Infoleht

22.september 2003

Number 4

Sel nädalal, 22.-28. september

E, 22.09             klassivanemate koosolekud
                16.00 põhikooli õpilasesindus 019
T, 23.09             loodusepäev
                16.00 gümnaasiumi õpilasesindus 118
                18.00 6b klassiõhtu
K, 24.09 14.00 direktsiooni koosolek
                16.00 nõukoja koosolek 019
N, 25.09 10.45 algab Euroopa keelte päeva viktoriin (24 h)
                 17.00 maastikumäng 1.-12. kl pargis
R, 26.09             Euroopa keelte päev
                 15.00 3a klassiõhtu
                 19.00 disko 5.-9. kl
P, 28.09             5b ja 9a matk Koigi rabas

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 23.09 T. Haavik, A. Metsmaa Võimla tutvustus
K, 24.09 J. Kuus                           Enesetutvustus
N, 25.09 M. Pärtel                         Uus töö- ja puhkeajaseadus
R, 26.09 M. Rand                          Kõrgkoolidesse sissesaamisest
E, 29.09 V. Aro                               Mõtteid kohtumisest tarkade inimestega

Õpetajad tänavad Jukusid ja Juhaneid kauni reedehommikuse tervituse eest!

Lp. 5.-12. klasside õpilased ja lapsevanemad!

Toiduraha saab ülekandega tasuda SÜG Sihtasutuse arvele nr 10220016710015 Eesti Ühispangas. Juhin aga tähelepanu sellele, et õpilane peab oma toidu valikud kirja panema klassi toiduraha korjaja juures.
Vastasel juhul ei jõua informatsioon sööklani.
Marika Pärtel

Lp. algklasside lapsevanemad!

KOOLIVORMI LISATELLIMINE käesolevaks õppeaastaks kestab septembrikuu lõpuni kooli sekretäri juures.

Eelteade

SÜGI SPORDIPÄEV on teisipäeval,
30. septembril linna staadionil:

10.-12. klass kell 10.00
alad: 100m, kaugushüpe, kuulitõuge,
T 400m, P 1000m
7.-9. klass kell 13.00
alad: 60m, kaugushüpe, pallivise,
T 400m, P 1000m
5.-6. klass
kell 10.00 – 5a, 5b T rahvastepall koolis
kell 10.15 – 5a, 5b P rahvastepall koolis
kell 10.30 – 6a, 6b T rahvastepall koolis
kell 15.00 – spordipäev staadionil
alad: 60m, kaugushüpe, pallivise,
T 400m, P 1000m

Kõigi alade kohtunikud peavad olema kohal pool tundi varem!
Aime Metsmaa

ARMSAD ÕPILASED!

Tahame teid rõõmustada uudisega, et sel aastal alustavad meie koolis tööd järgmised uued huviringid:

Ring

Juhendaja(d)

Klassid

Enesekaitse

Heigo Kips

5.-12. kl

Sukeldumine

10.-12. kl

Peotants

Hilja ja Kaarel Kitt

10.-12. kl*

Filmiklubi

Diana ja Triino

9.-12. kl

Tantsuklubi

5.-12. kl

Malering

Juuno Jalakas

1.-4. kl

5.-12. kl

Orienteerumine

Anne ja Erik Keerberg

5.-12. kl

*- pühapäeval 16.30-18.00 (tasuline: 15 kr kord)
Kõigil asjast huvitatutel palume ühendust võtta huvijuhtidega nädala jooksul.

Kooli PSÜHHOLOOGI Mia Ranna vastuvõtt


igal tööpäeval kell 8.00-17.00 kabinetis 119.
Oodatud on nii õpilased kui lapsevanemad. Aega saab kinni panna telefoni teel (045 24 434) või
meili teel ( mia@syg.edu.ee).
*****

Kuressaare koolide SOTSIAALTÖÖTAJA

Kai Saar on meie koolis igal teisipäeval.
Võimalik pöörduda seoses koolikohustuse täitmise jt. sotsiaalküsimustega. Kontakt tel 056 985 022
või kaie@pylades.ee

2003/04. õ.-a. õpilasesinduse uued liikmed

Põhikool

Gümnaasium

Mai Jõgi, 9a

Mikk Saarela, 10a

Kaisa Kopliste, 7a

Karin Õun, 10a

Bret Kuldsaar, 8a

Liis Suluste, 10b

Märten Tootmaa, 9a

Karl Valge, 10c

Krista Tiit, 9a

Liisi Voksepp, 11a

Liis Vanem, 9b

Viljar Sepp, 11c

Kaarel Väer, 9b

Mehis Vipp, 11c

 

Kaarel Järveots, 11c

 

Berit Varvas, 12a

Jõudu tööle!
Triino ja Diana

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tarkus tuleb tasapisi,
aga kannab vilja,
tarkust tragilt taga nõuda
pole iial hilja ... (O. Saar)

KOOLIRAAMATUKOGU tervitab teid alanud õppeaasta puhul!

