Ajalooraamat

     Saaremaa Ühisgümnaasium
     1995-2005

 


Tiitelleht, Saateks Sissejuhatus   
1. Muutused SÜGi filosoofias, väärtustes, eesmärkides ja juhtimises     10
2. Ülevaade õppekasvatustööst SÜGis aastatel 1995 – 2005     18
3. Klassiväline tegevus aastail 1995-2005     42
4. SÜG-i õpilase toetuseks     67
5. Teadustööst Saaremaa Ühisgümnaasiumis     68
6. Mõeldes SÜGile ehk partnerlusest viimasel kümnendil     71
7. Hoolekogu — sidur või pidur või ...?     73
8. Välissuhted ja võõrkeeleõpetus     75
9. Projektitöö Saaremaa Ühisgümnaasiumis     83
10. Kooli järjepidevuse tagamine     85
11. Saaremaa Ühisgümnaasiumi infosüsteem     87
12. Kooli majandusasjadest     92
13. Sihtasutuse mudel kooli juhtimisel ja haldamisel     99
14. Väljapaistvaid õpetajaid     107
15. Mälestused     112
16. Saaremaa Ühisgümnaasiumi teenelised vilistlased     119
17. Saaremaa Ühisgümnaasiumi auvilistlased     120

18. Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetajad aastail 1996–2004     121
19. Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad aastail 1995–2005     129
20. Saaremaa Ühisgümnaasiumi teenistujad aastail 1995–2005     132
Lisad     134