Leili Maaker

 

 

1923 – 1981

Leili Maaker sündis 1923. a. Tartumaal. 1937. a. lõpetas ta Uila algkooli. Samal aastal astus Tartu Kaubanduskooli ärinduse erialale.

Õpingud jätkusid 1941. a. Tartu Kommertsgümnaasiumis. 1943. a. seoses okupatsiooniga edasiõppimise võimalused kadusid ning ta asus tööle.

 

 

 

 

Esialgu töötas ta Puhja postiagentuuris telefonistina. Saksa okupatsiooni ajal pages Saaremaale, kus kuni Punaarmee saabumiseni oli ta partisanigrupiga metsas. 1945. a. autasustas NSVL Ülemnõukogu Presiidium teda selle eest medaliga.

Alates 1944. a. töötas L. Maaker EKP Saaremaa Komitee raamatupidajana. 1946. a. sai temast Saaremaa TS Täitevkomitee inspektor, hiljem jällegi raamatupidaja. 1947. a. asus ta tööle EKP Saaremaa Komitee masinakirjutajana. Selles ametis oli ta kuni 1949. a., mil astus Kuressaare V. Kingissepa nim. Keskkooli pedagoogilisse klassi. Ühtlasi töötas ta kooli vanempioneerijuhina. 1949. a. valiti L. Maaker Kuressaare jsk. rahvakohtu kaasistujaks.

1950. a. lõpetas ta pedagoogilise klassi ning koheselt asus ta tööle sama kooli algklasside õpetajana.

1951. a. kolis L. Maaker Orissaarde, kus ta töötas õpetajana Orissaare Keskkoolis.

1956. a. kolis ta linna tagasi ning alustas tööd 8-kl kooli inglise keele õpetajana. 1965. a. asus ta taas õpetama Kuressaare I Keskkooli. 70-ndate algul jättis Leili Maaker õpetajatöö ning temast sai Põllumajandusvalitsuse tehnika järelvaataja. 1978-ndast aastast töötas ta “Saare Kaluri” masinakirjutajana.

Leili Maaker oli abielus. Abikaasa teenis Suure Isamaasõja ajal Punaarmees. Saaremaale saabus tagasi 1944. a. ning töötas “Saarte Hääle” toimetuses. Abielust sündis kaks poega — Jüri ja Priit.

Leili Maaker suri 20. veebruaril 1981. aastal. [1]