Infoleht

24.märts 2003

Number 26

Sel nädalal, 24.-30. märts

E, 24.03            klassivanemate koosolekud
T, 25.03 18.00 I klasside lastevanemate koosolek
K, 26.03 10.00 autahvli õpilaste pildistamine
                14.00 direktsioon
                15.00 võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
                15.45 matemaatika ainekomisjoni koosolek
                16.00 nõukoda
N, 27.03 16.00 põhikooli mälumängu III voor
R, 28.03 13.00 6.-10. kl. Happy-day

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 25.03 A. Kallaste         I klasside tervitus
K, 26.03 R. Lulla              Elamusi Turu Ülikoolist
N, 27.03 T. Lest, D. Õun Huvitavat Minskist
R, 28.03 A. Seppel           Uut kirjandust
E, 31.03 M. Starikova       Kinesioloogia

Juhtkond tänab

Rita Ilvest suurepäraste teatripäevade organiseerimise eest ning õpilaste väga hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks kirjandusolümpiaadiks
Triin Peekmanni, Anne-Liis Maripuud ja Egert Belitsevi abiturientide balli eduka läbiviimise eest.

SAAREMAA MINITEATRIPÄEVADE ÕNNESTUMISEKS ANDSID PANUSE:

teotahtelised õpetajad: Diana Õun, Triino Lest, Indrek Peil, Sirje Kreisman, Ülle Mägi, Irena Sink, Mari Ausmees, Riina Oeselg, Viljar Aro, Väino Paju, Anne Teigamägi, Kunnar Sink, Erika Matsak, Ljuba Paju, Merike Kuldsaar, Arne Loorpuu;
lahked teenistujad: Taimi Sepp, Marika Pärtel, Aado Haandi, Angela Ling, Stella Hommik, Andreas Noor, Iivi Vikat, Kalmer Ait;
töökad koristajad: Aino Kaubi, Ene Laasik;
usinad kokad: Ruth Kask, Anne Rosin, Monika Nõmm, Esta Kilumets;
rõõmsad baaridaamid: Merike ja Marika;
virgad õpilased: Krista Maajärv, Merit Sepp, Mari-Liis Ait, Hedi Aro, Anet Ansperi, Maria Lulla, Elo Raie, Annika Õige, Berit Varvas, Viljar Sepp, Priit Liiv, Anne-Liis Maripuu, Kersti Kald, Grete Lind, Joosep Ausmees, Kristi Teras, Rome Kiier, Ott Torn, Rain Pruul, Silver Saluri, Karel Kask, Erkki Suurna, Tomek Süld, Mario Pajuste, Mehis Vipp, Arko Kesküla, Martin Vaga, Rasmus Vooglaid, Lauri Kanemägi, Tauno Salumaa, Egert Belitsev, Miko Tasa, Kristjan Truu, Kalvi Nõu, Erki Metsanurk, Kalmer Kivirai, Janne Vakker ja kõik teised orgkomitee liikmed.
SÜGAV TÄNUKUMMARDUS!
Rita

Kooliraamatukogu teatab!

Töövihikute maksumus 2003/2004. õppeaastaks
(klasside numeratsioon on järgmise aasta arvestuses)

1a

348.-

 

5b

281.-

1b 383.-   6a 331.-
2a 409.-   6b 277.-
2b 305.-   7a 295.-
3a 404.-   7b 290.-
3b 368.-   8a 352.-
4a 385.-   8b 278.-
4b 345.-   9a 393.-
5a 331.-   9b 393.-

NB! Töövihikute nimekirja saab soovi korral klassijuhatajalt.

-Töövihikute summa kannab lapsevanem SÜG Sihtasutuse pangakontole 31. maiks 2003. Ülekande    koopia esitab õpilane oma klassijuhatajale.
- Pikendatud õppetööle jäävate õpilaste vanemad saavad teha ülekande pärast õppenõukogu otsust    juunikuus.
- Õppevahendid saab õpilane kätte koolist septembri esimesel nädalal.
- Gümnaasiumiõpilaste õppematerjalide raha kogumist korraldab aineõpetaja septembris.

