Infoleht

14.oktoober 2002

Number 7

Sel nädalal, 14.-20. oktoober

E, 14.10             klassivanemate koosolekud
T, 15.10 16.00 gümn. õpilasesindus 019
K, 16.10 14.00 direktsiooni koosolek 109
                 16.00 nõukoja koosolek
N, 17.10   8.10 eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni koosolek
Sisekontroll: 10. klassi õpilaste hakkama saamine

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 15.10 S. Kreisman Kurikuulus kirjanduse õpik
K, 16.10 L. Paju           Ahtme kooli juubel
N, 17.10 L. Ojasaar    Esimene kuu uue klassiga
R, 18.10 E. Tiitson       Kohanemine vana kooliga
E, 21.10 E. Tasa          Variatsioonid vabal teemal
T, 22.10 M. Schapel    Koolitus Tartus

NÄDALA MENÜÜ, 14.-18.10

Esmaspäev: Neljapäev:
Piimasupp, võileib Peedi-oasupp
Sardell, hapukapsas Ühepajatoit
Kohupiim keedisega Kakaokissell

Teisipäev: Reede:
Riisisupp Hapukapsasupp
Vorstikaste Pihvid
Leivavaht piimaga Jogurtikreem

Kolmapäev:
Köögiviljasupp
Kalaburger
Rosinakissell hapukoorega

Gümnaasiumi mälumäng

10. oktoobril toimus gümnaasiumi mälumängu I voor, mille teemaks olid reaalained. Katsumus oli raske, kuid kõik osalejad olid väga tublid. Tulemuste tabel jaotus järgmiselt:

I – 11c 6. – 12a
II-III – 10b, 10c 7. – 11a
4.-5. – 10a, 12c 8. – 11b

Aitäh kõigile osalejatele, kohtume samade võistkondadega II veerandil 14. novembril, teemaks loodus.
Triino

Taidlusülevaatus – kooli mood

Kolmapäeval, 9. oktoobril, sai kooli aulas teoks üks uus ja huvitav üritus. Nimelt kogunesid kokku kõigist vanuseastmetest meie oma kooli andekaimad moekunstnikud. Ja tulemus oli suurepärane. Lavalaudadel tantsisid ja demonstreerisid kunsti kümned kuulsad modellid ja superstaarid. Lava taga töötasid usinasti mitmed meisterjuuksurid ja jumestuskunstnikud. Kõik oli super. Kuid mõned teistest veel paremad. Esikuuikusse mahtusid järgmised seltskonnad:

I - 9a (56 p.) 5. - 7a (51 p.)
II - 11c (55 p.) 6. - 8b (33 p.)
III-IV - 8a, 3b (52 p.)

Kõikide esinejate punktid kantakse üle ka klassidevahelise võistluse koondtabelisse. Uute meeleolukate kohtumisteni liikumisvoorus 26. novembril.
Huvijuhid

Kooli bridzivõistluste I etapi paremad:


