SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI TÖÖTAJATE AMETIJUHENDID

Õppealajuhataja ametijuhend

Aineõpetaja ametijuhend 

Klassijuhataja ametijuhend

Aednik-majahoidja
KINNITATUD SÜGi sihtasutuse juhatuse liikme 02.01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

Õpilaskodu koristaja
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 02. 01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

Õpilaskodu laohoidja
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 02. 01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

Õpilaskodu remonditööline
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 02. 01. 2002. a. käskkirjaga nr 9

SÜG-i sekretäri tööjuhend

SÜG Sihtasutuse ametijuhend FINANTSJUHT
kinnitatud SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 08. 01. 2010. a. kk nr 1-3/13 p 3

SÜG Sihtasutuse ametijuhend KÖÖGITÖÖLINE
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend KOKK
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend TOITLUSTUSJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend HUVIJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAAMATUKOGUHOIDJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAAMATUKOGU JUHATAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend HALDUSJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend projekti "STH loomine" PROJEKTIJUHT
juhatuse esimehe kk nr 1-3/13 08.01.2010

SÜG Sihtasutuse ametijuhend projekti "STH loomine" RINGIJUHT
KINNITATUD juhatuse esimehe kk nr 1-3/12 08.01.2010

SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAAMATUPIDAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2002. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend PEARAAMATUPIDAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend PSÜHHOLOOG
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend SEKRETÄR
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend KANTSELEI JUHATAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 05. 03. 2003. a. käskkirjaga nr 28

SÜG Sihtasutuse ametijuhend INFOJUHT
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 28.04. 2003. a. käskkirjaga nr 41

SÜG Sihtasutuse ametijuhend TEHNIK
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 01. 09. 2003. a. käskkirjaga nr 1-3/1

SÜG Sihtasutuse ametijuhend ABIÕPETAJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 01. 09. 2003. a. käskkirjaga nr 1-3/1

Koristajate ja riidehoidja töökorraldus alates 01.09.2009

Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/2 p.1

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: riidehoidja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/2 p. 2

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: Päevane üldkoristaja ja õhtune valvetöötaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 1

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: võimla, söökla, raamatukogu, fondihoidla ja kaminasaali koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/2 p. 3

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: I korruse koridori, auditooriumi ja raamatukogu koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 2

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: I korruse bürooruumide koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 3

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: II korruse koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 4

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: III korruse Rehe tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 5

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: III korruse Kingu tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 6

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: IV korruse Rehe tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 7

SÜG Sihtasutuse ametijuhend: IV korruse Kingu tänavapoolse majaosa koristaja
Kinnitatud SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe kk nr 1-3/4 p. 8

SÜG Sihtasutuse ametijuhend HOSTELI/ÕPILAKODU VANEMADMINISTRAATOR
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 04.09.2006.a. käskkirjaga nr. 1-3/3 p1

SÜG Sihtasutuse ametijuhend MÜÜJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 12.01.2004.a. käskkirjaga nr

SÜG Sihtasutuse ametijuhend MÜÜJA
KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse liikme 01.09.2004.a. käskkirjaga nr 1-3/1 p.2

Saaremaa Ühisgümnaasiumi ametijuhend KOOLITUSJUHT
Kinnitatud direktori 23.augusti 2004.a. käskkirjaga 1-3/20.

SÜG Sihtasutuse ametijuhend RAHVARIIETE HOOLDAJA
kinnitatud SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 13.sept.2004.a. käskkirjaga nr 1-3/2

SÜG Sihtasutuse ametijuhend LOGOPEED
kinnitatud SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 01.sept.2005.a. käskkirjaga nr 1-3/1