Savva Sepp

 

1858 – 1938

Savva Sepp sündis Saaremaal Järve külas Torgu vallas köster-kooliõpetaja Georgi Sepa pojana. Hariduse sai ta Riia vaimulikus seminaris, mille lõpetas 1880. a. Edasi suunati ta õppima Petseri vaimulikku akadeemiasse, kuid peagi tuli tal sealt majanduslikel põhjustel lahkuda. Savva määrati köster-kooliõpetajaks Viljandimaale, kust ta naases Saaremaale. Siin asus ta õpetajana tööle ”Lutsu koolis”. Kuressaarest kolis ta tagasi Riiga, kus 1883. a. abiellus.

1896. a. tuli S. Sepp Kuressaarde preestriks-õpetajaks. Seda ametit pidas ta kuni 1915. a., mil oli sunnitud vastu võtma preestri koha Vene 430. valgejalaväe polgus. Varsti ülendati ta ülempreestriks ja 107. Diviisi praostiks. Revolutsiooni ajal oli ohvitseride polgus ja sattus vangi punaste kätte, kust pääses tänu sõprade abile. Ta sõitis Krasnodari perekonna juurde, kust koos opteeruti Eestisse.

Kuressaares võttis Savva Sepp vastu õpetajaameti, 1923. – 1927. a. õpetas ta Kuressaare Gümnaasiumis usuõpetust.

1932. a. oli ta Reomäel preestriks. S. Sepp oli ka aktiivne ühiskonnategelane. [30]