Koolituskava 2005/2006 õppeaastal

KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktori 11. jaanuari 2006. a.
käskkirjaga nr 1-3/ 13

Strateegia ja põhieesmärgid:

1.  Juhtimise täiustamine.
2.  Õpetajate tööprotsessi toetamine ja metoodiline abi paremate õppetulemuste saavutamiseks.
3.  Uue arengukava koostamine ja elluviimise alustamine.

Prioriteedid:

1.  Sisekoolitused.
2.  Tellitud koolitused võimalikult kogu õpetajaskonnale või personalile korraga.
3.  Tasemekoolitus.

Põhimõtted:

 * 2 õppepäeva aastas juhtkonnale, direktsioonile ja metoodikanõukogule.
 * 1 tund igas kuus klassijuhatajatele: Klassijuhatajate nõupidamine.
 * 2-3 metoodilist päeva ainekomisjonides õppeaasta jooksul.
 * 3 päeva nädalas kell 9.50-10.00 pedagoogilised kõnelused õpetajate toas
 * 1 päeval nädalas neljapäeviti kell 9. 50-10.00 direktsiooni infominutid
 * 3 täispikka õppepäeva õppeaasta jooksul+ väljasõit juunis kõigile kooli töötajatele.
 * jaanuaris õpetajate uurimistööde konverents.

Kokkuvõtted eelmise aasta küsitluste põhjal uute eesmärkide kavandamiseks:

Enim sooviti koolitusi järgmistel teemadel:
1. Metoodilistest nippidest
2. Huvitavat maailmast ja inimestest, n.ö.üldharivat
3. Enesekehtestamisest.
4. Avalikust suhtlemisest.
5. Kuidas iseenda ja eluga paremini toime tulla.

Ettepanekuid koolituskavasse:
“ Loovus õpetaja töös”- Toomas Pikhof.
Eetika- esteetikaalaseid loenguid võiks olla veelgi.
Poliitikast.
Õpiraskustega õpilaste motiveerimine.
Iseseisva töö harjumuste kujundamine lastel.
Koolitused võiksid olla konkreetsemad ja kasvõi aineti.
Kehtivate haridusseaduste rakendamisest.