Infoleht

2.detsember 2002

Number 13

Sel nädalal, 2.-8. detsember

E, 02.12            klassivanemate koosolekud
            8-12.00 gümnaasiumi C-klasside matemaatikaolümpiaad 138, 409
                16.00 põhikooli õpilasesindus 019
T, 03.12 10.45 4. - 6. kl peastarvutamine aula
                11.45 7.-12. kl peastarvutamine aula
                16.00 gümnaasiumi õpilasesindus 019
K, 04.12            IT-päev
                14.00 direktsiooni koosolek 109
                15.30 juhtkonna koosolek 109
                19.00 5.-9. kl lastevanemate koosolek ja loeng aula
N, 05.12   8.10 ajaloo ja eesti keele ainekomisjoni laiendatud koosolek
                 15.00 võõrkeelte ainekomisjoni koosolek 315
                 15.45 matemaatika ainekomisjoni koosolek
                 16.00 gümnaasiumi mälumängu III voor – keeled 138
L, 07.12              reaalkool

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 03.12 M. Mölder Öövalguspiltide nostalgia
K, 04.12                    IT päev
N, 05.12 I. Saar       Õpilased teadmistest
R, 06.12 E. Matsak Küsitluste läbiviimine uurimistööde jaoks
E, 09.12 T. Haavik  Meie võimlejad Soomes
T, 10.12 I. Sink        Üllatus

Juhtkond tänab

Virge Treielit rahvastepallivõistkondade väga hea ettevalmistamise eest
Aime Metsmaad Kadri-Mardi võrkpalliturniiri entusiastliku korraldamise eest
Velve Vippi õpilaste väga hea ettevalmistamise eest “Nuputa” võistlusteks

Programmeerijad olid edukad!

TÜ Täppisteaduste kool korraldas 9. novembril k.a. lahtise programmeerimisülesannete lahendamise võistluse. Lahendada tuli algoritmilise iseloomuga ülesandeid, mille lahenduseks on üldjuhul mingis programmeerimiskeeles koostatud programm.
Meie koolist osales kaks õpilast, kes saavutasid algajate grupis üleriigilises arvestuses väärikad kohad:
Toomas Pärna, 11c, 5. koht;
Erki Metsanurk, 10c, 8. koht.
Õnnitleme!
Erika Matsak

RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVI

Detsembrit on minetatud ka mängukuuks, mis tulenes jõuluaegsest mänguharrastusest. Detsembri tähtsamaks välistööks meestele oli metsaraiumine. See pidi olema “surnud aeg”, mil mahlad puudes ei liigu. Naisele muutus oluliseks pühade ettevalmistamine. Talvekuid peetakse kokkulangevaks suvekuudega. Detsembrile vastab juuni, jaanuarile juuli jne. Kui detsembrikuu on külm ja paksu lumega, siis juunikuus on ilusad soojad ilmad. On talvekuul mets härmas, siis tuleb korralik suvi ja hea vilja-aasta.

6. dets. – nigulapäev. Peetakse külma talve alguseks. Öeldakse, et nigul needib, s.t. teeb tegelikult valmis talvesilla, mis sai juba alguse simunapäeval (28. okt.). Nigulapäeval peetakse tihti külapühasid. Käidi perest peresse, söödi-joodi, lauldi ja tantsiti. Komme ei olnud kuigi levinud Eesti saartel.

Õpilasesindus annab teada

25. nov. õpilasesinduse koosolekul arutati:

1) kooli raadioga seotud küsimusi. Kohal viibis ka A. Noor;
2) klassides läbiviidud küsitluste kokkuvõtteid;
3) jõulunädala üritusi;
4) solistide konkursi korraldamisega seonduvat;
5) projekti “Arvuti õpilasomavalitsusele”.