SÜG Sihtasutuse arveldusarve number:
Eesti Ühispank, a/a 10220016710015.

Ülekandel palume ära märkida:
- märgusõna TÖÖVIHIK (lisada kindlasti!);
- summa ... krooni;
- õpilase nimi ja klass (järgmisel õppeaastal).
Tänades raamatukogu juhataja Iivi Vikat

MEELDETULETUS

Palun kanda toiduraha SÜG Sihtasutuse arveldusarvele 10220016710015 Ühispangas, mitte endisele a/a 10602007607001 – see arve on suletud!
Raamatupidamine

III õppeveerandi tulemustest

III õppeveerandi tulemuste põhjal kantakse õppenõukogu otsusega AUTAHVLILE järgmised õpilased (keskmine hinne 4,5 või üle selle, algklassides ainult viielised):

1A KLASS

1B KLASS

2A KLASS

2B KLASS

1. Theodor Kaljo

1. Robi-Jürgen Algo

1. Katariina Karu

1. Kalle Kiik

2. Mirjam Merila

2. Reili Allmere

2. Kert Siiner

2. Carmen Pajussaar

3. Sander Sepp

3. Liisa End

3. Bäbby Täht

3. Rainer Pihlas

 

4. Kevin Grass

4. Henri Äär

4. Leeni Sepp

5. Martin Johanson

 

5. Karina Talk

6. Karl Jõgi

 

7. Joel Jakob Koel

8. Mirell Mägi

9. Gerda Nelis

10. Mari-Liis Noor

11. Henri Sink

12. Tene Tiitma

13. Airike Vipp

 

3A KLASS

3B KLASS

4A KLASS

4B KLASS

1. Getriin Aaviste

1. Sander Lember

1. Kaisa Papp

1. Teele Koel

2. Triin Iilane

2. Morten Merila

2. Helen Pihl

2. Karli Kontkar

3. Janne Johanson

3. Karin Reisko

3. Liisa Saaremäel

3. Äret Pea

4. Mia-Mall Leesi

 

4. Elina Varendi

4. Signe Toom

 

5. Stiine Viljaste

 

 

5A KLASS

5B KLASS

6A KLASS

6B KLASS

1. Maret Ansperi*

1. Madli Kaps*

1. Marju Kaps*

1. Kaili Arnus

2. Liisa Kolk*

2. Mari-Leen Leesi*

2. Maarja-Linda Põld*

2. Helen Hermann

3. Rael-Astrid Mäemets*

3. Dagmar Reinumägi*

3. Anna-Maria Toom*

3. Siret Kuusküll

4. Mari Männa*

4. Britta Virves*

4. Kenno Kirspuu

4. Karel Tasane

5. Kristi Aedma

5. Mark Gortfelder

5. Marju Lahtein

 

6. Elora Kask

6. Martha Jung

6. Heidi Lees

7. Ingrid Merioja

7. Helerin Koppel

7. Kristiina Mehik

8. Hindrek Pulk

8. Enriko Laanemäe

8. Mihkel Männa

9. Miko Pupart

9. Johan Lõuk

9. Mario Truu

10. Kalju Saar

10. Liina Malk

10. Triin Truuväärt

11. Lilli Sepp

11. Merilin Mägi

11. Dagmar Täht

12. Kaisa Vaher

12. Marii Eliise Rüütli

12. Laura Uustulnd

13. Kersten Vanem

13. Sander Sink

 

14. Helena Vokk

14. Annika Soom

 

