Sülearvutite hoidmise ja kasutamise kord


KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 27. novembri 2008.a. käskkirjaga nr 1-3/ 20
SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe 27. novembri 2008. a. käskkirjaga nr 1-3/ 10

  1. Käesolev kord sätestab Tiigrihüppe SA kaudu soetatud SÜG Sihtasutusele kuuluvate õpetajate käsutuses olevate sülearvutite hoidmise ja kasutamise Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
  2. Sülearvuti kasutamine on reglementeeritud SÜG Sihtasutuse ja kasutaja vahelise lepinguga.
  3. Sülearvutit kasutatakse sihtotstarbeliselt: hariduslikel eesmärkidel.
  4. Sülearvutit võib hoida nii koolis selleks määratud ruumis kui mujal kasutaja valduses. Arvuti asukohta jooksvalt, päevade või tundide lõikes ei dokumenteerita. Määratud ruumide nimekiri on käesoleva korra lisa.
  5. Määratud ruumides vastutab sülearvuti säilimise ja kahjustuste vältimise eest SÜG Sihtasutus, rakendades selleks vastavaid abinõusid, milleks on arvutite kindlustamine olulisemate riskide vastu ning koolimaja mehitatud ja tehniline valve.
  6. Määratud ruumis on arvuti kasutaja kohustatud kasutama  tavapäraseid turvameetmeid (salasõna kasutamine, ukse lukustamine).
  7. Mujal kasutaja valduses vastutab sülearvuti säilimise ja kahjustuste vältimise eest sülearvuti kasutaja.