Õpilaskodu koristaja

KINNITATUD
SÜG Sihtasutuse
juhatuse liikme
02. 01. 2002. a.
käskkirjaga nr 9

SÜG Sihtasutuse ametijuhend

1. Ametinimetus:    ÕPILASKODU  KORISTAJA
2. Otsene ülem:    õpilaskodu juhataja
3. Tööülesanded:
Õpilaskodu koristajate töökohustuseks on pidevalt kogu neile kinnistatud territooriumil puhtuse tagamine. Territooriumi hulka kuuluvad põrandad, seinad, aknad, inventar ja kõik muu, mis vajab koristamist.I koristaja territoorium on järgmine:
II korruse kõik ruumid, kus ei ole õpilaste majutust, I  korruselt koridor kuni fuajeeni, poiste WC ja duširuum, jõusaal, ruum 109 ja koolimaja poolne trepikoda.II koristaja territoorium on järgmine:
III korruse kõik ruumid, kus ei ole õpilaste majutust, Juhan Smuuli tänava poolne trepikoda, rootsi keele klass, internetipunkt, fuajee, ruum 106 ja selle esine koridor, I korruse tüdrukute WC ja duširuum, valvuriruumid, ladu.Kui tubades toimub turistide majutamine, siis kuulub koristaja tööülesannete hulka tubade koristamine ja kordapanek. Õppeperioodil koristavad õpilased oma tube ise.


Olen tööjuhendiga tutvunud
ja kohustun seda täitma.