Kusti Kokk

 

 

1938 – 1996

Kusti Kokk sündis 1938. a. Kihelkonna vallas Vedruka külas väiketalupidaja perekonnas. Peale tema oli peres veel neli poega: Kaljo, Eino, Endel ja Arvi.

Koolitee algas 1946. a. Kihelkonna 7-kl. Koolis, mille ta lõpetas 1953. a. Õpingud jätkusid Haapsalu Pedagoogilises Koolis, mille seoses kooli üleviimisega lõpetas Tartus 1957. a.

 

 

 

 

 

 

Esimeseks töökohaks sai Kärla 7-klassiline kool, kus ta oli kehalise kasvatuse ja laulmise õpetajaks. Selles koolis töötas Kusti kuni 1975. aastani, mil läks sõjaväkke. Alates 1960. a. andis ta kehalise kasvatuse ja vene keele tunde Kihelkonna 8-klassilises koolis.

1967. a. sai Kusti Kokast Tartu Riikliku Ülikooli statsionaarne üliõpilane. 1970. a. lõpetas ta ülikooli filoloogi, vene keele ja kirjanduse õpetaja diplomiga ning määrati Nõo Keskkooli vene keele õpetajaks. Nõos töötas ta kuni 1974. a., mil viidi üle Viktor Kingissepa nim. Kingissepa I Keskkooli õppealajuhatajaks.

1970. a. ta abiellus. 1972. a. sündis tütar Maris, 1974. a. poeg Tanel.

1975. a. täiendas K. Kokk end koolikorralduse kursustel ja sooritas arvestuse koolikorralduse ja juhtimise alal,

1977. a. oli ta üks Kingissepa II Keskkooli (praegune Kuressaare Gümnaasium) asutajatest. Järgmisel aastal kinnitati ta selle kooli esimeseks direktoriks.

Tööülesandeid täitis ta suure vastutustunde ja armastusega. Ta oli rahulik ja korrektne, kuid samal ajal ka nõudlik nii iseenese, õpetajate kui ka õpilaste suhtes.

1987. a. läks Kusti Kokk pensionile. Aastatel 1987 – 1992 teenis ta pensionile lisa Lenini-nimelises kolhoosis kaadritöötajana ja ametiühingu esimehena.

1993 – 1996 pidas ta Saaremaa Poistemaja direktori ametit.

Kunagised kolleegid ja sõbrad meenutavad Kusti Kokka sõbraliku ja toreda inimesena, kes suhtus oma kohustustesse alati tõsiselt ja täitis neid korralikult.

Kusti Koka hobideks oli muusika ja sport. Ta laulis mitmetes laulukoorides.

Kusti Kokk suri 25. märtsil 1996. a.