tulemused olid järgmised:
55% oli nõus müüdi olemasoluga.
87% vastanuist suhtub SÜG-i õpilastesse nagu teistessegi.
37% leidis, et oleme naaberkooliga heas koostöös.
52% valis KG oma kooliks, kuna see on neile alati meeldinud.

Arvamuse nurgakesse oli kirja pandud taas erinevaid arvamusi. Näiteks oli inimesi, kes arvasid, et SÜG on nagu iga teine kool. Kuid samas oldi ka teisel arvamusel: nõme kool, võrdlusmoment erikoolide õpilaste hulgas. Oli ka kirjutisi, et SÜG püüab KG-st igati parem olla ning SÜG-is ollakse liialt karmid riietuse suhtes. Samuti arvati, et me oleme liiga ülespuhutud oma võltsmainega ning kooli juhtkond olevat ülbe, ninad püsti ja sõbralik õhkkond puudub.

Konkurents viib edasi

Küsitlusest kokkuvõtet tehes kerkis minu ette ka küsimus, kas konkurents on hea või halb. Sellele on mitu vastust. Nii väikese elanikkonnaga saarel, nagu seda on Saaremaa, võiksid ju kõik omavahel hästi läbi saada. Võiks õpilased, õpetajad ja muud kooli töötajad sõbralikult ning võrdselt ära jagada ning kõik oleksid õnnelikud. Ent kas nõnda jõutakse kaugele?

Nii Kuressaare Gümnaasium kui ka Saaremaa Ühisgümnaasium on üle Eesti “tegijamad” koolid, seda nii õppetulemuste kui ka koolisüsteemi, edukuse ja maine poolest. Teised mainekad vabariigi koolid võtavad just meilt, tavalistelt väikelinna koolidelt malli. Kuid kuidas on selline seis saavutatud?

Sellele küsimusele on lihtne vastata – konkurents viib edasi. Lugu on nii nagu Vilde “Pisuhännas” – kord Piibeleht all ja Vestman peal ning siis jälle vastupidi. Selles klassikalises võistluses kohtame ka SÜG-i ja KG-d.

Omavahelise mõõduvõtmise halb külg on aga see, et asja ei suudeta mitte alati võtta mänguliselt. Sellega kaasnevad pahapihti ebasõbralikud suhted ja arusaamatused. See aga tekitab negatiivset meeleolu, milleks tegelikult pole vähimatki põhjust.

Koostöö annab jõudu

Konkurents konkurentsiks, aga ei saa öelda, et need kaks kooli omavahel sugugi koostööd ei teeks. Koostöö on edasiliikumisel ja arenemisel oluline.

Kuressaare-suguses väikelinnas liigub igasuguseid jutte. Üks neist juttudest räägib, et meie koolide juhid olla omavahel head sõbrad ning mõttekaaslased; sama ladusalt tundub minevat ka huvijuhtide omavaheline koostöö. Küsitluski näitab ju, et tegelikult suhtuvad ka meie koolide õpilased üksteise nagu kõigisse teistessegi. Seega tundub, et mitte midagi hullu ei ole lahti ja kõik just nii peabki olema.

Müüt elab edasi ja meie sellega koos. Arvamusi ja suhtumisi on raske muuta, kuid kas seda on üldse vajagi teha. Seni kuni Kuressaares on kaks tublit kooli, seni kestab ka tihe konkurents nende vahel. Tuleb vaid siiralt loota, et sellest ei kaoks mängulisus.
Triin

Eesti rahva muinasjutt
Vol. ei-tea-mitmes

Jalutades kuumusest särtsuvas põrgus, hakkas Saatanal ühel sellisel klassikaliselt tüüpilisel päeval igav. Nagu iseloom nõudis, oli vaja kedagi igavesse hukatusse tõmmata. Võttis siis allmaailma valitseja põrgukutsu Kerberose kaasa ning läks Maa peale kurikuulsat 10a klassi otsima.

Ega see eriti keeruline polnud, arvestades, et kisa oli Dante loodud põrgu kõige alumisele astmele kuulda. Isegi Cassius, Juudas ja Brutus kurtsid öörahu rikkumise pärast. Asja tuli isiklikult parandada ning vandaalid kinni püüda.

Jõudis Vanapagan vaevalt Maale, kui juba oli vana heatahtlik ja veidi naiivnegi Jumal taevast kohale vajunud.

- “Ma kuulsin Su õelast plaanist, seltsimees Lucifer,” lausus Taevataat kuivalt, “see ei lähe sul läbi. 10a on hea!”

Saatan laksutas kurja naeru, mis kõlas kui ahelate kõlin raudvarbade pihta. “Vaata neid ometi!” kõlas ta hääl kui kõuekõmin, “nad on laisad, rumalad ja mitte mingit kasu neist ei ole. Põrgus on nende koht!”

- “Valetad! 10a õpilased on õpetajate lemmikud, püüdlikud. Nad hoiavad kokku ja aitavad teineteist. Milline ühtne hing!” õigustas Jumal elavalt.
Kurat irvitas põrgulikult, nii et taevas kiskus pilve.

- “Mõtle! Head kohad üleriigilistel olümpiaadidel, fantastilised kohad spordis, parim õppeedukus kümnendike seas!” kaitses Jumal tulihingeliselt edasi.

- “Aga olgem ausad,” ütles Saatan kahtlevalt, “kohustuslikku kirjandust nad küll õigeaegselt ei loe. Pluss nad räägivad tundides liiga palju omavahel ja ei tööta kaasa.

Jumal muigas. “See eest, milline huumorisoon. Kui originaalsed ideed. Nad on väärt tunnustust!”

Kurat kukkus vanduma. Kaotus ja lüüasaamine olid silmanähtavalt valusad. 10a pääses ka seekord. Nad said oma veetleva sarmiga taas võimaluse end Maal tõestada. Kõrgemad ametimehed ronisid aga tagasi, kust tulid, jättes aakad võimutsema.
- Tibu -