Aednik-majahoidja

KINNITATUD
SÜGi sihtasutuse
juhatuse liikme
02.01. 2002. a.
käskkirjaga nr 9

SÜG Sihtasutuse ametijuhend
1. Ametinimetus:    AEDNIK-MAJAHOIDJA
2. Otsene ülem:    õpilaskodu juhataja   
3. Tööpiirkond:Majahoidja tööpiirkonnaks on SÜG Sihtasutuse territoorium. SÜG Sihtasutuse      territooriumiks on nelinurk õuemaja juurest õpilaskodu prügikonteinerite juurde viivast teest kuni      Kingu tänava poolse piirdetarani ning õuemaja ja õpilaskodu vahelisest vabakujulisest hekist kuni     Juhan Smuuli tänava äärse piirdetarani. Tööpiirkonna hulka kuulub ka maja välistrepp.
4. Tööülesanded:Aednik-majahoidja on kohustatud esmaspäevast reedeni igal hommikul kella      8.00- ks koristama prahist ülalnimetatud territooriumi. Prahi paneb ta prügikonteinerisse või      kokkuleppel õpilaskodu juhatajaga äravedamiseks sobilikesse hunnikutesse. Talvel puhastab ta      lumest välistrepi, tee maja ustest kuni tänavani, samuti teed peahoone territooriumini ja      prügikonteinerini. Suvel niidab aednik-majahoidja muru, pügab hekid, rajab ja hoiab korras      lillepeenraid. Vajadusel piirab puid ja põõsaid. Kokkuleppel kooli juhtkonnaga rajab uut      haljastust.Töövahendid majahoidjale muretseb SÜG Sihtasutus. Töös ettetulevad probleemid      lahendab majahoidja koostöös õpilaskodu juhatajaga.


Olen juhendiga tutvunud
ja kohustun seda täitma.