Infoleht

6.oktoober 2003

Number 6

Sel nädalal, 6.-12. oktoober

E, 06.10            klassivanemate koosolekud
                15.30 põhikooli õpilasesindus 019
T, 07.10 13.00 lasteaialastepäev
                16.00 gümnaasiumi õpilasesindus 019
                19.00 lastevanemate koosolek 6.-9. kl
K, 08.10 10.50 aritmeetikavõistlus 7.-12. kl aulas
                13.00 algab SÜGi IV sügisjooks
                14.00 direktsiooni koosolek
                15.00 metoodikanõukogu laiendatud koosolek koos vanemõpetajatega
N, 09.10 10.50 peastarvutamine 4.-6. kl aulas
                 12.30 õpilasesinduse väljasõit Kärlale
                 15.00 eesti keele ja ajaloo ainesektsiooni koosolek
                 15.00 taidlusülevaatuse liikumise voor
R, 10.10 10.00 võõrkeelte ainesektsiooni väljasõit Kärlale
                           segakoori laululaager
L, 11.10 10.00 EELKOOL

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 07.10 R. Kelt           Esimene kuu uue klassiga
K, 08.10 R. Mustis     Õpime esperanto keelt
N, 09.10 Ü. Mägi        Esimene kuu uue klassiga
R, 10.10 T. Lest          Esimene kuu uue klassiga
E, 13.10 M. Kuldsaar Esimene kuu uue klassiga

Juhtkond tänab

Aado Haandit, nõukoja liikmeid, söökla töötajaid, Enn Laanemäed ja tema korvpallipoisse, Tiiu Haavikut ja võimlejaid, 9a kl tüdrukuid, 5. kl ansamblit ning võimla ja söökla piduliku avamise eest

Tähelepanu!

Registreerime koolieelikuid EELKOOLI sekretäri telefonil 045 24430.
Esimene eelkooli päev on laupäev, 11. oktoober kell 10-13.00.
Kaasa vahetusjalatsid ja pinal.
Vanematele loengud rühihäiretest, lugemaõppimisest ja kooli sotsiaaltööst. Kogunemine I korrusel auditooriumis.
Eelkooli õpetajad

Lp. algklasside lapsevanemad!

Tasulise õppe raha saab maksta pangaülekandega Saaremaa Ühisgümnaasiumi arvele nr 10602007374004 Eesti Ühispangas. Selgitusse palun märkida lapse nimi, klass ja märgusõna “Tasuline õpe”. Summa teatab klassijuhataja lastele.
Marika Pärtel

Esmaspäeval, 29. septembril leitud arvutiklassist mobiiltelefon Nokia 6110.
Kätte saab K. Singi või E. Matsaku käest.

ENESEKAITSEHUVILISTELE!

Treener Heigo Kips ootab 5.-8. klassist registreerunuid kehalistele katsetele neljapäeval, 9. oktoobril kell 15.30 ning 9.-12. kl õpilasi samal päeval kell 17.00 haigla keldrisse (uksel silt “Idamaa võitluskunstid”).

Hea filmihuviline!

Filmiklubi alustab oma tööd teisipäeval, 7. oktoobril kell 20.00 auditooriumis.
Ootame kõiki, kes tahavad osa saada uue ringi tööst meie koolis.
Huvijuhid

Aritmeetikakonkursi

I vooru võitis Mario Pajuste (12c) 35 punktiga, järgnesid Liis Suluste (10b), Liisa Mägi (11c) ja Anet Ansperi (12c) 32 punktiga. Põhikooli parim oli Karli Kontkar (5b) 27 punktiga, järgnesid Raigo Rätsep (6a) 25,5 p. ning Mark Gortfelder (6b) ja Piret Põld (5b) 22,5 punktiga. Klasside arvestuses jagavad esikohta 11c ja 12c.
Matemaatikaõpetajad

LOODUSHUVILISTE TEGEMISTEST

Lihulinna seeneretk – 5. september

Suur huvi Saaremaa ilusate paikade ja loomulikult ka seente vastu viis loodusainete ainekomisjoni liikmeid ilusal sügispäeval Kärla Lihulinnale. Indrek Peil oli koostanud Lihulinna ja selle seeni tutvustava põneva voldiku. Päev oli väga tore, lisaks uutele teadmistele saime ka ääreni täis seenekorvid. Abimeheks oli kaasas Kunnar Sink. Aitäh!

