Martin Truu

 

 

1919 – 1985

Martin Truu sündis 21. aprillil 1919. a. Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis puusepa perekonnas. Tema isa oli pärit Pihtla vallast Kõljala külast, Ema Viljandimaalt. 1919. a. algas Venemaal kodusõja ja pere kolis tagasi Eestisse. Esialgu elati Kundas, 1924. a. koliti Kuressaarde, kus isa asus tööle korstnapühkijana.

 

 

 

 

 

 


1927. a. alustas Martin Truu kooliteed Kuressaare Linna Algkoolis. I klassis oli ta teadmiste poolest teistest nii palju ees, et viidi kohe üle II klassi. Haridustee jätkus Saaremaa Ühisgümnaasiumis, mille lõpetas 1937. a. Gümnaasiumis jõudis M. Truu väga hästi edasi ning oli õppemaksust vabastatud ja sai ka riiklikku stipendiumi. Tema lemmikaineteks olid vene, saksa, ladina ja inglise keel. Gümnaasiumipäevil võttis ta osa maleringi tööst, kus oli esimees, samuti osales ta kirjandusringis, kunstiringis, ja spordiringides. Martin Truu oli tuntud kõnemees, sageli esines ta pidulikel üritustel avakõnega. Gümnaasiumi ajal tegi ta ka kirjanduslikke katsetusi. Näiteks kirjutas ta näiteringile näidendi “Merine noorus”, mis ka lavastati.

1937. a. asus Martin Truu tööle Kuressaare Metskonnas. 1938. a. läks ta Kodanlikku Eesti sõjaväkke. 1940. a. lõpetas Tondi sõjakooli ning sai ohvitseriks. Aastatel 1940 – 1941 oli ta õpetaja Kuressaare I Keskkooli juurde kuulunud Kuressaare Mittetäielikus Keskkoolis. 1941. a. mobiliseeriti ta Punaarmeesse.

1945. a. astus ta NLKP-sse. 1947. a. jätkas sõjaväeteenistust Viljandi maakonna sõjakomissariaadis, 1958 – 1960. a. Põlva sõjakomissariaadis.

1960. a. läks ta erru ja naases kodusaarele. Kuni 1964. a. töötas ta õpetajana Kutsekoolis nr. 26 (praegune Kuressaare Ametikool).

1962. a. astus ta Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna kaugõppe osakonda, mille ta ka edukalt lõpetas. Aastatel 1968 – 1980 oli M. Truu tegev Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogus. Pärast pensionileminekut töötas ta pedagoogina J. Ellami nim. Kutsekeskkoolis (praegune Kuressaare Ametikool).

Martin Truu võttis aktiivselt osa ühiskondlikust elust: oli EKP Põlva Rajoonikomitee ja selle büroo liige, kodusaarel parteialgorganisatisooni sekretär, Suure Isamaasõja rajoonikomisjoni esimees, ühingu “Teadus” lektor ja propagandist. Aktiivselt edendas ta Saaremaa purjesporti. Korduvalt avas ta Muhu väina regatte.

Teda iseloomustas tagasihoidlikkus, sõbralikkus, huumorimeelsus, täpsus, distsiplineeritus ja tähelepanelikkus. Ükskõik, millisel ametikohal Martin töötas või millist vastutusrikast ühiskondlikku ülesannet täitis, kõike tegi ta suure vastutustundega, oli nõudlik nii enese kui oma alluvate vastu. Tema tööd hinnati mitmete ordenite ja aukirjadega.

M. Truu armastas väga noori ja suhtus neisse mõistvalt. Ta tundis suurt huvi noorte tegevuse vastu ning käis sageli vaatamas noorte purjetajate treeninguid.

Martin Truu suri 18. juulil 1985. aastal. [1]