Infoleht

10.november 2003

Number 10

Sel nädalal, 10.-16. november

E, 10.11            klassivanemate koosolekud
                15.00 võõrkeelte ainekomisjoni koosol.
                15.00 matemaatika ainekomisjoni k.
T, 11.11 14.00 algklasside ainesektsiooni koosol.
                15.00 maakonna D-klassi rahvastepalli meistrivõistluste alagrupi turniir
                16.00 gümnaasiumi õpilasesindus
K, 12.11 14.00 direktsiooni koosolek 019
                 15.00 metoodikanõukogu laiendatud koosolek (riigieksameid ettevalmistavad õpetajad)                             138
N, 13.11 16.00 gümnaasiumi mälumängu II voor - loodus
                 19.00 2a klassi lastevanemate koosolek
R, 14.11  13.30 väljasõit 10. Saaremaa koolinoorte kultuuripäevadele Orissaares
L, 15.10  10.00 eelkool

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 11.11 V. Aro              Õpetaja koolituse konverentsist
K, 12.11 R. Nelis         Uut kõrghariduses
N, 13.11 V. Viil              Kinesioloogia
R, 14.11 S. Kreisman Minu esimesed triibulised
E, 17.11 T. Haavik        Üks veerand erigrupiga

Väike tüdruk igatseb taga oma kaotsiläinud valgete patsidega MÜTSI, mis rippus garderoobi seinal, aga kadus sealt enne omaniku naasmist. Ausal leidjal palun tuua müts ruumi 209.
Tänulik Laura

Üleriigiline õpioskuste olümpiaad

25. oktoobril toimus Viljandis järjekordne üleriigiline õpioskuste olümpiaad. Osalesid maakondlike olümpiaadide võitjad. Saaremaad esindas meie kooli võistkond koosseisus Maret Ansperi, Liisa Kolk, Dagmar Reinumägi, Mark Gortfelder ja Sander Sink. Kuigi ülesanded olid rasked, saavutati 18 võistkonna hulgas 5. koht. Suur tänu võistkonnale ja kõigile, kes ettevalmistuse käigus toeks ning abiks olid.
Mia Rand

Eelteated

18. novembril toimub klassidevaheline KIRJANDUS- JA AJALOOVIKTORIIN
5.-12. klassile. Ülesannetega tutvumine ja vastamine ainult arvuti teel. Aega vastamiseks on 24 tundi. Küsimuste juurde pääsemiseks vajalikud aadressid saavad klasside esindajad kätte 18. novembril kell 10.45 õppealajuhataja kabinetist.
Mia Rand

18. novembril kell 16.00 toimuvad järjekordsed KADRI-MARDI TURNIIRI VÕRKPALLIVÕISTLUSED PÕHIKOOLILE. Mängitakse kahes alagrupis üks geim
15 punktini. Kaks alagrupi paremat pääsevad edasi finaalturniirile. Eelregistreerimine neljapäevaks
13. novembriks õpetaja Aime Metsmaa juures.

Laupäeval, 15. novembril algavad jälle eelkooli tunnid ja loengud

10.00 kõneleb Ruta Kelt enesekasvatusest. Saate teada, mis see on ja kuidas laps õpib vastutama.
11.00 räägib Marianne Starikova koolituleva lapse tervisest.
12.00 meisterdab Ülle Mägi teiega koos midagi põnevat.
Loengutele on oodatud ka 1.-4. kl laste vanemad

Õpilasesindus annab teada

Põhikooli ja gümnasiumi õpilasesinduse ühisel koosolekul 4. novembril arutati jooksvaid küsimusi ning aktiivilaagri järelkaja.
Otsustati:
1. Koostada küsitlus õpilaste motiveerituse kohta.
2. Osutada abi kadri-mardi võrkpalliturniiri korraldamisel ning võimalusel autasustamise peol.
3. Pannakse üles õpilasesinduse stend.
Ettepanekud:
1. Koostada ÜKT raamat.
2. Kooliraadio infominutid.

Bridz

Kooli meistrivõistluste II etapi kolm paremat paari:
I T. Süld (11c) – M. Vipp (11c)
II E. Kontkar (10b) – A. Pukk (10b)
III T. Müür (12c) – A. Toompuu (12c)
Arne Loorpuu

