SÜG-Press

05.aprill 2004

Number 59

Sel nädalal, 05.-11.aprill

E, 05.04 10.45 klassivanemate koosolekud
T, 06.04 14.15 algklasside ainekomisjoni koosolek
                15.45 eesti keele ja ajaloo ainekomisjon 110a
                16.30 õpilasesinduse koosolek
                18.00 Laululinnu koolivoor (7-11-aastased)
K, 07.04 14.00 direktsiooni koosolek
                 15.00 juhtkonna koosolek
N, 08.04 16.00 teatrifestivali orgkomitee tänamine
Sisekontroll: matemaatika õpetamine 5. ja 6. kl

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 06.04 V. Aro             Hea kuulaja oskused V
K, 07.04 M. Soomere Koolitused interneti teel
N, 08.04                        Direktsiooni info
E, 12.04 R. Lulla          Ingl. k. riigieksami ettevalmistamisest
T, 13.04 R. Ilves           Kaua võib?

KOOLIRAAMATUKOGU TEATAB!

Töövihikute maksumus 2004/2005. õppeaastaks
(klasside numeratsioon on järgmise aasta arvestuses):

1a 355.- 4a 302.- 7a 356.-
1b 346.- 4b 389.- 7b 312.-
2a 311.- 5a 353.- 8a 334.-
2b 251.- 5b 322.- 8b 303.-
3a 423.- 6a 348.- 9a 359.-
3b 368.- 6b 331.- 9b 356.-

NB! Töövihikute nimekirja saab soovi korral klassijuhatajalt!
· Töövihikute summa kannab lapsevanem
SÜG Sihtasutuse pangakontole 31. maiks 2004. Ülekande koopia esitab õpilane oma klassijuhatajale.
· Pikendatud õppetööle jäävate õpilaste vanemad saavad teha ülekande pärast õppenõukogu otsust juunikuus.
· Õppevahendid saab õpilane kätte koolist septembri esimesel nädalal.
· Gümnaasiumiõpilaste õppematerjalide raha kogumist korraldab aineõpetaja septembris.

SÜG Sihtasutuse arveldusarve number:
Eesti Ühispank, a/a 10220016710015.

Ülekandel palume ära märkida:
· märgusõna TÖÖVIHIK (lisada kindlasti!);
· summa . . . krooni;
· õpilase nimi ja klass (2004/2005. õppeaastal).

Tänades raamatukogu juhataja Iivi Vikat

Juhtkond tänab

Virge Treielit õpilaste ilusate tulemuste eest rahvusvahelisel kergejõustikuvõistlusel
Mari Ausmeest poisteansambli “Hundinuiad” eduka esinemise eest
Inge Vahterit ja Mart Möldrit õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest üleriigiliseks bioloogiaolümpiaadiks
Tiiu Haavikut ilusa Miss Graatsia võistluse korraldamise eest

NB! 12. klassi uurimistööde äraandmise
viimane tähtaeg 20. aprill,
kaitsmised on ajavahemikul 7. - 11. juuni.

KOOLIVORMI TELLIMINE

Algab algklasside koolivormi tellimine!
PIKEEPLUUSI saab tellida kasvule 116, 128, 140, 152, 164 cm. Värvideks sinine, tumesinine, tumeroheline. Hind 123 kr.
FLIISJAKI tellimisel arvestada samuti lapse pikkust: 120,130, 140, 150, 160 ja 170. Hind 235 kr.
Koos koolivormiga tellitakse KOOLI LOGO (12 kr).

Tellimine kestab mai lõpuni iga tööpäeval kooli kantselei juhataja juures. Raha palume maksta kohe tellimisel. Koolivormi saab kätte augusti lõpus enne kooliaasta algust ruumist 110.

Vigade parandus

III õppeveerandi kokkuvõttes
KANTI AUTAHVLILE
Krista Vahter (9b), Alo Mikola (10c)
SAID KIITA
Ats Aim (3a), Katrin Kuusk (10c)
*****
Eelmises infolehes oli klassidevahelise võistluse õppeedukuse protsentides viga. Vea parandamisel muutus III veerandi üldjärjestus.

