Eessõna

 

Käesolev broshüür annab lühiülevaate 60 Kudjape kalmistule maetud inimese elust ja tegevusest, kes on erinevatel aegadel õpetanud koolis, mille ajalugu algab Kuressaare Poeglastegümnaasiumiga ja mis praegu kannab Saaremaa Ühisgümnaasiumi nime.

Materjali kokkupanekul on kasutatud Kristina Toomi ja Piret Paasma mahukat uurimistööd 35 õpetajast — “Kudjape kalmistule maetud I Keskkooli õpetajad” (juhendaja E. Aeg). Selle töö autorite soovitusest kasutada nende uurimust kunagi vilistlaste kokkutuleku heaks saigi antud väljaande koostamine alguse. Selle nimel jätkasid ja täiendasid varasemat uurimust meie kooli tänavused abituriendid Kadri Uus ja Maarja Veermets (juhendaja Linda Liivamägi). Nemad uurisid kokku 22 õpetaja elulugu

Uurimistööde eesmärgiks oli koguda eluloolisi andmeid ja mälestusi Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajate kohta, eelkõige selleks, et jääks mälestus inimestest, kes on oma elu ja tegevusega vorminud õpilastest need, kes nad täna on ning edendanud Saaremaa hariduselu.

Iga aasta 12. detsembril, Saaremaa Ühisgümnaasiumi mälestuspäeval, peetakse meie endisi õpetajaid meeles ning õpilased viivad Kudjape kalmudele küünlad. Ilusaks traditsiooniks on saanud ka mälestusjumalateenistus ja kalmistu külastamine SÜG-i vilistlaste kokkutulekute raames.

Võib-olla on neidki, kes soovivad lihtsalt niisama minna ja oma õpetaja kalmu juures veidikeseks peatuda. Öelda neile lõpuks kasvõi mõttes välja need sõnad, mis kunagi ammu südamel olid, kuid toona keelele tulla ei söandunud.

Käesolev raamatukene peaks olema abiks mälestuste ülessoojendamisel ja kalmude leidmisel. Lõppu on lisatud õpetajate koondtabel ja Kudjape kalmistu plaan, kus on toodud otsimist lihtsustavad kvartalinumbrid.

Kindlasti paneb lugeja tähele, et mõne õpetaja kohta pole me palju andmeid leidnud. Pole ka kõikide õpetajate pilte. Kui kellelgi on täiendavat informatsiooni Kudjape kalmistule maetud õpetajate kohta või siis avastab mõne ebatäpsuse, on koostajad väga tänulikud, kui nendega ühendust võetakse. Ootame läkitusi postiaadressil

Saaremaa Ühisgümnaasium,                                             
Hariduse 13,                                          
93812 Kuressaare;

faksil numbriga (045) 57 226 (välismaalt +372 45 57 226);

elektronposti aadressil peil@syg.edu.ee

Siinkohal kasutame võimalust, et tänada oma juhendajaid Linda Liivamäge, Ella Aega, Indrek Peili ning kalmistuplaanide väljatöötajat ning mitmekülgset abilist Riida Kaske.

Koostajad