Kudjape kalmistule maetud SÜG-i õpetajad

 

 

 

 

 

 

 

AJALOOLINE UURIMUS 
KURESSAARE 2000

Uurimused läbi viinud: Piret Paasma, Kristina Toom, Kadri Uus, Maarja Veermets
Koostanud: Mari-Liis Palts
Toimetanud: Indrek Peil
Fotod: Saaremaa Muuseumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi arhiivist ning erakogudest
© Saaremaa Ühisgümnaasium, 2000

 


Eessõna
Käesolev broshüür annab lühiülevaate 60 Kudjape kalmistule maetud inimese elust ja tegevusest, kes on erinevatel aegadel õpetanud koolis, mille ajalugu algab Kuressaare Poeglastegümnaasiumiga ja mis praegu kannab Saaremaa Ühisgümnaasiumi nime. -->

Irja Aarma (Glafiira Niit)
Glafiira Niit sündis 25. juunil 1886. aastal Tiirimetsas viielapselises perekonnas.-->

Joosep Aavik
Joosep Aavik sündis 17. 11. 1899. a. Kuressaares kaupmehe kolmelapselises perekonnas.-->

Ellen Allandi
Ellen Allandi (sünd. Tuuling) sündis 7.01.1910. a. Saaremaal Pihtla vallas vallakirjutaja tütrena.-->

Jakov Boikov
2. septembril 1846. a. saatis Sinod värskelt Pihkva Vaimuliku Seminari lõpetanud ja preestriks pühitsetud Jakov Boikovi Tartumaalt Kuressaarde teiseks preestriks. -->

Jean Baptiste Holzmayer
Sündis 12.07.1839. aastal Mainzis-->

Georges Daniel Favre
Georges Daniel Favre sündis 01.05.1834 Waatlandis Šveitsis.-->

Silvia Janson
Silvia Janson sündis 1930. aastal pere esiklapsena. 1939 – 1945 elas perekond Suuresillal tapamajas.-->

Karl Johannson
Karl Johannson sündis 1859. a. Kuressaares. Pärast klassikalise filosoofia õpingute lõpetamist sooritas ta Moskvas saksa keele gümnaasiumiõpetaja eksami.-->

Eduard Järvalt
Eduard Järvalt sündis 31.08. 1895. a. Audla külas.-->

Kirill Kaasik
Kirill Kaasik sündis 1862. a. Kärla vallas Kõrkkülas kooliõpetaja pojana.-->

Caesar Kaljo
Caesar Kaljo sündis 18. septembril 1897. a. Kuressaares vaeses perekonnas. Isa oli maaler, juba varakult sai Caesarist isa õpipoiss. -->

Antonina Keskküla
Antonina Keskküla (sünd. Oll) sündis 10. augustil 1921. a. Saaremaal Uuemõisas (Pöide) pere ainsa lapsena.-->

Toomas Kivi
Toomas Kivi sündis 15. juunil 1971. a. Kuressaares Heino ja Heli Kivi ainsa lapsena.-->

Alma Klauren
Alma Klauren sündis Kogula (praegu Valjala vald), kehvas, ent kultuurilembeses mõisarentnike peres 15. jaanuaril 1890. a. 1897. a. asus perekond elama Kuressaarde.-->

Kusti Kokk
Kusti Kokk sündis 1938. a. Kihelkonna vallas Vedruka külas väiketalupidaja perekonnas. Peale tema oli peres veel neli poega: Kaljo, Eino, Endel ja Arvi. -->

Sinaida Koost
Sinaida Koost (sünd. Olmann) sündis 14. oktoobril 1919.-->

Ilme Kruus
Ilme Kruus (sünd. Saarniit) sündis 15. jaanuaril 1929. aastal Vastseliinas kooliõpetaja perekonnas.-->

Harri Kuusk
Harri Kuusk sündis 10.10.1927. a. Kuressaares rätsepa kolmelapselises perekonnas.-->

Nikolai Kütt
Nikolai Kütt oli sünnilt saarlane-->

Meeta Lau
Meeta Kiider sündis 12.01.1929. a. Vaivere külas kuuelapselises perekonnas.-->

Emmi-Karoliine Leepere
Emmi-Karoliine Leepere sündis 2. oktoobril 1900. a. Läänemaa-->

August Lesk
August Lesk sündis 15. augustil 1895. a. Maasi vallas.-->

Terje Lõuk
Terje Lõuk sündis 22. märtsil 1967. a. Kingissepa linnas kolmelapselises perekonnas.-->

Leili Maaker
Leili Maaker sündis 1923. a. Tartumaal.-->

Edith Makurin-Reichardt
Edith Makurina (sünd. Reichardt) sündis 1883. aastal Kuressaares kolmelapselises perekonnas.-->

Pilvi Maripuu
Pilvi Maripuu (sünd. Kasekänd) sündis 10. märtsil 1928. a. Kuressaares.-->

Vilma Mölder
Vilma Mölder (sünd. Lepik) sündis 3. mail 1928. aastal Tõllustes Pihtla vallas-->