Kl
Õppeedukus
Kokku
Kl
Õppeedukus
Kokku
10A 88% / 8 30 / 4. 11C 82% / 5 32 / 2.-3.
10B 74% / 1 26 / 6. 12A 83% / 7 10 / 9.
10C 83% / 7 32 / 2.-3. 12B 91% / 9 27 / 5.
11A 80,6% / 4 13 / 8. 12C 78% / 3 34 / 1.
11B 78% / 3 21 / 7.   

Õnnitleme!

Karl-Jörgen Viskus – Laulukarusselli võitja
Taavi ja Tanel Aeg, Karla Kirsch ning Alar Truu – I koht ning eripreemia kui zürii lemmik ning üllatusesineja Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud poiste- ja meesansamblite konkursil

ÜLEMINEKUEKSAMID
2004. aasta kevadel

Üleminekueksamitest vabastatakse õpilased, kes
- on vastavas aines kõik veerandid saanud kokkuvõtvaks hindeks “5” või “5-“;
- on edukalt esinenud maakonna või üleriigilistel aineolümpiaadidel – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb ainekomisjoni esimees;
- haiguse tõttu arstikirja alusel;
- osavõtu korral üleriigilistest ja rahvusvahelistest võistlustest õppenõukogu otsusel;
- kes kuuluvad õpilasteaduse TOP 10-sse (kõikidest eksamitest).

Eksamid algavad kell 9.00, v.a mõni erand

Kl
Aine
Vorm
Aeg
Koht
Komisjon
3a Inglise k. S 28.05 214 K. Aro, L. Ojasaar
3b Matem. 213 K. Truverk, V. Pors
4a Vene k. 24.05 212 V. Pors, D. Õun
Inglise k. K 27.05 E. Tasa, L. Truu
4b Loodusõp. S 5.05 138 S. Ess, K. Truverk
Matem. K 28.05 217 S. Ess, I. Sink
5a Eesti k. 24.05 410 A. Seppel, M. Rand
Ingl. k.* 27.05 409 K. Randmaa, L. Truu
5b Eesti k. 24.05 411 R. Kelt, S. Kreisman
Matem. 28.05 406 E. Petrov, M. Rand
6a Eesti k. 20.05 413 S.Kreisman, M.Rand
Inglise k. S/K 25.05 138 L. Ojasaar, E. Tasa
Loodusõp. K 28.05 220 E. Tasa, Ü. Mägi
6b Matem. 20.05 406 E. Petrov, J. Kuus
Inglise k. S 24.05 315 L. Truu, M. Soomere
Loodusõp. K 28.05 317 R. Oeselg, A. Seppel
7a Bioloogia S/K 18.05 220 Vahter, Kuldsaar
Matem. K 24.05 406 J. Kuus, A. Ausmees
Vene k. S 27.05 019 D. Õun, L. Tubi
7b Bioloogia 18.05 315 Mölder, Teigamägi
Matem. K 21.05 409 E. Petrov, J. Kuus
Vene k.* S 28.05 313 L. Tubi, L. Paju
8a Eesti k. K 17.05 310 A. Seppel, M. Rand
Füüsika 20.05 320 A.Loorpuu, V.Lõbus
Inglise k. S/K 24.05 317 Ojasaar, Randmaa
Ajalugu S 27.05 301 J. Otsa, V. Lõbus
8b Eesti k. # K 17.05 310 A. Seppel, R. Ilves
Füüsika 20.05 220 I. Peil, M. Schapel
Ajalugu S 25.05 301 J. Otsa, T. Lest
Matem. K 28.05 J. Kuus, K. Sink
10a Arvuti K/A 17.05 138 E. Matsak, M. Pere
Geogr. K 21.05 317 Kuldsaar, Loorpuu
Ajalugu S 24.05 310 Poopuu, Liivamägi
Matem. K 28.05 407 A. AusmeesV. Paju
10b Arvuti K/A 17.05 138, 220 K. Sink, L. Poopuu
Geogr. K 21.05 138 M. Ausmees, U. Kiil
Ajalugu S 25.05 310 L. Poopuu, I. Peil
Matem. K 28.05 138 I. Peil, A. Metsmaa
10c Arvuti K/A 17.05 320 Männa, Liivamägi
Geogr. K 21.05 138, 320 A. Metsmaa,
E. Laanemäe
Matem. 24.05 138 M. Schapel, V. Aro
S 25.05 409
Ajalugu 28.05 310 Poopuu, Liivamägi
11a Füüsika* K 17.05 317, 301 A. Loorpuu, Ü. Mägi
Kirjandus S 21.05 413 S.Kreisman, M.Rand
Vene / saksa k. S / S,K 24.05 320/ 413 L.Paju, L.Tubi / M.Pere, V.Männa
Keemia K 28.05 416 Teigamägi, Matsak
Saksa / vene k. S 301/ 313 M.Pere, V.Männa / L.Paju, L.Tubi
11b Füüsika K 17.05 406 M. Ausmees, T. Lest
Kirjandus S 21.05 411 R. Ilves, A. Seppel
Vene / saksa k. S / S,K 25.05 313, 413 L.Paju, L.Tubi / M.Pere, V.Männa
Keemia K 28.05 413 Ausmees, Kuldsaar
Bioloogia S 315 M. Mölder, I. Vahter
11c Füüsika K 17.05 317 I. Peil, T. Haavik
  Vene/saksa k. kell 8.10 S / K,S 21.05 313/ 301 L.Paju, L.Tubi / V.Männa, M.Pere
  Kirjandus S 25.05 411 R. Ilves, A. Seppel
  Keemia K 28.05 411, 410 R. Mustis, A.Loorpuu
  Matem. S 401 V. Aro, M. Schapel

