Infoleht

9.september 2002

Number 2

Sel nädalal, 9.-15. september

E-R, 09.-13.09             Jukude nädal
T, 10.09              19.00 5. klasside lastevanemate koosolek aula
K, 11.09              14.00 direktsiooni koosolek 109
                             15.30 metoodikanõukogu 109
N, 12.09              19.00 10. klasside lastevanemate koosolek 138
R, 13.09              19.00 Jukude pidu aula

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 11.09 I. Vikat          Rabamatk
N, 12.09 R. Ilves        Tähelepanu!
R, 13.09 A. Loorpuu  Jukude nädalast
E, 16.09 L. Liivamägi Põhieesmärkide täitmisest 2002/03 õ.-a.
T, 17.09 S. Kreisman Kilde õpilastöödest
K, 18.09 M. Rand        Kõrgkoolidesse sissesaamine

Tööd alustab meediaklubi

Kõiki 8.-12. klasside õpilasi, kellele pakub huvi nii kirjutav, rääkiv kui visuaalne meedia, oodatakse 17. septembril kell 16.00 ruumi 118. Lisainfot saab Triinolt. Teeme koos midagi uut ja põnevat!

Punase Risti Seltsi liikmed!

Läheme piknikule Loode tammikusse!
Koguneme 11. sept. kell 16.45 kõlakoja juurde. Sõidame jalgratastega.
Marianne Starikova

KLASSIVANEMAD!

MEIE ESIMENE KOOSOLEK ON
ESMASPÄEVAL, 16. SEPTEMBRIL,
1.-4. klass kell 9.45 ruum 019
5.-9. klass kell 10.45 ruum 019
10.-12. klass kell 10.45 ruum 118
Huvijuhid

Esmaspäeval, 16. septembril, toimub meie koolis LOODUSEPÄEV

Sellel päeval toimuvad:
- roomajate näitus;
- loodusfotode näitus;
- viljade näitus;
- soovijad saavad külastada anatoomilist teatrit Raegaleriis;
- algklassidele näitatakse filmi dinosaurustest.
Loodusainete ainekomisjon

LOODUSFOTO KONKURSS 5.-12. klassile

Valige kodust ilusamad omatehtud loodusfotod, varustage need oma nime ja klassiga ning tooge need hiljemalt, reedeks, 13. septembriks, bioloogiaklassi (kab. 220) õp. I. Vahteri või
M. Mölderi kätte. Parimatele auhinnad.

TÄHELEPANU ALGKLASSID!

Koolivormi lisatellimust saab vormistada 10.-20. septembrini sekretäri juures. Ettemaks kohapeal sularahas.

Eksamid 2003. a. kevadel

3a inglise keel, vene keel
3b matemaatika, loodusõpetus
4a inglise keel, vene keel, arvuti arvestus
4b matemaatika, loodusõpetus, arvuti arvestus
5a eesti keel (ümberjutustus), inglise keel
5b eesti keel (ümberjutustus), matemaatika
6a loodusõpetus, inglise keel, eesti keel
6b loodusõpetus, inglise keel, matemaatika
7a, 7b bioloogia, matemaatika, vene keel
8a, 8b füüsika, ajalugu, eesti keel (etteütlus), inglise keel
9a, 9b eesti keel ja kirjandus (05. juuni)
matemaatika (12. juuni)
valikaine (16. juuni – vene keel, inglise keel, saksa keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu)
10a geograafia, matemaatika, ajalugu, arvuti, inglise keel (arvestus)
10b geograafia, matemaatika, ajalugu, arvuti, Eesti taimkate (arvestus)
10c geograafia, matemaatika (suuline ja kirjalik), ajalugu, arvuti, füüsika (arvestus)
11a, 11b, 11c – kirjandus, keemia, vene keel, valikeksam (matemaatika, füüsika, eesti keel, inglise keel, saksa keel, ajalugu, bioloogia)
12a, 12b, 12c – eesti keel (12. aprill)
inglise keel (10., 12.-16. mai)
saksa keel (14.-16. mai)
vene keel (14.-16. mai)
matemaatika (20. mai)
ajalugu (24. mai)
bioloogia (28. mai)
ühiskonnaõpetus (02. juuni)
keemia (06. juuni)
füüsika (10. juuni)
12. kl õpilane peab tegema 5 eksamit, neist 3 riigieksamit. Ühe koolieksami võib asendada uurimistööga.
L. Liivamägi

Kutsume osa võtma rahvaluule olümpiaadist

I vooru uurimistööde tähtaeg on 20. jaanuar 2003.