Aktiivilaager Taritus

24.-26. oktoobrini viibisid meie kooli aktiivsemad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased aktiivilaagris Taritu rahvamajas.
Aktiivilaagrid on meie kooli vana traditsioon. Viimased 7 aastat on need laagrid aga toimumata jäänud. Nii otsustasimegi huvijuhtidena, et oleks tore selline ettevõtmine taastada. Miks on sellist laagrit vaja? Eelkõige seepärast, et kaasata õpilasi klassivälise töö organiseerimisse ja aktiviseerida õpilaste omaalgatust. Peale tõsise vaimutöö tegeletakse taolises laagris ka meelelahutuslike ettevõtmistega.
Meie laagri tõsisemat poolt sisustasid enamasti ajurünnakud, kus arutamist ja mõtlemist jagus mitmeks pikaks tunniks. Tähtsaim punkt, mille kallal pead murti, oli klassiväliste ürituste pädevuste määramine. Olulist tähelepanu pälvis kooli traditsiooniliste ürituste “uuenduskuur”. Palju elevust tekitas ka praeguse õppeaasta kooli põhieesmärkide lahkamine õpilase seisukohalt.
Enamiku laagris osalejate jaoks oli esmakordne morse ja salakirjade tundma õppimine. Värskete sellealaste teadmistega viidi läbi ka majasisene maastikumäng.
Peale tõsiste arutelude ka lõbutseti ning õpiti ära hulgaliselt uusi mänge. Nii mõnigi laagriline sai kätt proovida söögivalmistamisel, olles köögitoimkonnas.
Laagrit jäävad kajastama välklehed, millega on võimalik tutvuda I korrusel.
Täname kõiki laagris osalenuid ja lahket rahvamaja pererahvast ning kohtumiseni järgmisel aastal uues laagris.
Triino Lest ja Diana Õun

PÕHIKOOLI REKORDID – 23.11.03

Kl

Õhupall

Häälik

Jutt

Jalanumber

Kätekõverd.

Kokku

Koht

5a
-
3
1
1
-
5
10.
5b
9
5
4
4
8
30
3.
6a
-
10
8
2
-
20
7.
6b
10
8
2
6
-
26
4.
7a
-
1
8
8
-
17
8.
7b
6
2
4
3
-
15
9.
8a
8
4
10
10
9
41
1.
8b
5
7
6
5
-
23
6.
9a
7
9
5
7
10
38
2.
9b
-
6
10
9
-
25
5.

REKORDIOMANIKUD

* Õhupalli katkipuhumine -Linda Treiel (6b) - 5,6 sek
* Hääliku häälimine - Mari Männa (6a) - 24,8 sek
* Ühe tähega algavate sõnadega jutu kirjutamine – Riin Aljas (8a) - 27 sõna
                                                                                              Maria Mägi (9b) - 27 sõna
* Suurim jalanumber - Madis Sepp (8a) - 31,0 cm
* Kätekõverdused (30 sekundi jooksul) – Andrus Kolomainen (9a) - 48 korda

KLASSIDEVAHELISE VÕISTLUSE KOONDTABEL

10.-12. KLASS

I VEERAND

Klass

Õppe-edukus

Mälu-mäng

Ringid

Isetegevus
(lisa 1)

Sport
(lisa 2)

Kokku

10a
82% / 4
7p / 4
82,3% / 9
23p / 9
13p / 7
33 / III
10b
73% / 1
9p / 7
67,6% / 4
17p / 6
12p / 6
24 / V
10c
92% / 9
8p / 6
80,5% / 8
22p / 8
16p / 9
40 / I
11a
91% / 8
-
35,1% / 2
3p / 1
3p / 2
13 / VIII
11b
89% / 6
8p / 6
57,9% / 3
12p / 5
8p / 4
24 / VI
11c
90% / 7
10p / 8
68,9% / 5
6p / 2
12p / 6
28 / IV
12a
80% / 3
7p / 4
76,7% / 7
9p / 4
5p / 3
21 / VII
12b
76% / 2
6p / 1
32,4% / 1
8p / 3
2p / 1
8 / IX
12c
88% / 5
11p / 9
74,1% / 6
22p / 8
15p / 8
36 / II

LISA 1 – SPORT

Klass

Maastikumäng

Jooksupäev

Kokku

10a
9
10/ 4
13p/7
10b
4
18/ 8
12p/6
10c
7
24 /9
16p/9
11a
 
5/ 3
3p/2
11b
6
4/ 2
8p/4
11c
5
15/ 7
12p/6
12a
 
12/ 5
5p/3
12b
 
4/ 2
2p/1
12c
9
14/ 6
15p/8

LISA 2 – ISETEGEVUS

Klass

Valimiste %

Taidlus - liikumine

Keele-viktoriin

KOKKU

10a
100 / 9
50p / 7
13p / 7
23p / 9
10b
91,7 / 5
54p / 8
12p / 4
17p / 6
10c
94 / 7
47p / 6
17p / 9
22p / 8
11a
64,3 / 3
-
-
3p / 1
11b
100 / 9
-
11p / 3
12p / 5
11c
93 / 6
-
-
6p / 2
12a
48 / 2
-
13p / 7
9p / 4
12b
40,6 / 1
-
13p / 7
8p / 3
12c
68 / 4
63p / 9
17p / 9
22p / 8