* - kell 12.00 # - kell 11.00
L. Liivamägi

Bioloogiaolümpiaadil

27.-28. aprillil toimus Tartus üleriigiline bioloogiaolümpiaad. Kõigil osavõtjatel tuli teadmisi üles näidata viies erinevas erialakabinetis: taimeanatoomia ja -süstemaatika; selgroogsed ja selgrootud loomad; geneetika, molekulaarbioloogia ja mikrobioloogia; inimene ja tervis; loodus- ja keskkonnakaitse. Lisaks tuli lahendada kirjalik test.
Tulemused:

Annika Soom, 6. kl – I Eva Toom, 10. kl – I
Marju Kaps, 7. kl – II Mariliis Mehik, 10. kl – III
Mihkel Männa, 7. kl – 8. Liisi Leis, 11. kl – I
Helean Täht, 9. kl – I Krista Takkis, 12. kl – I
Margit Ool, 9. kl – 4. Rait Kivi, 12. kl – 9.

Krista ja Liisi on arvatud rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi Eesti 4-liikmelise koondvõistkonna kandidaatideks. Oleme väga rõõmsad kõigi olümpiaadist osavõtjate suurepäraste saavutuste pärast!
Inge Vahter, Mart Mölder

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma ...

Berit, õpilasesinduse esinaine

Teadupärast on mets selline mõnus rahulik koht, kus mõte jookseb palju paremini ning tulevad igasugu head ideed ja inspiratsioon. Ühesõnaga väga mõnus võimalus aeg maha võtta ja end lihtsalt vabana tunda. Seetõttu otsustas ka meie õpilasesindus pakkida kotid ning sõita mõtteid korrastama . . .

Kes ei tööta, see ei söö . . .
Üritus leidis aset 12.-13. märtsil Pihtla koolis, kuhu mina läksin küll väikese eelarvamusega, kuid see, mida seal nägin, oli pehmelt öeldes ootamatu. Täiesti kirjeldamatult ilus ning kadedaks tegev koolimaja ja niivõrd mõnus vaikus ning värske õhk. Loomulikult ei läinud me sinna pelgalt puhkama, vaid peaasjalikult siiski tööd tegema. Linnas olles kipub alati kõigil palju tegemisi olema ja ikka on keegi, kes peab hilinema või varem lahkuma või muud taolist. Seega on selline üritus hea võimalus saada kokku hulk inimesi, kes ongi kogu aeg olemas, ning tõesti võib öelda, et tegime päris tubli töö ära.