Teemad:

1) Kreutzwaldi loomingu uurimislugu,
2) Kreutzwaldi rahvaluulealased kirjutised,
3) “Kalevipoja maailm” rollimänguna,
4) Vaenuvärin ja sõakärin Kreutzwaldi “Kalevipojas” ja rahvalauludes,
5) Regilaul laulikute maailma vahendajana,
6) Mees ja naine, mehelik ja naiselik regilaulus,
7) Rahvakultuuriga seotud stereotüübid õpilaste hulgas,
8) Mina ise – pärimuse kandja ja talletaja,
9) Rahvaluule kasutamine turisminduses,
10) Kangelased ja narrid elus ja juttudes,
11) Muinasjutu kasutamine reklaamides,
12) E-posti teel levivast folkloorist,
13) Internet kui pärimuse kandja,
14) Rahvaluule motiive eesti kirjanduses,
15) A. Kivirähu Rehepapi sõnum lugejale,
16) Rehepapi/Vanapagana kuju ilukirjanduses ja rahvajuttudes.
Täpsem info emakeeleõpetajatelt

KÜMNENDIKE LAAGER

Üheksandat aastat järjest alustas Saaremaa Ühisgümnaasium oma uut õppeaastat 10. klasside laagriga. Traditsiooniliselt kogunes augusti eelviimasel päeval koolimaja ette seltskond noori inimesi, kes üksteist alguses pisut pelgasid – kokku tuldi ju eri koolidest üle Saaremaa.
Seekord oli laagrielu väga tihe ja kümnendikud said niisama olla vähe. Jõudu katsuti omavahel nii sportlikes teatevõitlustes, kokkuseotud jalgadega paarisjalgpallis, rahvastepallis, munaloopimises ja veega täidetud õhupallide viskamises. Koolimeeleolu laagris tekitas ajurünnak, kus 10. klassid jagasid üksteisega mõtteid, ootusi ja lootusi, mis on seotud SÜG-is õppimisega ning andsid ka ise lubadusi.
Olgu siinkohal need ka ära toodud, et kogu ülejäänud koolipere saaks värsketele gümnasistidele toeks olla uue kooliga kohanemisel.
OOTUSED KOOLILE: normaalseid üritusi, õppetingimusi, õpetajaid ja kaasõpilasi; uusi sõpru, häid sportimisvõimalusi, palju klassivälist tööd, õnnestunud kabareed, head haridust, eneseteostuse võimalust, häid toite, head koostööd.
OOTUSED KLASSILE: aktiivsust, mõnusaid inimesi, ühtekuuluvust, sõbralikkust, abivalmidust, võrdsust, koostööd, häid mälestusi, ei mingit omaette hoidmist.
OOTUSED KLASSIJUHATAJALE, ÕPETAJA-TELE: organiseerimist, vähe koduseid töid, mõistlikku ja sõbralikku suhtumist, pühendumist, inimlikkust, võrdset suhtumist õpilastesse, oma aine valdamist, klassijuhataja osalust klassi üritusel, toetust nii heas kui halvas, huumorisoont, kaasaegset mõtlemist, tugevaid närve.
OOTUSED ISEENDALE: vastupidavust, aktiivsust, edukat lõpetamist, õppimistahet, sõbralikkust, selget mõistust, töökust, enesekindlust, tugevaid närve, armastust kooli vastu, edukat seltsielu ja õppetööd, paremat suhtlusoskust, kutsumuse leidmist.
LUBADUSED KOOLILE: eeskujulikult käituda, kooli vara hoida, õpetajatega arvestada ja neid austada, parimat anda õppetöös, aktiivselt osaleda koolielus, mitte alla anda, suhtuda kõigesse ja kõigisse hästi.
LUBADUSED KLASSIJUHATAJALE: olla head lapsed, austust ja koostööd, mäletada, otsustusvõimet, organiseerimist, tähelepanelikkust, lugupidamist, aktiivsust, mõistmist, koostööd.
Ühiselt otsustati algatada uus traditsioon: naljapäeva korraldamine 1. aprillil 10. klasside poolt.
Laagri õhtupooliku täitis seltskonnatantsude õppimine ja laagri Kati-Mati valimine. Laagri Katiks sai Mairold Pajussaar ning laagri Matiks valiti Andra Pool. Mõlemad on 10b klassi õpilased.
Teise päeva laagrist sisustasid klassijuhatajad. Iga klass koostas endale kolmeks kooliaastaks lubaduste nimekirja, millele kõik kooli mütsi saades pidulikult alla kirjutasid. Selgeks saadi ka kooli hümn.
Kümnendike laager oli ilus punkt soojale suvele ning hea ja edukas algus uuele kooliaastale.
Korraldajad on kõigile laagrilistele tänulikud aktiivse osavõtu ja toreda seltskonna eest!
Triino ja Diana