Infoleht

29.september 2003

Number 5

Sel nädalal, 29. september – 5. oktoober

E, 29.09            klassivanemate koosolekud
                19.00 hoolekogu koosolek
T, 30.09            lasteaialastepäev
                10.00 5. ja 6. kl rahvastepall koolis
                10.00 spordipäev 10.-12. kl linna staadionil
                13.00 spordipäev 7.-9. kl
                15.00 spordipäev 5.-6. kl
K, 01.10 10.50 aritmeetikavõistluse I voor aulas
                14.00 direktsiooni koosolek
                15.00 juhtkonna koosolek
N, 02.10 19.00 õpetajate päeva pidu 8.-12. kl
R, 03.10             õpetajate päev
                 19.00 söökla ja võimla ametlik avamine

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 01.10 T. Lest/D. Õun Õpetajate päeva info
N, 02.10 L. Liivamägi     Täiendusi kooli hindamisjuhendile
E, 04.10 M. Uustulnd      Esimene kuu uue klassiga
T, 05.10 R. Kelt                Esimene kuu uue klassiga

Õpilasesindus annab teada

Gümnaasiumi õpilasesinduse 23. septembri koosolekul arutati: 1) alustamine; 2) ülesannete jagamine.

Otsustati:
Igale õpilasesinduse liikmele jagati kindel töövaldkond. Ülesanded jagunesid järgmiselt:
esinaine – Berit Varvas, 12a
aseesimees – Mikk Saarela, 10a
sekretär – Karin Õun, 10a
ÜKT – Mehis Vipp, 11c
info – Viljar Sepp, 11c
sport – Karl Valge, 10c
kultuur – Kaarel Järveots, 11c; Liis Suluste, 10b
kõigi abiline – Liisi Voksepp, 11a

ARITMEETIKAVÕISTLUS
7.-12. KLASSILE

Neljal järjestikusel kolmapäeval (1. okt, 8. okt, 15. okt, 22. okt) toimub kooli aulas kell 10.50-10.57 üks voor.
Igal võistlejal arvestatakse 3 paremat voorutulemust, klassidevahelises võistluses
3 parema võistleja summat. Registreerimine matemaatikaõpetajate kaudu hiljemalt teisipäevaks, 30. septembriks kell 16.00.

Korvpallitreeningud

1.-4. kl. poisid
Treeningud toimuvad SÜGi võimlas:
E 17-18.00
K 17.-18.00
R 15.-16.00

5. - 9. kl. poisid
Treeningud toimuvad:
E 18.-19.30 (SÜGi võimla)
T 16.-17.30 (Rohu 5, sept.-okt.)
K 18.-19.30 (SÜGi võimla)
N 16.-17.30 (Rohu 5, sept.-okt.)
R 16.-17.30 (SÜGi võimla) Enn Laanemäe

SÜGi IV sügisjooks

LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT:
8. oktoober 2003 Kuressaare linna tänavatel.

OSAVÕTJAD: Saare maakonna üldhariduskoolide
1.-12. kl. õpilased.

VÕISTLUSTE PROGRAMM:
Võisteldakse tänavajooksus 3 distantsil:
1.-4. kl Start Hariduse 13 – Hariduse tn. – Rohu tn. – Rootsi tn. – Hariduse 13 = 1 km.
5.-9. kl. Start Hariduse 13 – Hariduse tn. – Rohu tn. – Rootsi tn. – Garnisoni tn. – Torni tn. (kõnniteel) – Vallimaa tn. (kõnniteel) – Hariduse 13 = 2 km
10.-12. kl. tüdrukud: Start Hariduse 13 – Hariduse tn. – Rohu tn. – Rootsi tn. –Garnisoni tn. – Torni tn. (kõnniteel) – Vallimaa tn. (kõnniteel) – Hariduse 13 (2 ringi) = 4 km.
10.-12. kl noormehed: Start Hariduse 13 – Kingu tn. – Smuuli tn.- Kihelkonna mnt. – Lahe tee – Lahtedevaheline mnt. – Nasva mnt. – Tuulte-Roos – Lootsi tn. – Pargi tn. – Kõlakoda = 10,8 km.

EELREGISTREERIMINE
Ees- ja perekonnanimi; kool; klass; vanus; distants
SÜG 3. okt. 2003 kella 15.00-ks (kirjalikult). Info tel 045 24 436 või 052 78 205 Enn Laanemäe

AJAKAVA:
13.00 - 1. kl. T 15.00 - 5.- 6. kl. T
13.15 - 1. kl. P 15.15 - 5.- 6. kl. P
13.30 - 2. kl. T 16.00 - 7.- 9. kl. P
13.45 - 2. kl. P 16.15 - 7.- 9. kl. T
14.00 - 3. kl. T 16.15 - 10.- 12. kl. P
14.15 - 3. kl. P 16.30 - 10.- 12. kl. T
14.30 - 4. kl. T
14.45 - 4. kl. P

Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:
1. kl. P, T; 2. kl. P, T; 3.-4. kl. P, T; 5.-6. kl. P, T;
7.-9. kl. P, T; 10.-12. kl. P, T.

NB! Kuna 10,8 km finiš ei ole stardipaigas, siis on võimalik saata oma isiklikud asjad nime ja aadresssiga varustatud kotis finišipaika.

Tänan tublisid noori kunstnikke Eva Toomi, Reet Truverki, Maarja Siimu, Kristiina Murulaidi, Laura Tõhku, Egert Aderit, Madli Kapsi ja Marge Mägi, kelle tööde põhjal sai kooli söökla kaunid maalid seintele!

