Silvia Janson

 

 

1930 – 1987

Silvia Janson sündis 1930. aastal pere esiklapsena. 1939 – 1945 elas perekond Suuresillal tapamajas. Juba varakult tuli tal hakata vanemaid kodutöödes abistama. Pärast sõda koliti Kuressaarde Transvaali tänavale.

Silvia alustas õpinguid Kuressaare Ehitustehnikumis, mille lõpetas 1949. a.

 

 

 

 

rõivaste konstrueerija-modelleerijana. Samal aastal asus ta algklassi õpetajana tööle Vaivere Algkoolis. Vanemate klasside tüdrukutele andis ta tööõpetust. Väga palju mõjutusi ja näpunäiteid sai Silvia koolidirektor Lõugult. 1951. a. tema isa arreteeriti ning Silvia Janson jäi pere ainsaks ülalpidajaks, tal oli raske, kuid ta ei kurtnud. Peagi asus ka ema tööle, kergendades sellega oluliselt Silvia elu. Mõnda aega õpetas Silvia Kuressaare Algkoolis. Aastatel 1978 – 1986 töötas V. Kingissepa nim. Kingissepa I Keskkooli algklasside juhatajana. Tema tunnid olid põhjalikud ning sisukad. Kool oli tema teine kodu, elu sisu ja mõte. Õpetaja Jansoni elu oli koolile elatud elu. Poolik töö nagu poolik tõdegi oli talle võõras. Tal ei olnud kombeks anda armu ei endale ega ka õpilastele. Karmi välisilme taga oli hea süda, kaasatundev ja arusaav loomus. Tema abivalmidusest ja vastutulelikkusest said osa ka kolleegid. Nõu ja abiga oli ta toeks noortele õpetajatele. Paljudele neist andis ta näitevahendeid, etteütluse või kontrolltöö tekste. Hoolt ja armu said tunda ka õdede lapsed, kellele ta oli hea tädi Silvi, keda säravsilmi kuulati, kellele kurdeti oma muret ja kelle juures tunti end sama hästi kui kodus.

Õpitud õmbleja elukutset rakendas ta noorematele õdedele, endale ja kolleegidele riiete õmblemisel. Ta oskas ka väga hästi tikkida, heegeldamise lubas selgeks õppida pensionipõlves, aga ilusaks sooviks see jäigi. Karm saatus viis õpetaja Jansoni meie hulgast igaveseks 9. augustil 1987. a. [1]