7A KLASS

7B KLASS

8A KLASS

8B KLASS

1. Bret Kuldsaar*

1. Liina Kolk*

1. Marili Pärtel*

1. Monika Jürgenfeldt

2. Martina Rihkrand*

2. Kati Keel

2. Märten Tootmaa*

2. Heidi C. Martinsaari

3. Ragne Aaviste

3. Martin Kiil

3. Mai Jõgi

3. Margit Ool

4. Riin Aljas

4. Madis Metsanurk

4. Toomas Matt

4. Kadri Põrk

5. Kaidi Kolk

5. Maris Mägi

5. Mart Rannastu

5. Tuuli Sooäär

6. Kristi Kuldsaar

6. Mart Peling

6. Taavi Rihvk

6. Helean Täht

7. Kaisa Kuleša

7. Triin Sink

7. Ott Rosenfeld

 

8. Triin Merivald

8. Mart Tasa

8. Krista Tiit

9. Iris Mäemets

9. Tuuli Trei

9. Laura Tõhk

10. Nora Nurk

10. Liina Vanem

10. Leana Vapper

11. Maarja Viljaste

11. Häli Välja

 

12. Liisa Vipp

 

 

9A KLASS

9B KLASS

10A KLASS

10B KLASS

1. Kristiina Aavik*

1. Ethel Ader*

1. Kristi Eller

1. Liisi Leis*

2. Alo Kivilo*

2. Mariliis Mehik*

2. Elen Käsk

2. Aire Arge

3. Ivika Palu*

3. Liis Aljas

3. Maarja-Liisa Käärid

 

4. Endre Tisler*

4. Enel Estorn

4. Ivar Mägi

5. Riina Kerm

5. Triin Juurma

5. Riin Reinväli

6. Elen Kontkar

6. Katrina Koovit

6. Raul Sooäär

7. Sandra Ool

7. Triin Koppel

 

8. Kaili Puusepp

8. Andri Põrk

9. Eva Pära

9. Liis Saat

10. Mikk Saarela

10. Liis Suluste

11. Sille Sarapuu

11. Roosi Tilk

12. Kaia Suurhans

12. Erle Uus

13. Eva Toom

13. Dagni Viskus

14. Triinu Tootmaa

 

15. Triin Uustalu

16. Karin Õun

 

10C KLASS

11A KLASS

11B KLASS

11C KLASS

1. Erki Metsanurk

1. Mari-Liis Ait

1. Krista Takkis*

1. Anet Ansperi

2. Kalvi Nõu

2. Aivi Arge

2. Sirje Kolk*

2. Maarja Jakunin

3. Brit Pavelson

3. Liis Kuris

3. Kildu Kask

3. Kadri Kallas

4. Merlin Sepp

4. Teele Lember

4. Triin Müürisepp

4. Grete Lind

 

5. Mariliis Niidla

5. Liina Paulus

5. Alo Mikola

6. Kristi Sepp

 

6. Mario Pajuste

7. Kristi Teras

 

 

12A KLASS

12C KLASS

 

1. Krista Maajärv*

1. Kairi Talur*

2. Evelin Koppel

2. Merili Tuisk*

3. Laivi Liiv

3. Egert Belitsev

4. Gerli Luiga

4. Kätlin Kaimer

5. Anneliis Maripuu

5. Kaia –Liisa Kallas

6. Annika Mets

6. Merili Kallas

7. Merili Nael

7. Anna-Liisa Karu

8. Triin Peekmann

8. Hannes Kelt

9. Kirsti Pääsk

9. Liina Kiil

10. Elsa Suuster

10. Kalle Kuusk

11. Miko Tasa

11. Kaili Nõu

12. Maarja Truuväärt

12. Marek Pajussaar

 

13. Rain Pruul

14. Janno Põldma

15. Kadri Saat

16. Kadri Sarjas

* - kõik hinded viied

Kirjandusolümpiaadil

13. märtsil toimus Tartus üleriigilise kirjandusolümpiaadi
II voor, kus Krista Maajärv saavutas II koha ja sai uurimistöö eest eripreemia.
Rita Ilves

Saaremaa Miniteatripäevadel anti välja järgmised preemiad

Grand Prix
Rapla Teatritegemise Selts “Erapooletud” etendusega “Kogutud vaikimine”

