SÜG-i õpilaskodusse vastuvõtmise kord

Kinnitatud SÜG SA juhatuse esimehe 27. märtsi 2008 kk nr 1-3/14

  1. Majutuskoha saamiseks kirjutab soovija SÜG Sihtasutuse juhatusele vabas vormis avalduse. Avaldusena käsitatakse ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi astuja elektroonilise avalduse märget õpilaskodu soovi suhtes, samuti õpilaskodu varasemate kasutajate kollektiivset avaldust. Muudel puhkudel peab avaldus olema kirjalik.
  2. Majutuskohtade jaotamisel kehtivad järgmised prioriteedid:
  1. Punktis 2 nimetatud esimese ja teise järjerkorraosa avaldused (eemise aasta elanikud ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi elanikud) vaadatakse läbi ja vastatakse hiljemalt 1. juuliks. Pärast 1. juulit, aga hiljemalt 31. juuliks vaadatakse läbi ja vastatakse kolmanda ja neljanda järjekorraosa avaldused (teised koolid). Vabade kohtade olemasolul saab majutuskohta taotleda ka muudel aegadel.
  2. Majutusavalduste rahuldamise korral sõlmib SÜG Sihtasutuse haldusjuht majutusteenuse kasutajaga majutusteenuse lepingu, millele kirjutavad alla ühelt poolt haldusjuht ning teiselt poolt majutatava koduvalla esindaja, lapsevanem või hooldaja. Lepingu lisale, milles sätestatakse õpilaskodu vara kasutamine, kirjutab alla majutatav ise. Lepingu ja selle lisa kehtivusaeg on üks õppeaasta.
  3. Õpilaskodu vanemadministraatorid paigutavad majutatavad tubadesse, arvestades võimaluse korral majutatavate soovidega  toanaabrite ja tubade suhtes ning annavad majutatavate käsutusse õpilaskodu vara (mööbli, laualambid, tekid, padjad).
  4. Majutusperioodi aeg  ja selle eest makstav tasu reguleeritakse SÜG Sihtasutuse ja teise poole vahelise lepinguga. Teiseks lepingupooleks on majutatava koduvald, vanemad või hooldajad.
Õpilaskodu kohamaksud