Suur tänu ka teile, kes te aitasite need pildid söökla seintele maalida: Kristiina Murulaid, Roosi Tilk, Riina Kerm, Lagle Heinmaa, Kaia Suurhans, Maarja Siim, Marili Pärtel,
Madli Kaps ja Mari-Leen Leesi.
Õpetaja Ülle Mägi

Euroopa keelte päeva viktoriin

Seoses Euroopa keelte päevaga toimus ülekooliline 24-tunnine viktoriin, kus kõigil osalejail olid võrdsed võimalused. Võistlus kujunes väga tasavägiseks ja osalenud klassid järjestusid alljärgnevalt:
I koht – 8a (18 p.)
II-III koht – 10c, 12c (17 p.)
4.-5. koht – 2a, 4a (14 p.)
6.-12. koht – 5b, 6a, 6b, 9b, 10a, 12a, 12b (13 p.)
13. koht – 10b (12 p.)
14.-16. koht – 3a, 9a, 11b (11 p.)
17. koht – 7a (9 p.)
18. koht – 7b (8 p.)
Täname kõiki osavõtjaid!
Võõrkeeleõpetajad

ALGKLASSIDE SPORDIPÄEV

PALLIVISE

1. klass tüdrukud

1. klass- poisid

2. klass tüdrukud

2. klass poisid

I - Maris Mägi 1a

I - Andres Lulla 1a

I - Merilyn Tohv 2a

I - Kevin Grass 2b

II - Liisa Allik 1a

II - Ivar I. Himmist 1b

II - Merit Milter 2a

II - Reedik Mägi 2b

III - Anneli Veinberg 1a

III - Toomas Kirs 1a

III - Tene Tiitma 2b

III - Karl Jõgi 2b

 

3. klass tüdrukud

3. klass poisid

4. klass tüdrukud

4. klass poisid

I - Liisa Nirgi 3b

I - Kert Siiner 3a

I - Marie Anette Sannik 4a

I - Indrek Kabel 4a

II - Marianne Mitt 3a

II - Henri Äär 3a

II - Eliise Hoogand 4b

II - Jürgen Ots 4b

III - Helerin Rauna 3a

III - Erki Tasane 3b

III - Liisa Truu 4a

III Sander Lember 4b

 

KAUGUSHÜPE

1. klass tüdrukud

1. klass- poisid

2. klass tüdrukud

2. klass poisid

I - Olivia Laul 1b

I - Martin Janson 1a

I - Gerda Nelis 2b

I - Kevin Grass 2b

II - Pia-Lotta Toom 1b

II Aleksander Dolgi 1a

II - Mirell Mägi 2b

II - Indrek Viires 2a

III-IV Laura Kaesvelt 1a

III - Kerdo Jakunin 1b

III - Liisa End 2b

III - Markus Mägi 2b

III-IV - Renate Soosalu 1b

 

 

3. klass tüdrukud

3. klass poisid

4. klass tüdrukud

4. klass poisid

I - Karina Talk 3b

I - Rasmus Vaher 3a

I - Maarja Merisalu 4a

I-II - Indrek Kald 4a

II - Karmel Pea 3b

II - Kert Siiner 3a

II - Eliise Hoogand 4b

I-II - Jürgen Ots 4b

III Eva-Maria Vaher 3a

III - Karl-A. Roost 3b

III - Tiina Ollema 4b

III - Kentti Koppel 4b

 

30 M JOOKS

1. klass tüdrukud

1. klass- poisid

2. klass tüdrukud

2. klass poisid

I - Karmen Armus 1a

I - Aleksander Dolgi 1a

I - Mirell Mägi 2a

I - Markus Mägi 2b

II - Kreta Rand 1b

II - Kerdo Jakunin 1b

II - Airike Vipp 2b

II-III Theodor Kaljo 2a

III Renate Soosalu 1b

III - Martin Janson 1a

III - Gerda Nelis 2b

II-III - Reedik Mägi 2b

 

60 M JOOKS

3. klass tüdrukud

3. klass poisid

4. klass tüdrukud

4. klass poisid

I - Eva-Maria Vaher 3a

I - Kert Siiner 3a

I - Maarja Merisalu 4a

I Thorwald-E. Kaljo 4a

II - Bäbby Täht 3a

II - Kristjan Kirs 3a

II - Grete Virveste 4a

II - Kentti Koppel 4b

III - Karmel Pea 3b

III - Karl-A. Roost 3b

III - Eliise Hoogand 4b

III - Karl-M. Käesel 4a

 

200 M JOOKS

1. klass tüdrukud

1. klass- poisid

2. klass tüdrukud

2. klass poisid

I - Karmen Armus 1a

I - Kerdo Jakunin 1b

I-II - Juudit Siibak 2a

I - Markus Mägi 2b

II - Pia-Lotta Toom 1b

II - Ivar I. Himmist 1b

I-II - Ulla Volke 2a

II - Kevin Grass 2b

III - Josefina-Marii Sink 1a III - Andres Lulla 1a III - Airike Vipp 2b III - Kert Kilumets 2a
 
400 M JOOKS

3. klass tüdrukud

3. klass poisid

4. klass tüdrukud

4. klass poisid

I - Eva-Maria Vaher 3a

I - Kert Siiner 3a

I-II - Maarja Merisalu 3a

I Karl-Märten Käesel 3a

II - Bäbby Täht 3a

II Karl-August Roost 3b

I-II - Eliise Hoogand 4b

II - Jürgen Ots 4b

III - Kerbi Auväärt 3b

III - Romeo Siibak 3a

III - Karolina Toom 4b

III - Rimo Timm 4b

 
PENDELTEATEJOOKS

1.-2. klass

3.-4. klass

 

I - II a

III - I a

II - II b

IV - I b