Loodusepäev – 23. september

Teema: Saaremaa looma- ja taimeharuldused.
Päevast võtsid osa gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilased, kes õpivad süvendatult loodusaineid. Õpilastele esinesid õpetlike ettekannetega Viidumäe Looduskaitseala teadurid Mari Reitalu ja Tõnu Talvi.

Päeva teises pooles esinesid meie oma noorteadurid Krista Takkis, Priit Liiv, Eva Toom, Liisi Leis ja Mariliis Mehik, kes tutvustasid oma uurimistöid.

Õpilaskonverentsil toimus ka videosalvestus ja sellele järgneb videotreening. Sügisviljade näituse pani välja 10b klass.
*****

Sarapiku laager ja Coastwatch 2003 – 26.-27. sept.

Kui matka esimene päev kulus üksteise tundmaõppimisele ja lõbutsemisele, siis teisel päeval tehti teaduslikke uuringuid Tagalahe ääres ja koristati rannikut.

Osa uuringuid teostati Kuressaare lahe ääres, Kaugatumal ja Muhus. Kokku uuriti läbi üle 10 km rannikut.

Tagalahe ettevõtmisi toetas rahaliselt Eestimaa Looduse Fond. Kiitus 10b klassile vaatlusprotokollide täpse täitmise eest ja väga asjaliku rühmatööde kaitsmise eest bioloogia tunnis.
*****

Rahvusvaheline linnuvaatluspäev Birdwatch 2003 – 4. oktoober

Linnuvaatluspäevale kutsuti kõikide Kuressaare koolide õpilasi. Meilt oli soovijaid nii palju, et kahjuks tuli osadel loobuda.

Vaadeldi lindude rännet, abistati rõngastamisel ja õpiti tundma uusi linde. Päeva juhendas ornitoloog Mati Martinson.
*****

Orajärve sügisseminar – 3.-4. oktoober

Helean Täht, Krista Takkis ja õpetaja Mart Mölder osalesid Eesti Noorsootöö Keskuse organiseeritud sügisseminaril. Külastati Kabli linnujaama, Tolkuse raba, Rannamõisa niitu ja Matsalu loodusfilmide festivali. Oma uurimistööde tegemisest tegi ettekande Krista Takkis.
Loodusainete ainekomisjon

OKTOOBRIKUU TÖÖPLAAN

K, 01  10.50 7.-12. kl aritmeetikavõistlus
            14.00 Direktsiooni koosolek
            15.00 Juhtkonna koosolek
N, 02. 10.50 5.-6. kl. aritmeetikavõistlus
            19.00 Õpetajate päeva pidu 8.-12. kl
R, 03              ÕPETAJATE PÄEV
             19.00 Söökla ja võimla pidulik avamine
---------------------------
E, 06            Klassivanemate koosolekud
16.00           Põhikooli õpilasesinduse koosolek
T, 07            Lasteaiapäev
          16.00 Gümn. õpilasesinduse koosolek
          19.00 6.-9. kl lastevanemate koosolek
K, 08 13.00 Jooksupäev
           14.00 Direktsiooni koosolek
           15.00 Metoodikanõukogu koosolek
N, 09 15.00 Taidlusülevaatuse I voor
R, 10 10.00 Võõrkeelte ainesektsiooni väljasõit Kärlale
                      Segakoori laululaager
L, 11 10.00 Eelkool
---------------------------
E, 13            Klassivanemate koosolekud
          15.00 Matem. ainesektsiooni koosolek
T, 14 14.00 Algklasside ainesektsiooni koosolek
          16.00 Gümn. õpilasesinduse koosolek
K, 15 14.00 Direktsiooni koosolek
           15.30 Klassijuhatajate nõupidamine
N, 16 16.00 Gümn. mälumängu I voor
           16.00 Põhikooli rekordite püstitamine
---------------------------
E, 20            Ettelugemise päev algklassidele
                     Klassivanemate koosolekud
          16.00 Põhikooli õpilasesinduse koosolek
T, 21 14.00 Algklasside ainesektsiooni koosolek
           16.00 Gümn. õpilasesinduse koosolek
K, 22             I veerandi hindamise lõpetamine
           14.00 Direktsiooni koosolek
           16.00 Nõukoda
N, 23            Õpetajate väljasõit Kreekasse
            15.00 Õppenõukogu koosolek
R, 24             Õpinguraamatute andmine õpilastele
            15.00 Aktiivilaager 5.-9. kl
L, 25              Aktiivilaager 5.-9. kl.
            15.00 Aktiivilaager 10.-12. kl
P, 26              Aktiivilaager 10.-12. kl
E, 27              VAHEAEG kuni 02.11