1. T. Müür – A. Toompuu (11c)
2. E. Belitsev – J. Põldma (12c)
3. E. Metsanurk – K. Nõu (10c)
A. Loorpuu

SÜG-i sisekorraeeskirjad õpilastele


Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased on kohustatud järgima oma kooli sisekorraeeskirju ja Eesti Vabariigi kodanikena riigi seadusi. Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma maad.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhieesmärk on traditsioonilis-akadeemilise gümnaasiumina valmistada õpilasi ette eelkõige astumiseks mistahes eesti kõrgkooli ja seal toimetulemiseks.
Sellest lähtuvalt SÜGi õpilane:
1. käitub igas olukorras viisakalt;
2. võtab osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest;
3. suhtub õppetöösse kohusetundlikult;
4. järgib tervislikke eluviise ja ohutusreegleid.
ÕPILASEL ON ÕIGUS:
1. valida oma huvidele ja võimetele vastav 10. klass;
2. valida õppekavas fikseeritud vabaaineid;
3. tellida kooli võimalustest lähtuvalt tasulisi kursusi;
4. saada täiendavat abi õpetajatelt vastavalt koolis kehtivale korrale;
5. osaleda kooli huviringide töös;
6. kasutada kooli ruume ja vara tasuta vastavalt koolis kehtivale korrale;
7. esmaabile koolis;
8. esitada juhtkonnale pretensioone õpetamise taseme suhtes või ideid kooli töö parandamiseks;
9. õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral pöörduda kooli hoolekogu või maakonna    haridusameti poole otsuse läbivaatamiseks.
ÕPILASEL ON KOHUSTUS:
A. käituda igas olukorras viisakalt:
1. riietuda korrektselt (gümnaasiumi noormeestel ülikond ja lips, neidudel kostüüm);
2. kanda tervislikke jalanõusid;
3. hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil;
4. hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku    rikkumise või hooletu hoidmise korral kahju hüvitada kahekordselt);
5. panna üleriided garderoobi (1.-4. kl oma klassiruumis, 5.-10. kl numbrigarderoobis, 11.-12. kl oma    garderooobis);
6. vahetundides käituda nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi (ei tohi joosta, tekitada ummikuid,    istuda aknalaudadel, kõõluda akendel, pritsida veega, siseneda valedest ustest, jätta avatuks    korruste tuletõkkeuksi jne);
7. vajadusel süüa/juua ainult selleks ettenähtud kohtades (sööklas, baaris, õpetaja loal klassis).
B. võtta osa kõigist õppekavaga määratletud ainetundidest (võimalik vabastus peab olema    kooskõlastatud klassijuhataja või aineõpetajaga):
1. esimese kella järel koguneda tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juurde nii, et pärast teist kella    saaks alustada õppetööd (kui õpetaja ei ilmu 5 minuti jooksul, siis klassi esindaja pöördub    õppealajuhataja või sekretäri poole olukorra lahendamiseks);
2. ette teada olevaks puudumiseks küsida eelnevalt luba klassijuhatajalt;
3. põhjendatud vajadusel õppetundidest lahkumiseks küsida luba klassijuhatajalt, aineõpetajalt või    kooliarstilt;
4. kuni 3-päevase puudumise kohta esitada kohe kooli tulles lapsevanema tõend, pikema    puudumise korral arstitõend.
C. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult:
1. valmistuda igaks õppetunniks;
2. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;
3. mitte häirida klassikaaslasi ega õpetajate tööd;
4. osaleda tunnis aktiivselt;
5. tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluda õpetajalt luba; õpetaja loata tunni ajal    ringiliikumine ei ole lubatud.
D. järgida tervislikke eluviise ja ohutusnõudeid:
1. osaleda kõigil õppekavaga ettenähtud tervise- ja spordiüritustel;
2. pidada enese füüsilist arengut sama tähtsaks kui vaimset;
3. järgida reeglit “SÜG-i õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei suitseta, ei kasuta narkootilisi    aineid”;
4. ekskursioonidel ja matkadel täita täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi    ning liikluseeskirju;
5. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise    eeskirju;
6. täita tuleohutusreegleid.
Käesolevad reeglid kehtivad kõikjal ja alati, kuni õpilane on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilasnimekirjas.

TUNNUSTAMINE
Meie koolis avaldatakse vastavalt tehtud tööle kiitust järgmiselt:
- õpetaja suuline kiitus;
- õpetaja kirjalik tänu või kiitus;
- tänamine infolehes;
- direktori käskkirjaline tunnustus;
- õppenõukogu kiitus;
- õpilase nime ja pildi kandmine autahvlile;
- kooli kiituskiri;
- raamat 1. poolaasta lõpul;
- direktsiooni vastuvõtule kutsumine;
- Aasta-õpilaseks nimetamine;
- rahaline või esemeline preemia 12. klassi parimatele ainetundjatele.

KARISTAMINE
Meie koolis avaldatakse kooli sisekorraeeskirjade ja ühiselu normide vastu eksinud õpilastele laitust järgmiselt:
- õpetaja suuline märkus;
- õpetaja kirjalik märkus;
- direktori käskkirjaline märkus;
- direktori käskkirjaline noomitus;
- õppenõukogu noomitus;
- käitumishinde alandamine;
- rahatrahv;
- koolist väljaheitmine.
Kõik karistused registreeritakse.