Pilvi Maripuu

 

 

1928 – 1997

Pilvi Maripuu (sünd. Kasekänd) sündis 10. märtsil 1928. a. Kuressaares. Tema isa töötas autojuhina, ema oli kodune. Pilvil oli ka õde Marvi.

1935. a. lõpetas Pilvi algkooli ning jätkas õpinguid Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Kopsuhaiguse tõttu tuli tal kaheks aastaks koolitöö

 

 

 

 

katkestada, keskkooli lõpetas ta 1948. a. Haridustee jätkus Tallinna Õpetajate Instituudis, mille lõpetas 1950. a. geograafia-bioloogia-keemia pedagoogi diplomiga.

1951. a. abiellus ta Augustin Maripuuga, kes töötas kaubamaja direktorina. Perre sündis 3 tütart — Sirje (1951 – 1953), Malle (s. 1954. a.) ja Kai (s. 1960. a.).

1950. a. suunati Pilvi tööle Kallemäe 7-kl. Kooli, kuid seoses abiellumisega viidi ta üle Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkooli, kus töötas kokku 33 aastat. Põhiliselt töötas ta keemiaõpetajana, kuid andis ka bioloogiat, geograafiat ja anatoomiat. Mõnda aega oli ta Kingissepa I Keskkooli poiste internaadis kasvataja.

Aastaid juhtis Pilvi Maripuu kooli Punase Risti algorganisatsiooni tööd, kus ta paljudes suutis äratada tõelise huvi meditsiini vastu; oli abiks seinalehe väljaandmisel, juhendas noorema astme õpilaste keemiaalast klassivälist tööd, mitmed tema õpilased saavutasid häid tulemusi olümpiaadidel; organiseeris kutsevalikutööd ringis “Noor Meedik” ning oli “Teaduse” tegevlektor.

Õpetajana oli P. Maripuu jaoks tähtis esteetiline kasvatus, seda rõhutas ta nii oma ümbruse kui korrektse käitumisega. Aastate jooksul sisustas ta praktiliselt oma vahenditega tõeliselt ilusa ning kaasaegse keemiakabineti. Suurt rõhku pani ta töö näitlikustamisele, kasutas ära kõik õppefilmid ja valmistas ise näitematerjali.

Pilvi Maripuud iseloomustasid töökus, vastutustunne, sõbralikkus, abivalmidus, taktitundelisus, korrektsus, seltskondlikkus. Tal oli autoriteeti kolleegide ja lapsevanemate silmis. Ta oli emotsionaalne, tihti aga kasutasid õpilased seda kurjasti ära, seetõttu sujus koostöö paremini noorematega.

Igal õppeaastal organiseeris ta koolis tervisepäevi, ruumide puhtuse ja esteetilise kujundamise kontrolli. Üheks suuremaks ettevõtmiseks sai Mendelejevi 150ndale sünniaastapäevale pühendatud ürituste sarja organiseerimine.

Pilvi Maripuu panust pedagoogina hindasid ka tolleaegsed võimud: 1972. a. sai ta üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni Kesknõukogu aukirja, korduvalt autasustati teda ka EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Rajooni RSN TK aukirjadega.

Ta oli harukordselt hea maitsega tõeline daam, see avaldus nii riietuses kui ka kodu sisustamises.

1984. a. läks ta Kingissepa I Keskkoolist pensionile. Pensionile jäädes asus Pilvi Maripuu tööle Kuressaare Sanatooriumi administraatorina.

Pilvi Maripuu suri 31. detsembril 1997. a. raske haiguse tagajärjel. [7]