Ludvig Pilt

 

 

1930 – 1967

Ludvig Pilt sündis 3. juulil 1930. a. Saaremaal Läägi külas pere teise pojana.

Esimesed seitse kooliaastat õppis ta Kihelkonna koolis. Õpinguid jätkusid Kuressaare I Keskkoolis, mille ta 1950. aastal lõpetas. Pärast üldhariduse omandamist astus ta sama kooli pedagoogilisse klassi.

 

 

 

 

 

Seejärel oli L. Pilt mõnda aega õpetajaks Kaarmal. Järgnes töö Orissaare Komsomolikomitees. 1958. a. kolis Kingissepa linna. Esimeseks töökohaks linnas sai “Koduranna” kolhoos, kus L. Pilt töötas kultuuri alal.

1960. a. asus ta tööle kultuurimaja kunstilise juhina. Seejärel pidas ta Parteikomitee instruktori ametit. Aastatel 1953 – 1955 töötas Ludvig Pilt ka V. Kingissepa nimelises Keskkolis õpetajana, andes eesti keele ja laulmise tunde. Ülimalt kohusetundliku inimesena valmistas L. Pilt tunnid alati põhjalikult ette.

Ühiskondlikult oli L. Pilt väga aktiivne. Ta juhatas mitmeid laulukoore. Näiteks Kaarmal tegutsesid tema juhendamise all nais- ja segakoor. Lemmikheliloojaks pidas ta Raimond Valgret. Ta tõmbas paralleele enda ja Raimond Valgre eluloo vahel. Kõige südamelähedasem oli talle Valgre loomingust pala “Tiiu, Tiiu”. Laul meeldis talle nii väga, et tahtis oma tütrele nimeks panna Tiiu, aga pani hoopis Tiina.

Kui Ludvig oli 12-aastane, kohtus ta mustlasega, kes ennustas, et L. Pilt elab oma elu põletades ja sureb 36-aastaselt. Ta suri 37-aastaselt.

Ta uskus mustlase ennustusse ning üritas oma üürikest elu elada nii, et ta teeks talle antud ajaga nii palju, kui teised jõuavad 70-80 aastaga.

Kuid eks varajases surmas ole süüdi ka Ludvig Pildi nõrk tervis. Suure osa oma elust viibis ta erinevates sanatooriumeis, ka Krimmis. Vaatamata oma haigusele oli ta optimistlik ja aktiivne.

Elu kaks viimast aastat möödusid Kivimäe haiglas. Koos teiste haigetega käis L. Pilt lähedal asuvast metsatukast oksi korjamas, et neist hiljem korve punuda — see andis talle mingigi tegevuse ja jättis raskele haigusele mõtlemiseks vähem aega.

Haiglas juhtis Ludvig Pilt paljusid ansambleid ja estraadiringe. Veel 27. detsembril, üksteist päeva enne surma, mängis ta haigla nääripeol klaverit ja juhtis koore.

Ludvig Pilt suri 7. jaanuaril 1967. aastal Tallinnas kopsutuberkuloosi. [1]