Kasutatud materjalid

 

   1.Toom, K, Paasma, P. Kudjape kalmistule maetud 1. Keskkooli õpetajad, Uurimistöö, Kuressaare, 1992. a.

   2.Meenutavad Leini Rander, Ella Aeg ja Paul Allandi.

   3.Saaremaa Ühisgümnaasium 1865 – 1995, koost. E. Püüa, Kuressaare 1996

   4.Männa, H. Meeskoorid ajastute kõlakojas. Oma Saar, 1996, 21. Nov, lk. 4

   5.Karl Johannson. Meie Maa, 1932, lk. 2.

   6.Kuressaare Linnakool 1890 – 1915. Mälestuste kogumik

   7.Seppel, A. Saaremaa koolid ja õpetajad 1918 – 1930, I ja II osa. Kogumik, Kuressaare, 1968, lk. 772

   8.Vaher, E. Ma kohe tahtsin laulda. Oma Saar, 1996, 13. august, lk. 4

   9.Niina Suudla, Luule Lahe, Urve Liivi ja Leida Tamme mälestused

  10.Kuressaare Eesti gümnaasiumi ajaloost (I osa). Käsikiri

  11.Linda Liivamägi mälestused

  12.Rita Ilvese mälestused

  13.Sinaida Koosti päevik ja kaadritoimik

  14.Meenutavad Ella Aeg, Silvi Silem, Laine Paar ja Urve Liiv

  15.Linda Liivamägi, Mari Ausmehe, Iveta Habakuke ja Rita Ilvese mälestused

  16.Haiko, J. Kuressaare kogudus. “Usk ja Elu,” 1910, nr. 2, lk. 13

  17.Kuressaare Arhiivraamatukogu säilik SM 9749:46/arek 615

  18.Erna Metsa mälestused

  19.C. v Hoerchelmann, Marie von Hoerchelmann. Ein baltiches Frauenlebe (1837 – 1899), Hannover-Döhren, 1966.
     Lühendatud tõlge Vilve Männalt

  20.Kivimäe, J. Friedrich Sigismund (Siegmund) Sterni (1812 – 1889) säilinud loomingust Eestis. Kunst ja Elu, 1995, nr. 8, lk.
     32-39

  21.Meeta Tamme mälestused

  22.Sepp, R. Kuressaare Eesti gümnaasiumi ajaloost. Saaremaa raamat. Koostanud K. Polding, H. Aus, O. Timmas, Toronto
     Ortoprint, 1962, lk. 148 – 162

  23.Saar, K. Iseõppija. Oma Saar, 1996, 5. jaanuar, lk. 5

  24.Roden, J. Raske tee tõeni. Noorte Hääl, 1985, 24. november

  25.Pärt, H. Eugen Transtoki juubelinäitus. Oma Saar, 1996, 3. veebruar

  26.In memorian Eugen Transtok. Oma Saar, 1996, 9. veebruar

  27.Pärt, H. Persona grata Eugen Transtok. Oma Saar, 1996, 5. jaanuar, lk. 5

  28.Ridala, V. Mälestusi Kuressaare Gümnaasiumi päevilt. Saaremaa raamat. Toronto, 1962, lk. 175- 177

  29.In memoriam Harri Kuusk. Meie Maa, 1998., 31. detsember, lk. 2.

  30.Meie Maa, nr. 12, 1938. a.

  31.M, Toon, EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu, 1997. a.

  32.Riida Kase mälestused

  33.H. Rauniste, Mere lapselaps Endla Tegova, Meie Maa, 1997, 26. nov.

  34.A. Laht, Ikka meenub…, Meie Maa, 1997, 26. nov.

  35.H. Lonn, Endla Tegova koolmeistriaastad Taritus, Meie Maa, 1997, 25. nov.