Laureaadid
SÜG “Kreisis”
Varstu “Kõgõkogo”
Kadrina Keskkool

Parim muusikaline kujundus
Rapla Teatritegemise Selts "Erapooletud"

Parim lavakujundus
Jõgeva "Liblikapüüdja"

Ansamblimängupreemia
Varstu Kõgokogo

Huumoripreemia
Rapla Teatritegemise Selts "Erapooletud"

Näitlejapreemiad
1. Mihkel Adamson, Viimsi Kooliteater
2. Laura-Madleen Vaarik, Viimsi Kooliteater
3. Henri Ige, Orissaare G Näitemänguseltskond
4. Tanel Jäppinen, Hugo Treffneri Näitetrupp

Parim Meesnäitleja
Meelis Põdersoo (Jõgeva "Liblikapüüdja") etenduses “Vennad Lõvisüdamed” Karl Lõvisüda

Parim naisnäitleja
Krista Maajärv (“Krevera”), Pöial-Liisi

Parim juhendaja
Rain Mikser, Kadrina KK Näitering

5 eripreemiat zürii äranägemisel
Teistsuguse teatri eest - Teatr Nieduzy
Tänapäeva koolielu käsitlemise eest - Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel
Lavavõitluse eripreemia - Kadrina KK

Eripreemia sarmi eest - Mart Võrklaev
Antikangelase preemia - Vallo Kips, Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel
Televisiooni eripreemia - Krista Maajärv, Uku Uusberg
SL Õhtulehe eripreemia meedia teema terava käsitlemise eest - Valter Uusberg, Uku Uusberg
Parim züriiliige - Taavi Teplenkov
Õpilaszürii preemia - Rapla "Erapooletu"
Publikupreemia - SÜG "Krevera"
Elurõõmu preemia - Rakvere G Teatriansambel

RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVI

25. märts – PAASTUMAARJAPÄEV. Sel päeval saab kevad täieliku võidu talve üle. Selleks päevaks lõpetasid jahimehed kevadise karusloomade küttimise ja naasid saagiga koju. Talupoegadel tuli paastumaarjapäevaks lõpetada heinavedu. Keelatud oli igasugune töö. Paastumaarjapäevaga on seotud hulk kapsakasvatusega seotud uskumusi. Naised pidid kandma heledaid põllesid ja rätikuid – siis kasvavad suured ja heledad kapsad. Ka suurte lõngakerade kerimine pidi kapsad peenramaal suureks kasvatama.

Tüdrukud kolisid sel päeval magama aita või lakka. Paastumaarjapäeval said lapsed laaste tuppa viia, see pidi tooma talusse õnne. Söödi kala- ja munatoite ning see, kes toore muna ära jõi, sai terveks aastaks väga kauni väljanägemise.

Paastumaarjapäeval ei tohtinud puid raiuda, muidu pidi puudest inimveri voolama hakkama. Arstimisrohtude muretsemiseks ja ravitsemiseks oli see väga hea päev. Keelud ei lubanud näputööd teha ega kangastelgedel kududa; kudumiskeelust üleastumine pidi tooma suvel palju äikest, sest kangaspuud plaksuvad kõvasti.

1. aprill – KARJALASKEPÄEV. Nagu nimigi näitab, tähistab karjalaskepäev karjatamisperioodi algust ja viitab eelseisva tööperioodi argimuredele. Vanarahvas laskis sel päeval karja laudast välja, kui lumi maast kadunud oli. Loomad sõid vana kulu, varsakapju, mustapäid, kitsenisasid. Esimesel karjalaskmise päeval visatakse karjasele vett ja keedetakse mune - siis ei jää karja juurde magama ja leiab palju linnupesi. Igale kariloomale anti sel päeval tükk “jõuluorikast” - erilisest, jõuludeks küpsetatud leivast, et loomad oleksid aasta läbi söönud ja sigivad.
Triino Lest

HAPPY-day

28. märtsil kell 13.00-16.00 toimub meie kooli aulas ainulaadne üritus nimega HAPPY-DAY.

