Infoleht

09.veebruar 2004

Number 21

Sel nädalal, 9.-15. veebruar

E, 09.02           klassivanemate koosolekud
T, 10.02  9.00 Sihtasutuse laiendatud juhatuse koosolek 109
ESMAABIPÄEV
                  9.00 parameedikute esmaabiõppus gümnaasiumile aulas
                10.00 päästeteenistuse õppus põhikoolile aulas
                12.00 esmaabiõppus algklassidele
                14.15 algklasside ainekomisjon
                15.50 emakeele ja ajaloo ainekomisjon
K, 11.02 14.00 direktsiooni koosolek
                 16.00 metoodikanõukogu laiendatud koosolek koos vanemõpetajatega
                 17.00 nõukoja koosolek
N, 12.02 16.00 gümnaasiumi mälumängu IV voor
R, 13.02 19.00 sõbrapäeva kabaree linnarahvale
L, 14.02 10.00 EELKOOL
Sisekontroll: õppemeetodid

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 10.02 V. Aro                Hea kuulaja oskused I
K, 11.02 R. Kelt              Kohttöötamise meetod
N, 12.02                           Direktsiooni info
R, 13.02 Piret ja Indrek Kes me oleme?
E, 16.02 K. Truverk         Parandusõpe
T, 17.02 V. Aro                Hea kuulaja oskused II

Juhtkond tänab

Nädala “Tuntud naised kirjanduses ja ajaloos” läbiviimise eest Aina Seppelit, Mia Randa, Rita Ilvest, Sirje Kreismani, Margit Mägi, Irena Sinki, Alli Kallastet, Ruta Kelti, Iivi Vikatit, Meeli Ooli, Erika Matsakut, Leili Poopuud, Maie Uustulndi, Kersti Truverki, Viire Porsi, Sirje Essi, Jaan Otsa
Marek Schapelit, Epp Petrovi ja Anu Ausmeest ja Jana Kuusi õpilaste väga hea ettevalmistamise eest maakondlikuks matemaatikaolümpiaadiks

Lp. õpilased ja koolitöötajad!

Alates sellest nädalast teeb piirivalve koostöös politseiga koolides pistelist kontrolli narkokoeraga, mille eesmärgiks on narkootikumide eemale hoidmine koolist.

TAIDLUSVOOR
“KOOLIMOOD 2004”

Taidlusvooru eesmärgiks on noorte loovuse arendamine erinevate kunstiväljendusvormide kaudu. Uute ja värskete ideede ning oskuste ja võimete proovilepanek.

KONKURSI JUHEND
Toimumise aeg ja koht
Neljapäeval, 4. märtsil 2004 kell 15.00 aulas

Osalejad
Noorem vanusegrupp: 5.-9. klass
Vanem vanusegrupp: 10.-12. klass
Osa võivad võtta ka eri klassidest kokku pandud tiimid. Tiimi kuuluvate õpilaste arv ei ole väga rangelt piiratud, kuid soovitavalt mitte üle kümne.

Nõuded
- Esitatavad tööd peavad olema autori(te) omalooming, kollektsioonis võib kasutada tööstusliku   toodangu elemente (sukad, sokid, trikoosärgid jms aksessuaarid), kuid lahenduses peab   terviklikuna määrav olema disaineri originaalkavand.
- Kollektsioon peab sisaldama minimaalselt kolm ja maksimaalselt seitse erinevat terviklikku tööd,   mida demonstreeritakse ühtse kollektsioonina. Kollektsiooni eri mudeleid peab ühendama ühtne   idee.
- Iga kollektsiooni autori(te)l on õigus valida ise oma tööde esitlemiseks modellid, samuti võib   disainer ise üles astuda modellina.
- Materjalina võib kasutada kõike, mis on autori valikul vastavuses teemaga.
- Õmbluskvaliteedi osas väga kõrgeid nõudmisi ei seata, küll aga peavad mudelid olema   esteetiliselt korrektsed ja viimistletud.

