Määrused, põhikirjad, dokumentide loetelu, õppekava, arengukava

 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Kuressaare Linnavolikogu määrus
SÜG-i põhimääruse kinnitamise kohta

Saaremaa Ühisgümnaasiumi arengukava

Kuressaare Linnavolikogu määrus
SÜG-i arengukava kinnitamise kohta

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppekava

Saaremaa Ühisgümnaasiumi dokumentide loetelu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppenõukogu põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus

PR tegevuse strateegia ja plaan

Pedagoogide atesteerimine


SÜG Sihtasutuse asutamise määrus

SÜG Sihtasutuse põhikiri

SÜG Sihtasutuse arengukava

Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse sisehindamissüsteem


Viimati muudetud 16.02.2010