Üritusest on oodatud osa võtma kõik 6.-10. klassi õpilased. Osalejad saavad kasulikku ja vajalikku informatsiooni nii politsei, aidsiennetuskeskuse kui ka Pereplaneerimise Liidu tööst. Särtsu lisab interaktiivne live-aeroobika, mida viivad läbi DJ MK Kivistik ja aeroobikatreener Kadi Valgma, samuti esinevad ProDance tantsutrupp ning Eesti parimad breikarid.

Toimuvad lühiseminarid:
• terviseteadlikkuse seminar “Hoia oma tervist!”
• turvalise elukeskkonna seminar “Minu turvaline elu”
• “Be smart!” keskkonnaseminar Ökokratt
• noorsootöö seminar “Euroopa noored”

Üritust juhatab N-Euro laulja Marek Sadam ja see on kõigile TASUTA.

Lisainfot saate aadressilt www.happy.ee või Triinolt.

III õppeveerandi tulemustest

Õppenõukogu otsusega saavad KIITA õpilased, kellel III veerandi kokkuvõtvad hinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5:

1A KLASS

1B KLASS

2A KLASS

2B KLASS

1. Taavi Aeg

1. Markkus Keel

1. Ats Aim

1. Daire Anupõld

2. Tanel Aeg

2. Anett Kuris

2. Karmen Ainsalu

2. Pillerin Arge

3. Laura Altmets

3. Karl Kuzko

3. Katrin Hommik

3. Kerbi Auväärt

4. Maksim Hrustaljov

4. Geiro Kõiv

4. Sigrid Hüüdma

4. Mari Kasemets

5. Kristiina Iilane

5. Merit Käsk

5. Joonas Jõgi

5. Kertu Kuusk

6. Maia Linda Kaps

6. Pille-Riin Lember

6. Grete Kesküla

6. Kaisa Lätt

7. Kristina Kasjanenko

7. Tuomas R. Makkonen

7. Kerttu-Liisa Kopliste

7. Liisa Nirgi

8. Karl Kesküla

8. Maarja Maripuu

8. Kristina Kretova

8. Karmel Pea

9. Kert Kilumets

9. Maarja Grisel Mets

9. Siim Land

9. Joonas Põld

10. Karla Kirsch

10. Markus Mägi

10. Tambet Liblik

10. Mikk Rang

11. Karl Kurmiste

11.Oskar Neeme

11. Artur Loorpuu

11. Karl-August Roost

12. Rasmus Lember

12. Sandra Raav

12. Marianne Mitt

12. Harri Siigur

13. Ann Katarina Meri

13. Alar Truu

13. Martti Mägi

13. Kreete Teder

14. Merit Milter

14. Taavi Tuuling

14. Marliis Rettau

14. Marko Tiitson

15. Kärt Männa

15. Birgit Tõll

15. Killu Saagpakk

15. Oskar Vevers

16. Brette Saar

 

16. Romeo Siibak

16. Eliise Välja

17. Kristo Sepp

17. Sander Tiit

 

18. Juudit Siibak

18. Eva-Maria Vaher

19. Johanna Tahk

19. Gertrud Virveste

20. Merilyn Tohv

 

21. Kaspar Viilup

22. Indrek Viires

23. Ulla Volke

24. Kristi Õunaid

 