Raamatukogu kasutamise eeskiri – kinnitatud direktori käskkirjaga nr 29-P (22. okt. 2002)

1. Raamatukogu teenindab: kõiki Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasi, õpetajaid ja teenistujaid    (erandina võimaluse korral ka vilistlasi).
2. Kooliraamatukogu teenuste kasutamine: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus,    videote  vaatamine, Interneti ja andmebaaside kasutamine on tasuta.
2.1. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja    täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
2.2. Raamatukogus asuvad televiisor ja videomakk on eelkõige õppeotstarbeliste videofilmide    vaatamiseks koos õpetajaga.
2.3. Raamatukogu arvutid on mõeldud õpilastele ja õpetajatele, kes vajavad arvutit õppetöö    tegemiseks või koolile vajalike ülesannete täitmiseks.
2.4. Raamatukogus on võimalik kasutada printerit, A4 leht maksab 1 kroon.

3. Kojulaenutus:
3.1. Kojulaenutusõigus on kõigil Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu lugejatel.
3.2. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks, uusi ajakirju ja ajalehti ning    väärtuslikke ainueksemplare. Erandjuhul laenutatakse lugemissaali teavikuid koju 1 päevaks või    nädalavahetuseks (laenutada saab 1 tund enne raamatukogu sulgemist). Raamatu    mittetähtaegse tagastamise korral saab lugeja laenutuskeelu.
3.3. Raamatuid laenutatakse koju 21 päevaks, mitte rohkem kui 3 raamatut korraga. Algklasside    õpilastel on laenutusaja pikkuseks 14 päeva. Laenutustähtaega saab vajaduse korral pikendada,    kui seda raamatut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Ajakirjadel ja ajalehtedel on    tagastustähtaeg 1 nädal.
3.4. Lugeja kohus on raamatut hoolikalt hoida. Enda nimele võetud raamatut ei anta edasi teistele.
3.5. Tagastamata ja rikutud raamatud, õpikud, ajakirjad ja ajalehed tuleb maksta välja või asendada    samaväärsetega. Raamatukogul on õigus nõuda kaotatud või rikutud trükise väljamaksmist kuni    3-kordses summas vastavalt trükise hinnale. Hüvituskord on raamatukogu kasutamiseeskirjas    kinnitatud koolidirektori allkirjaga.
3.6. Õppeaasta algul võtab aineõpetaja välja vajaliku arvu õpikuid ja tagastab need kevadel õppetöö    lõppedes.
3.7. Õpilased peavad õpikud varustama paberi, kaante või kaitsekilega.
3.8. Töövihikute summa teatatakse klassijuhataja kaudu aprilli lõpuks (esialgset summat võivad    muuta aineõpetajate lisatellimused (näit. võõrkeeled). Pangaülekanded kooli arvele tuleb teha 31.    maiks, maksekorralduse koopia tuleb tuua klassijuhataja kätte. Gümnaasiumis organiseerib raha    kogumist aineõpetaja.
3.9. Saaremaa Ühisgümnaasiumi töötajatel tuleb töövahekorra ning õpilastel õpingute lõpetamisel    tagastada raamatukogule kõik laenutatud trükised. Raamatukogutöötaja kinnitab seda allkirjaga    ringkäigulehele.

4. Kodukord:
4.1. Õpilased töötavad raamatukogus vaikselt, teisi segamata! Raamatukokku ei ole teretulnud siin    sööjad, magajad, redutajad, mängurid ja mobiilidega kõnelejad.

Alus: "Kooliraamatukogude töökorralduse alused" Haridusministri määrus nr. 1, 2. jaanuar 2001. a.

TEID TEENINDAVAD:
Meeli Ool – laenutamine
Iivi Vikat – raamatukogutöö juhtimine, õpikute ja töövihikute tellimine ning väljastamine.

RAAMATUKOGU ON AVATUD:
tööpäevadel: 8.00-17.00
kolmapäeviti: 8.00-19.00 (alates 01. okt.)