MEETMED KEERULISEMATE JUHTUMITE KÄSITLEMISEKS

KINNITATUD Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktori 25. septembri 2008. a. käskkirjaga nr 1-3/ 11
Läbi arutatud ja kinnitatud klassijuhatajate koosolekul 24. septembril 2008.a.


ALGSED MEETMED, mida rakendada kohe kui probleem hakkab ilmnema:

KESKMISE RASKUSASTMEGA MEETMED:

SUURIMA RASKUSASTMEGA MEETMED:

* Oluliseks põhimõtteks, et raskele vestlusele lapse ja vanemaga ei lähe õpetaja üksi, kaasatud on kolleeg või õppealajuhataja. 

* TEGEVUS PEAKS OLEMA FIKSEERITUD, st algusest peale teha märkmeid.  Võimalus e- koolis fikseerida õpilase märkuste lahtrisse on ilmselt kõige käepärasem, kuid võib ka paberkandjal.