Otsustati:
1) Jõulunädala ajal kasutada kooliraadiot, teostada uuring kooliraadio kasutamisest kooli ürituste    läbiviimisel;
2) oodata ära põhikooli küsitluste kokkuvõtted ja teha neist ühiseid järeldusi;
3) iga õpilasesinduse liige koostab ühe temaatilise jõulupäeva kavandi koos ürituste plaaniga;
4) 10. detsembriks moodustab iga õpilasesinduse liige oma meeskonna solistide konkursi    läbiviimiseks ja annab nimekirjad sekretariaadi töö eest vastutajatele A. Maripuule (12a) ja K.    Tiidule (8a);
5) täita taotlus arvuti saamiseks õpilasesindusele, kontaktisik Kaarel Järveots (10c).

Järgmine koosolek toimub 3. detsembril. Päevakorras:
1) jõulunädal; 2) kooli sünnipäevanädal;
3) gümnaasiumi üritustest.
Huvijuhid

Nuputa-viktoriin

27. novembril toimus matemaatikaviktoriini "Nuputa" maakondlik voor. Meie kooli 5.-6. klassi II võistkond koosseisus Marju Kaps (6a), Heidi Lees (6a), Linda Treiel (5b) ja Reet Truverk (5b) saavutasid 32 punktiga II koha, jäädes esikohast 0,5 punktiga maha; I võistkond jõudis 8. kohale 29 punktiga.
7. klassi I võistkond koosseisus Häli Välja (7b), Liina Kolk (7b) ja Triin Sink (7b) saavutas II koha 30,5 punktiga, jäädes esikohast 3 punktiga maha; II võistkond sai 4. koha 26 punktiga. Parim 7. klassi peastarvutaja oli Tanel Tasane 7b klassist. Olite tublid!
Matemaatikaõpetajad

Sport

16. novembril toimusid Muhus Saare maakonna rahvastepalli meistrivõistlused D-klassile. Meie kooli noortel läks väga hästi. Tüdrukud saavutasid I koha. Võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Kadri Pulk, võidule aitasid kaasa Dagmar Reinumägi, Liis Aru, Marin Saagpakk, Linda Treiel, Liina Malk, Helena Vokk, Annemarie Randla, Madli Villsaar, Mari Männa, Annemari Hallikäär ja Kersten Vanem.
Poisid saavutasid III koha. Võistkonna parimaks tunnistati Reimo Paivel, temaga koos mängisid Enar Ool, Egert Ader, Hurmet Heinmaa, Raigo Rätsep, Kleron Kiirend, Matis Kalaus, Martin Tamm, Oliver Mõru, Tauri Arnus, Henri Allik ja Mihkel Lember. Mõlemad võistkonnad pääsesid edasi mängima Haapsallu ja Taeblasse.
Virge Treiel

ALGKLASSIDES

Algklasside viktoriini tulemused:

3. klassid
I koht – Iia, 3a (47 punkti)
II koht – Charlie inglid, 3b (41 punkti)
III koht – Tuvikesed, 3b (35 punkti)

4. klassid
I-II koht – Mesikäpp, 4a (45 punkti)
I-II koht – Ässad, 4a (45 punkti)
III koht – Lumehelbed, 4a (42 punkti)
Sirje Ess

Taidlusülevaatuse II voor

26. nov. toimus kooli aulas suurejooneline tantsuetendus. Kohale olid võistlejad saabunud nii kaugelt Indiast, gängsterlikust Ameerikast, kuumast Hispaaniast kui ka loomariigist. Esinema olid kiirustanud korvpalli show-tüdrukud Saku Suurhallist ning väikesed tantsijad otse prantsuse vihmavarjuärist. Kokku tantsiti laval 23 tantsu 18 kollektiivi poolt. Pärast pikki vaidlusi selgitas ˛ürii välja parimatest parimad. Ja siin on esikuuik:

I koht - 9a (57p) 4. - 6a (49p)
II koht- 8a (56,5p) 5. - 7a (47p)
III koht- 11c (53) 6.-7. - 9b, 10b (46p)

Täname kõiki osavõtjaid ja eriti kiidame algklassidest 3b klassi, kes on osa võtnud mõlemast voorust ja seda mitme etteastega. Zürii eriline sümpaatia kuulus 1. klassi vihmavarjupreilidele. Kohtumiseni veebruaris toimuval muusikaülevaatusel.
Huvijuhid

