Aksonomeetria õpiobjektid
Dimensioonid
Elementaarsed konstruktsioonülesanded
Klotsiülesanne
Kombineeritud konstruktsioonülesanded
Kuuuurija õpiobjekt
Sakraalsed ringjooned
Sangpommispordi tehnika
Sirkli ja joonlauaga ringspiraalid
Tähtkujude õpiobjekt
Traadiülesanne