Infoleht

15.september 2003

Number 3

Sel nädalal, 15.-21. september

E, 15.09                                  klassivanemate koosolekud
T, 16.09 9.45, 10.45,11.45 õpilasesinduse valimised aulas
K, 17.09                      14.00 direktsiooni koosolek
                                     15.30 klassijuhatajate nõupidamine
R, 19.09                      19.00 jukude pidu

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 16.09 T. Haavik / M. Starikova Üllatus
K, 17.09 M. Rand                           Kursusest Kohtumine ministri ja kahe presidendiga
N, 18.09 R. Ilves                            Kohtumine ministri ja kahe presidendiga
R, 19.09 L. Poopuu                       Tööst õpetajana
E, 22.09 E. Petrov                          Elukestev õppimine

Juhtkond tänab

Ljuba Paju, Sirje Kreismani, Indrek Peili, kabareegruppi, Aado Haandit, Andreas Noort, Triino Lesta ja Diana Õuna Eesti endistele koolijuhtidele toreda õhtu korraldamise eest

KOOLITUSEL

2002. a oktoobrist 2003. a augustini toimus SÜGi ja KG õpetajatele TPÜ Haapsalu Kolledzi 160-tunnine täiendkoolitus Noorte õpetajate ja praktikantide juhendamine koolis. Koolituse lõputöödena valmisid õpetajate uurimistööd, mis esitati koolituse lõpukonverentsil 26. ja 27. augustil Haapsalus. Meie õpetajatest läbisid koolituse Viljar Aro, Marek Schapel, Sirje Ess, Viire Pors, Kersti Truverk, Ruta Kelt, Merike Kuldsaar, Inge Vahter, Anu Ausmees, Anne Teigamägi, Maie Uustulnd, Sirje Kreisman, Diana Õun, Mia Rand ja Liina Truu.
8.–9. septembril oli OÜ Merlecons ja Co koolitusel Mia Rand. Teemaks oli Inimeseõpetus 2. ja 3. kooliastmes.
Tallinna emakeeleõpetajatele viis 10. septembril koolituse läbi Rita Ilves, kes esines neile teemal Draamaõpetuse elemendid kirjandustunnis. Rita Ilves oli ka üks maakonna kuuest emakeeleõpetajast, kes oli kutsutud 9. septembril toimunud üleriigilisele emakeeleõpetajate konverentsile, mille teemaks oli Rahvuslik enesemääratlus ja emakeeleõpetaja. Konverentsil osalesid ja esinesid ka nii Eesti kui Soome president.
Linda Liivamägi

ÜLEMINEKU- ja LÕPUEKSAMID
2003/2004. õppeaasta kevadel

3a – inglise keel
3b – matemaatika
4a – inglise keel, vene keel
4b – matemaatika, loodusõpetus
5a – eesti keel (ümberjutustus), inglise keel
5b – eesti keel (ümberjutustus), matemaatika
6a – loodusõpetus, inglise keel, eesti keel
6b – loodusõpetus, inglise keel, matemaatika
7a – bioloogia, matemaatika, vene keel
7b – bioloogia, matemaatika, vene keel
8a – füüsika, ajalugu, eesti keel (etteütlus), inglise keel
8b – füüsika, ajalugu, eesti keel (etteütlus), matemaatika
9a,b – eesti keel ja kirjandus (7.06), matemaatika (11.06), valikaine (inglise keel, saksa keel, vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu) (16.06)
10a – geograafia, matemaatika, ajalugu, arvuti
10b – geograafia, matemaatika, ajalugu, arvuti
10c – geograafia, matemaatika, ajalugu, arvuti
11a – kirjandus, füüsika, vene keel, valikeksam (saksa keel või keemia)
11b – kirjandus, füüsika, vene keel, valikeksam (bioloogia või keemia)
11c – kirjandus, füüsika, vene keel, valikeksam (matemaatika või keemia)
12a,b,c – eesti keel (17.04), ajalugu (4.05), inglise keel (8.05, suuline 10.–14.05), matemaatika     (17.05), saksa keel (21.05, suuline 22. ja 24.05), vene keel 21.05, suuline 22. ja 24.05),     ühiskonnaõpetus (25.05), bioloogia (29.05), keemia (02.06), geograafia (07.06), füüsika (11.06).
Kooli juhtkond

ROOTSI KEELE TUNNID algajatele neljapäeval, 18. septembril kell 19.00. Edasijõudnud alustavad kolmapäeval, 17. septembril kell 18.30. Tunnid toimuvad õpilaskodus klassis 216.
Kristi Aro
*****
Kõik, kes on tõsiselt huvitatud PRANTSUSE KEELE ÕPPIMISEST, palun tulla teisipäeval,
16. septembril kell 14.45 või 15.45 õpilaskodusse; edasijõudnud kolmapäeval kell 15.45.
Kersti Randmaa

HEI, MEEDIKUD

ehk kõik meediahuvilised noored! Tööd alustab taas MEEDIAKLUBI. Ootan vanu ja uusi sõpru neljapäeval, 18. septembril kell 16.00 ruumi 118.
Teeme koos ajalehte!
Triino Lest

ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD
2003/2004. õ.-a. I poolaastal

ÕPETAJA

AEG

AINE

KOHT

Anu Ausmees

T 15-16.00

mat. 9a, 9b

407

T 16-17.00

11b, 12a, 12b

Mari Ausmees

E 15-16.00

muusika

305

Rita Ilves

T 16-17.00

eesti keel

411

Alli Kallaste

R 13-14.00

algklassiained

206

Ruta Kelt

K 15-16.00

210

Sirje Kreisman

K 16-17.00

eesti keel

413

Merike Kuldsaar

T 15.-16.30

geograafia

317

Jana Kuus

N 15-16.00

matemaatika

406

Arne Loorpuu

R 15-16.00

füüsika

320

Reet Lulla

E 15.-16.30

inglise keel

307

Virve Lõbus

N 14.30-15.30

käsitöö

315*

Ruth Mustis

K 15-16.30

inglise keel

308

Ülle Mägi

N 16-17.00

kunstiõpetus

301

Vilve Männa

K 15.30-16.30

saksa keel

204

Riina Oeselg

R 15-16.00

muusika

305

Liis Ojasaar

T 15-16.00

inglise keel

214*

Jaan Otsa

K 16-17.00

ajalugu

301

Ljubov Paju

T 15-17.00

vene keel

309

Indrek Peil

E 15-17.00

füüsika

138

Maire Pere

T 15-16.30

saksa keel

116

Epp Petrov

T,K 15-17.00

matemaatika

406

Leili Poopuu

T 16-17.00

ajalugu

310

Mia Rand

T 15-16.00

eesti keel

416

Kersti Randmaa

T 15-16.00

inglise keel

216*

Marek Schapel

T 15-16.00

matem. 10. kl

409

T 16-17.00

11a, 12c

Aina Seppel

N 8.10-9.00

eesti keel

410

Kunnar Sink

E 16-17.00

arvutiõpetus

401

Elle Tasa

E 15-16.30

inglise keel

314

Anne Teigamägi

K 15-16.30

keemia

416

Liina Truu

N 14-15.30

inglise keel

315

Kersti Truverk

R 8.10-9.00

algklassiained

213

Laine Tubi

E-N 7.30-8.00

vene keel

313

R 7.30-8.50

Maie Uustulnd

T 15-16.00

5a vene keel

201

N 14-15.00

1a klass

Inge Vahter

N 16-17.00

bioloogia

220

Diana Õun

T, N 15-16.00

vene, saksa k.

019

* - õpilaskodus
Linda Liivamägi

2003. a. gümnaasiumilõpetajate
edasisest haridusteest

Klass

Lõpetas

Kõrg-koolis

%

Kutse-haridus

Tööl

12a
24
22
92
-
2
12b
21
8
38
8
5
12c
34
30
88
-
4
Kokku
79
60
76
8
11

Kool

A
B
C
Kokku

Tartu Ülikool

6
-
10
16

Tallinna Tehnikaülikool

2
-
13
15

Tallinna Pedagoogikaülikool

10
-
-
10

Kuressaare Ametikool

1
5
-
6

Sisekaitseakadeemia

1
1
2
4

Eesti Mereakadeemia

-
2
3
4

Tallinna Tehnikakõrgkool

-
2
1
3

Tallinna Majanduskool

-
1
1
2

Kosmeetikute ja Juuksurite Erakool

-
2
-
2

Eesti Põllumajandusülikool

-
2
-
2

Viljandi Kultuurikolledz

1
-
-
1

Tartu Meditsiinikool

-
1
-
1

Humanitaarinstituut

1
-
-
1

Tööle

1
4
4
9

Välismaal

1
1
-
2

KLASSIDEVAHELISE VÕISTLUSE JUHEND
5.-12. KLASSIDELE 2003/2004

Arvesse lähevad:
Õppeedukus; ÜKT; isetegevus, kultuur; sport; mälumängud; ringides osalemine (I veerand).

Punkte arvestatakse:
1. Vastavalt õppeedukusele reastatakse klassid
(Näit.: 5.-9. kl. I koht – 10p, II koht – 9p)
NB! Klass saab 1 lisapunkti, kui klassi õppeedukus on 100%
2. Iga veerandi lõpus loetakse üle klassi õpilaste poolt tehtud ÜKT tunnid ja üldsumma alusel reastatakse klassid.
3. Arvesse lähevad kõik õppeaasta jooksul toimuvad taidlusülevaatused ja konkursid.
4. Klassid reastatakse vastavalt võistluste tulemustele (spordipäev, korvpall, jalgpall, rahvastepall, võrkpall).
5. Klassid reastatakse mälumängude tulemuste põhjal.
6. Ringides osalemist arvestatakse vaid I veerandi lõpus. Arvesse lähevad nii koolis kui väljaspool kooli toimuvad ringid. Klassid reastatakse osavõtu protsendi järgi.

Õppeaasta lõpus premeeritakse võitnud klasse rahalise auhinnaga. EDUKAT VÕISTLEMIST!
Huvijuhid