Ajalooraamat Saaremaa Ühisgümnaasium 1995-2005

 

 

Raamatut on võimalik osta Saaremaa ühisgümnaasiumist.

Saateks

Kümne aasta tagune lootus on täitunud — kooli ajalooraamat on saanud oma järje. Vilistlased on küll ka vahepeal muljeid vahetanud 1996. ja 2000. aasta kokkutulekutel, aga raamat on midagi igavikulist — ta paneb meenutama, nõus olema või vastu vaidlema ja selle läbi tõesemat tõde otsima.

Viimane kümme aastat algas iganädalase infolehe ja talvise tulekahjuga. Tundsime omal nahal, et õnnetused liidavad ja elu on väga habras. On olnud kiirete muutuste aeg — ministrid vahetuvad pidevalt ja kõige ajutisega pole olnud mõtet kaasas käia. On olnud tihe õppimise ja eneseharimise aeg — pidevad täiendkoolitused ja projektid on õpetajate enesehinnangule loodetavasti hästi mõjunud. Üha kasvavatele nõudmistele õpetajast üliinimesele ei paista aga lõppu tulevat — see tekitab üha sagedamini küsimusi õpetaja rollist üldse, kooli osast ühiskonnas, lapsevanema vastutusest ja õpilase arendamise võimalikkusest. Meile tundub, et Saaremaa Ühisgümnaasium on suutnud säilitada oma 140 aastaga kogutud väärtused ja saanud konservatiivsust hoides ka teenäitajaks haridusmuudatuste maailmas. Meilt käivad paljud õppimas ja me oleme uhked, et saame anda — siis saame ka ise rikkamaks.

See raamat on eelkõige kooli praeguse direktsiooni kirjutatud — eks juhid peagi oskama möödunut mõtestada ja olulist väärtustada. Aitäh Linda Liivamägi, Triino Lest, Diana Õun, Marika Pärtel, Sirje Ess, Aado Haandi ja materjali raamatuks vormistanud Indrek Peil. Aitäh ka Kristi Aro, Mari Ausmees, Tiiu Haavik, Rita Ilves, Enn Laanemäe, Arne Loorpuu, Aime Metsmaa, Mia Rand, Kersti Randmaa, Kaie Rõõm-Laanet, Marianne Starikova, Toomas Takkis, Anton Teras ja Virge Treiel. On natuke kahju, et vilistlased eriti ei haakunud, et kaastöid saadeti vähe ja tuntud vilistlasteks ei esitatud kedagi.

Ju on aeg kiire ja jätame siis järgmise raamatu SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 2005–2015 eelkõige oma kuulsatele vilistlastele pühendatuks. Jääme juba tänasest ootama praeguste õpilaste tublisid saavutusi, õpetajate ja koolitöötajate jätkuvat pühendumist ning meie vilistlaste kirjutisi nii oma kooliajast kui ka praegusest tegevusest. Usun, et ka kümne aasta pärast on nii, et SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM — JA SAADKI HAKKAMA!

Direktor Viljar Aro

Toimetajalt

Meie uus ajalooraamat jaguneb  peatükkideks, mis kirjeldavad ja lahkavad Saaremaa Ühisgümnaasiumi viimase kümne aasta eesmärke, juhtimissüsteemi, õppekasvatustööd ning seda toetavat klassivälist tegevust, teadustööd, projektitegevust, suhteid ja koostööd teistega, kooli personali, koolikeskkonna parandamist, infosüsteemi ning kõige selle elluviimiseks vajalike täiendavate ressursside leidmist.

Seejuures ei piirduta sageli vaid viimase kümne aastaga. Tervikpildi andmiseks pöördutakse tihti ka kaugemasse minevikku, eriti siis, kui SÜG-i ajalooraamatu esimeses osas kõnealune teema napilt puudutatud või hoopis kajastamata on.

Loomulikult leiab lugeja siit jätku ajalooraamatu esimeses osas alustatud kooli vilistlaste ja õpetajate nimekirjadele, täiendused silmapaistvate õpetajate tutvustustele ning kooliga seotud mälestusi.

Raamatus püütakse välja tuua võimalikult palju nimesid ja parajal hulgal toimunut iseloomustavaid arvandmeid. Teksti parema loetavuse tagamiseks on suur osa nimesid ja arve paigutatud raamatu lisadesse.

Koostajad loodavad, et iga lugeja leiab järgnevatelt lehekülgedelt midagi tuttavat ja lisaks ka midagi uut, midagi huvitavat ja samas ka midagi kasulikku. Kui lugemise käigus vajakajäämisi ja vigu silma juhtub või tekib mõtteid ajalooraamatu järgmiste osade parandamiseks, ei tohiks seda enda teada jätta. Kui parandamise ja täiendamise ettepanekud SÜG-i direktorini jõuavad, saab meie ajalooraamatu kolmas osa kindlasti veel täpsem ja parem olema.

Indrek Peil