PÕHIKOOLI REKORDID

28. nov. sai teoks uus üritus meie koolis. Põhikooli õpilasesinduse eestvedamisel püstitati rekordeid 14 alal. Huvi ürituse vastu oli väga suur, sest kõik klassid olid oma esindajad välja pannud igale alale ning puudu ei tulnud ka kaasaelajatest.
Kahe ja poole tunni jooksul selgitati rekordiomanikud. Põhikooli rekordite raamatusse hakatakse edaspidi kandma nii uusi rekordeid kui ka purustama eelnevaid. Loodame, et õpilasesindus algatas kauakestva traditsiooni. Ja rekordite omanikud on teie ees:

Kõige pikem tüdruk

Kõige lühem tüdruk

Kõige pikem poiss

Kõige lühem poiss

I Mariliis Mehik 9b 1.89

I Kätlin Taimsaar 5a 1.43

I Alo Kivilo 9a, 2.03

I Matis Kalaus 5a 1.36

II-III Liina Kolk 7b 1.80

II Lagle Sammelsaar 6b 1.45

II Toomas Matt 8a, 1.96

II Johannes Tõhk 6a 1.45

II-III Annaliisa Jalak 8a 1.80

III Heidi Lees 6a 1.47

III Karel Keskküla 9b, 1.91

III Edvin Tšedreki 6b 1.47

Teksti lugemine 1 min. jooksul
I Margit Ool 8b 1120 tähemärki
II Kaia-Maria Ellik 8a 1058
III Riin Aljas 7a 988

Kiiruse peale vee joomine (0,5 l)
I Villu Viidul 8b 10,7 sek
II Karli Kasin 9a 11,8
III Mikko Laugen 9b 12,6

Mäluülesanne (30 eset)
Kätelseis aja peale
I Virve Sammelsaar 8a 21 eset I A. Kolomainen 8a 32.2 s
II Birgit Laanela 9a 17 II Rivo Kaubi 8b 16.6
III-IV Margit Ool 8b 16 III-IV S. Saaretalu 9b 7.8
III-IV Maret Ansperi 5a 16 III-IV Elar Vahter 7a 7.8

Hundirattad 1 min. jooksul
I Andrus Kolomainen 8a 44
II Sven Saaretalu 9b 38
III Heleri Hanst 7a 36

Hüppenööriga hüppamine
1 min. jooksul
Rõnga keerutamine
ümber käe aja peale
I Eva- Liisa Mägi 6b 153 I-II Siiri Metsmaa 5b 16.49
II Annemarie Randla 5a 142 I-II Kersten Vanem 5a 16.49
III-IV Eveli Rumm 9a 136 III Kristi Sepp 6b 13.29

Nöörkommi söömine aja peale (1m)
I Andrus Kolomainen 8a 15.6 sek
II Karel Keskküla 9b 20.8
III Priit Ruga 6b 21.0

Pikima kõrrega joomine
I-II TaaviTurk 5a 16 tk
I-II Mikk Tasa 9a 16
III-V Priit Järveots 5b 14
III-V Sander Sooäär 6a 14
III-V Elar Vahter 7a 14

Raamat peas vahemaa läbimine
I Andrus Kolomainen 8a 7.67 s
II Karl Valge 9b 8.06
III Krista Vahter 8b 8.79

Jooks (35,7m)
Kett poistest (8 poissi)
I Timo Müür 8a 4.83 s I 9a klass 14.67 m
II Mikk Saarela 9a 4.96 II 9b klass 14.63
III Andri Põrk 9b 5.03 III 8a klass 14.52

Riiginimede kirjutamine 1 min. jooksul
I Mai Jõgi 8a 28 nime
II Sandra Ool 9a 24
III Allar Raamat 9b 22

Kokkuvõtteks:

Klass
Punkte
Koht
5a 93 6.
5b 61 10.
6a 75 8.
6b 96 5.
7a 79 7.
7b 74 9.
8a 135 1.
8b 110 2.-3.
9a 106 4.
9b 110 2.-3.

Huvijuhid