3A KLASS

3B KLASS

4A KLASS

4B KLASS

1. Rasmus Berens

1. Karolin Aksalu

1. Ott Aljas

1. Tauri Arnus

2. Karoliine Kallaste

2. Triinu Anja

2. Liina Jasmin

2. Kätlin Hermann

3. Kadi Kesküla

3. Karmen Benno

3. Liisbet Jürlau

3. Janika Hiiuväin

4. Paul Kirspuu

4. Eliise Hoogand

4. Karena Kiis

4. Õnnely Järveots

5. Grete Kurmiste

5. Marin Jõgi

5. Kadri Kolk

5. Piret Metsamäe

6. Karl-Märten Käesel

6. Hardi Kiviselg

6. Raigo Käen

6. Marge Mägi

7. Erkki Liiv

7. Kaarel Koppel

7. Malin Ligi

7. Nänsi Männik

8. Kadi Maripuu

8. Kentti Koppel

8. Merili Matt

8. Agnes Pitka

9. Maarja Merisalu

9. Mart Laus

9. Iiri Osmaljan

9. Breta Püvi

10. Mihkel Männik

10. Loore Magus

10. Paula Palomets

10. Teele Treiel

11. Deiri Osmaljan

11. Stenver Matt

11. Mairi Põrk

11. Birgit Truumees

12. Jakob Prii

12. Tiina Ollema

12. Kairi Pärnamägi

12. Marta Vatsfeld

13. Johannes Põlda

13. Jürgen Ots

13. Karel Reisko

13. Oliver Õunaid

14. Ringa Rätsep

14. Carmen Polding

14. Minni Saapar

14. Ardi Teder

15. Marie Anette Sannik

15. Gerly Pulk

15. Triinu Saar

15. Kristian Lember

16. Sandra Sarapuu

16. Reta Reinmaa

16. Liisi Viskus

16. Mihkel Lember

17. Liisa Truu

17. Triinu Sepp

17. Brait Õispuu

17. Kätlin Tammesoo

 

18. Karin Tambu

 

19. Rimo Timm

20. Karolina Toom

21. Laur Vatsfeld

22. Karl Oskar Villsaar

23. Sverre Vinter

 

5A KLASS

5B KLASS

6A KLASS

6B KLASS

1. Marleen Jürlau

1. Gert Kuldsaar

1. Liisbet Eero

1. Rauno Aus

2. Kalli Kakkum

2. Kadri Pulk

2. Liisa koppel

2. Meelis Kiik

3. Sandra Kelt

3. Linda Treiel

3. Kädi Ristkok

3. Anna-Rebeca Lall

4. Liisi Räim

 

4. Maarja Vokk

4. Eva-Liisa Mägi

5. Raigo Rätsep

5. John Õun

5. Triinu Ollema

6. Mart Varik

 

6. Lauri Põrk

7. Madli Vilsar

7. Kristi Sepp

 

8. Reet Sillavee

9. Kirsi Tilk

10. Merily Uibo

 

7A KLASS

7B KLASS

8A KLASS

8B KLASS

1. Anni Mägi

1. Ingel-Maria Lall

1. Annaliisa Jalak

1. Anna Kõuts

2. Katre Turk

2. Marta Mägi

2. Andrus Kolomainen

2. Kaarel Teras

 

3. Jaanus Paljak

3. Liina Laht

3. Liis Vanem

 

4. Keidi Vahter

4. Timo Müür

 

 

 

5. Reet Priske

 

 

 

6. Virve Sammelsaar

 

 

9A KLASS

9B KLASS

10A KLASS

10B KLASS

1. Lagle Heinmaa

1. Moonika Peling

1. Evelin Aavik

1. Mario Kullama

2. Marii Saarlaid

 

2. Moonika Hunt

2. Raul Välbe

3. Raido Soom

3. Hanna Jõgi

 

 

4. Grete Kask

5. Meree Punab

6. Silva Sammelsaar

 

10C KLASS

11A KLASS

11B KLASS

11C KLASS

1. Martin Kuuskmäe

1. Kersti Kald

1. Eliis Keidong

1. Madis Kalvet

2. Liisa Mägi

2. Kristel Tamkivi

2. Kristiine Mägi

2. Priit Liiv

 

3. Riina Riim

3. Triinu Mihkelson

4. Piret Soidla

4. Kristi Sääsk

5. Annika Õige

 

 

12A KLASS

12C KLASS

 

1. Piret Rannastu

1. Kaarel Pitk

 

2. Villu Varjas