Konkursi teemad
Tiim peab konkureerima etteantud teemade hulgast vähemalt ühel, kuid on võimalik võistelda ka kõigil etteantud teemadel:
- meremuusika
- glamorama
- koolimood

NB!
-Konkursil esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks   etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega.
- Esinejad peavad olema end eelregistreerinud hiljemalt esmaspäevaks, 1. märtsiks kella 12.00-ks   huvijuhi juures.
- Kui soovitakse proovideks kasutada aulat, tuleb see eelnevalt kokku leppida D. Õunaga (019).

Hindamine
Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikkust.
Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.

Parimad kollektsioonid pääsevad edasi Saare maakonna koolinoorte kunsti ja loome konkursile “Koolimood” ehk ”School Fashion Show“ 2004, mis toimub 8. aprillil Kuressaare Kultuurikeskuses.
      Huvijuhid

Põhikooli mälumäng
Kes tahab saada miljonäriks?

I voor – 29 . jaanuar 2004

Klass

1.-5.

6.-10.

11.-15.

16.-20.

21.-25.

26.-30.

Kokku

Koht

5a 31p 15p 31p 7p 6p 15p 105p 9.
5b 31p 15p 23p 19p 27p 23p 138p 6.
6a 31p 31p 31p 22p 24p 31p 170p 2.
6b 27p 3p 19p 3p 25p 13p 90p 10.
7a 31p 31p 31p 23p 30p 31p 177p 1.
7b 24p 31p 27p 8p 14p 15p 119p 8.
8a 31p 15p 23p 23p 14p 28p 134p 7.
8b 31p 31p 31p 17p 15p 15p 140p 5.
9a 31p 27p 31p 22p 31p 15p 157p 3.
9b 31p 31p 31p 14p 15p 31p 153p 4.

Küsimused jagati kuueks osaks, igas osas oli
5 küsimust, punkte saadi järgmiselt: esimene küsimus 1 punkt, teine – 2 p, kolmas – 4 p, neljas – 8 p, viies – 16 punkti.
Huvijuhid

Matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor

5. klass
1. Kristel Sepp, KG
2. Mihkel Lember, 5b
3. Janno Tilk, KG
8. Kaisa Papp, 5a
10.-11. Anges Pitka, 5b

6. klass
1. Siim Saaremäel, Muhu PK
2. Meelis Reinumägi, Tornimäe PK
3. Madli Kaps, 6b
4. Dagmar Reinumägi, 6b
6. Enar Ool, 6b
7. Henri Viik, 6a

7. klass
1. Maris Tustit, KG
2. Mari Saartok, Muhu PK
3. Mihkel Männa, 7a
4. Eva-Liisa Mägi, 7b
10. Marju Kaps, 7a

8. klass
1. Kristiina Oll, Kärla PK
2. Birgit Reinsoo, Kihelkonna PK
3. Meelis Naaber, Muhu PK
4.-5. Mart Tasa, 8b
6.-8. Liina Kolk, 8b

9. klass
1. Taavi Traumann, Muhu PK
2. Katrin Humal, Leisi KK
3. Margit Ool, 9b
6. Heidi Carolina Martinsaari, 9b
8. Marili Pärtel, 9a

10. klass
1. Eva Toom, 10b
2. Madis Mikola, 10c
3. Mariliis Mehik, 10b

11. klass
1. Kalvi Nõu, 11c
2. Erki Metsanurk, 11c
3. Brit Pavelson, 11c

12. klass
1. Toomas Pärna, 12c
2. Mario Pajuste, 12c
3.-4. Anet Ansperi, 12c
3.-4. Arli Toompuu, 12c
     Marek Schapel

Gümnaasumi mälumäng

Neljapäeval, 6. veebruaril toimus gümnaasiumi mälumämgu kolmas voor, mille teemaks oli keeled. Tulemused jaotusid järgmiselt:
I–II koht - 12b ja 12c
III-IV koht - 10a ja 11b
V koht - 11c
VI koht - 10c
VII koht - 10b
Mälumängu viimane voor toimub 12. veebruaril ja teemaks varia.
     Triino