Ühtekokku umbes kaheksa tundi möödus koosolekute tähe all. Pika mõtlemise, arutamise ning mitmete ajurünnakute tulemusel jõudsime minu meelest vägagi vahva TUUTORLUSE - ideeni, mis loodetavasti leiab koolis ka laiemat kõlapinda ning rakendub aktiivselt töösse. Juba eelmise veerandi lõpus teavitati direktsiooni ning õpetajaid, kes suhtusid sellesse väga positiivselt, ning veerandi esimesel nädalal rakendati tuutorid reaalselt töösse.

Loomulikult kuulub iga laagri juurde ka ühine söömine ning olen täheldanud, et SÜGi laagrid ning kartulisalat käivad alati käsikäes. Selles suhtes ei erinenud seegi laager. Poole ööni mängiti kaarti (uno-t), mis möödus väga lõbusalt ja naeruselt, ning pärast hommikusi koosolekuid avastasid meie aktivistid uue ringmängu, milleks on vaja natukene ruumi, näpuosavust, rohkem kui ühte inimest ja patsikummi (soovitavalt kollast). Hei-hoo! Hei-hoo! Käib töö ja vile koos!

Härdaks tegev lõpu algus . . .
See laager avas mõnes mõttes minu silmad ning näen nüüd meie õpilasesindust hoopis teise pilguga. Täiesti uskumatu, et kuigi meid on päris palju, saavad kõik siiski kõigiga läbi ning mina ei ole kunagi märganud mingeid omavahelisi konflikte. Kohutavalt kurb on, et minu jaoks on jäänud vaid

paar kuud selles koosseisus. Tundub, et just nüüd hakkame tõeliselt ühele lainele saama ning tõesti mõistame üksteist juba poolelt sõnalt ja oleme väga hea tiim!

Palvenurk . . .
Käesolevaga oleks mul ka üks palve kõigile kaasõpilastele: palun pöörduge meie poole oma muredega. Pahatihti arvatakse, et õpilasesindus on see organisatsioon, kes ongi mõeldud teile pidude ning mälumängude korraldamiseks. Tegelikult see ju päris nii ei ole. Nagu nimestki välja lugeda võib, on meie eesmärk siiski õpilasi esindada ning nende, see tähendab teie, huvide ja õiguste eest seista. Tasub vaid pöörduda minu või mõne teise õpilasesinduse liikme poole ning võib kindel olla, et anname endast parima, et likvideerida murekolded ja muuta teie kooliskäimist võimalikult nauditavaks. Tegelikult on kool ikkagi üks ütlemata vahva koht. Kahjuks taipab inimene asjade tõelist väärtust alles siis, kui on nendest ilma jäämas või juba ilma jäänud . . .

Reaalne töö vili

Järeleaitamissüsteem kujutab endast seda, et
- igast klassist valitakse üks peatuutor;
- koostöös aineõpetaja, klassijuhataja ning tuutoriga selgitatakse välja mahajääjad;
- vastavalt vajadusele ning mahajääjate arvule koostatakse tuutorile meeskond;
- toimub koostöö tuutori ja aineõpetaja vahel;
- seatakse sisse mahajääjate päevik;
- tunnustatakse tuutorit.

Tuutori päevik
- asub tundide ajal tuutori käes, kuid tundidevälisel ajal puudujate päeviku lahtris;
- on täitmiseks tuutorile ja aineõpetajale;
- on tuutori, aineõpetaja ja õppealajuhataja kontrolli all;
- on kaheosaline:
1) õppenädal, kuhu aineõpetaja märgib iga tunni lõpus mahajääja(te) nime(d), õppeaine ja järeltöö aja ning kinnitab seda oma allkirjaga;
2) iga aine eraldi lehel, kuhu tuutor märgib mahajääja, tema probleemi, järelaitamise aja ning tulemuse.

Jõudu kõigile tuutoritele ning mõistvat suhtumist õpetajatelt ja kaasõpilastelt!