Johannes Nääb
Johannes Nääb sündis 7. veebruaril 1894. a. Kuressaare lähedal Kaarma-Suure asunduses asuniku 4-lapselises perekonnas.-->

Paul Paakspuu
Paul Paakspuu sündis 2. mail 1928. a. Saaremaal Pihtla vallas Kõljala mõisa sepa pojana.-->

Nikolai Paivel
Nikolai Paivel sündis 26. märtsil 1882. aastal Mustjala kroonumõisas.-->

Vladimir Palts
Vladimir Palts sündis 1890. a. Saaremaal Kärla vallas pere ainsa lapsena. Ta õppis Kuressaares nn. Lutsu koolis.-->

Aksel Paulmeister
Aksel Paulmeister oli pärit Pöidelt, kus tema isa, Kaarel, pidas väikest poodi-->

Ludvig Pilt
Ludvig Pilt sündis 3. juulil 1930. a. Saaremaal Läägi külas pere teise pojana-->

Viktor Poškus
Viktor Poškus sündis 4. aprillil 1927. a. Leedus Pokroisi linnas-->

Eduard Pukk
Eduard Pukk sündis 10. oktoobril 1886. a. Harjumaal Riisipere vallas seitsmelapselises perekonnas.-->

Nadežda Pukk
Nadeþda Pukk (sünd. Elendt) sündis 12. septembril 1895. a. Pärnus vene õigeusu preestri perekonnas.-->

Endel Reinart
Endel Reinart sündis 27. oktoobril 1930. a. Saaremaal Muratsi asulas vaeses põllutööliste perekonnas.-->

Johannes Friedrich Reutz
Johannes Friedrich Reutz sündis 20.01.1845 a. 1863. a. lõpetas Tartu Õpetajate Seminari.-->

Gideon Rinne
Gideon Rinne sündis 28. märtsil 1861. aastal Tallinnas aktsiisiametniku Raul Rinne pojana.-->

Vassili Ristkok
Vassili Ristkok sündis 14. detsembril 1877. a. Muhus Hellamaa külasepa pojana.-->

Lydia-Antoinette Saarelt
Lydia Saarelt sündis 14. septembril 1889. a. Tallinnas.-->

Aleksei Sepp
Aleksei Sepp sündis 14. septembril 1885. a. Läänemaal Velisel apostliku õigeusu kirikuõpetaja Savva Sepa lasterikkas perekonnas.-->

Savva Sepp
Savva Sepp sündis Saaremaal Järve külas Torgu vallas köster-kooliõpetaja Georgi Sepa pojana.-->

Bruno Steinberg
Bruno Steinberg oli pärit Lause talust Kudjapelt surnuaiavahtide perekonnast-->

Rosalie Soom
Rosalie Soom sündis 30. oktoobril 1901. a. Saaremaal Kärla vallas. 1906. a. kolis perekond Kuressaarde-->

Friedrich Sigismund Stern
Friedrich S. Stern sündis 22. augustil 1812. a. Kuigatsi mõisas Valgamaal.-->

Lydia Tamm
Lydia Koov sündis 14.06.1898. Saare maakonnas Upa külas keskmiktalupoja tütrena.-->

Jakob Tarkpea
Jakob Tarkpea sündis 31.07. 1886. a. Laimjala vallas taluperemehe pojana.-->

Endla Tegova
Endla Tegova (sünd. Vainula) sündis 26. novembril 1922. a. Mustjala vallas töölisperekonnas.-->

Aleksander Toropov
Aleksander Toropov sündis 23. märtsil 1876. a. Venemaal Novotðerkasti linnas, kust isa Peeter Toropov Kuressaarde siirdus-->

Eugen Transtok
Eugen Transtok sündis 6. jaanuaril 1921. a. Tallinnas.-->

Amalie Trei
Amalie Trei (sünd. Tedre) sündis 2. märtsil 1892. aastal Virumaal Väike-Maarjas-->

Ellen Treimann
Ellen Treimann (sünd. Aidamets) sündis 10. jaanuaril 1932. a. Mustjala vallas töölisperekonnas.-->

Martin Truu
Martin Truu sündis 21. aprillil 1919. a. Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis puusepa perekonnas.-->

Leida-Silvia Tuust
Leida-Silvia Tuust (sünd. Ritser) sündis 18. märtsil 1928. a. Tallinnas.-->

Margot Tänav-Koel
Margot Koel sündis 31. 01. 1907 Kuressaares pere kolmanda lapsena.-->

Maria Ussova
Maria Ussova isa Nikolai Ussov oli pärit Venemaalt Belaja Tserkovist-->

Luise Varest
Luise Varest (sünd. Ludwig) sündis 8. jaanuaril 1900. a. Järvamaal paljulapselises perekonnas-->

Erina Volkova
Erina Volkova sündis 23. juunil 1930. a. Mustjala vallas Pidula külas.-->

Constantin Wiedemann
Constantin Wiedemann sündis 1823. a. Narvas kaupmehe pojana-->

Kudjape kalmistule maetud SÜG-i õpetajate koondtabel (1865-2000)
-->

Kudjape kalmistu plaan
-->

Kasutatud materjalid
-->