Meeta Lau

 

 

1929 – 1999

Meeta Kiider sündis 12.01.1929. a. Vaivere külas kuuelapselises perekonnas. Tema isa teenis laeval kütjana, ema oli põllupidaja. Kiideritel oli keskmise suurusega talu, pärast kollektiviseerimist töötasid nad “Mereranna” kolhoosis.

1936. a. astus Meeta Kiider Vaivere algkooli. Saksa okupatsiooni ajal aitas

 

 

 

 

ta kodus vanemaid. 1941. a. perekond küüditati.

Meeta jõudis kodusaarele tagasi ning 1946. a. astus Kuressaare Tööstustehnikumi rõivaste konstrueerimis-modelleerimise osakonda. 1949. a. eriala suleti ja õpilased suunati Tallinna Õpetajate Seminari. Meeta Kiiderist sai TÕS geograafia teaduskonna kolmanda kursuse õpilane. Rahapuudusel oli ta sunnitud aasta pärast jätkama kaugõppes.

1951. a. alustas Meeta Kiider algklasside õpetajana Jämaja Algkoolis, jätkas Haamse 7-kl. koolis. Sealse direktori sõnul oli tal vanemates klassides raskusi distsipliini pidamisega, samuti ei vallanud ta küllaldaselt vene keelt. Nooremate klassidega tuli ta hästi toime.

1952. a. astus Meeta Kiider Haapsalu Pedagoogilisse Kooli kaugõppeosakonda.

Esialgu õpetas ta Mäebe Algkoolis, sellesse perioodi jääb tähtis sündmus isiklikus elus- 1958. a. abiellus Meeta Kiider Elmar Lauga. Abielust sündis kaks last — Katre ja Tõnis.

Järgnes töö Lümanda koolis, Pamma Algkoolis ja Karja Algkoolis, kust ta 1971. a. viidi üle Kingissepa Algkooli, kus esialgu töötas õpetajana. Hiljem viidi üle V. Kingissepa nim. Kingissepa I Keskkooli pikapäevarühma kasvatajaks ja raamatukoguhoidjaks. Raamatukogualaste teadmiste täiendamiseks võttis ta osa mitmetest seminaridest.

Meeta Lau täitis koolis paljusid ühiskondlikke ülesandeid, organiseeris õpetajate ühiseid üritusi jne. Eriti hinnatud oli Meeta Lau kolleegide seas sõbralikkuse, elujaatavuse, abivalmiduse ja töökusega. Tal oli alati olemas oma arvamus, kuid ta ei surunud seda kellelegi peale. Meeta Lau oskas isegi Nõukogude ajal maitsekalt riides käia. Eriti seltskondlik ta ei olnud, kuid tema ilu tõttu oli ta tutvusringkond suur.

1983. a. läks Meeta Lau Kingissepa I Keskkooli õpetaja kohalt pensionile. Alates 1991. a. töötas ta kooli internaadis kasvatajana. Tema hobiks oli käsitöö, eriti heegeldamine, lugemine, söögivalmistamine ja aiandus.

1999. a. jaanuaris haigestus Meeta Lau järsult ja juba sama aasta juunis suri kaugelearenenud maksavähi tagajärjel.[14]