Kirill Kaasik

 

 

1862 – 1944

Kirill Kaasik sündis 1862. a. Kärla vallas Kõrkkülas kooliõpetaja pojana.

Alghariduse omandas Mõnnuste apostlik-õigeusu kihelkonnakoolis, õpingud jätkusid Kuressaare Koolmeistrite koolis ning 1879 – 1882 Tartu Õpetajate Seminaris. 1882. a. asus ta õpetajana tööle. 1884. a. asutasid

 

 

 

 

eestlased Riias oma algkooli. Kirill Kaasikule tehti ettepanek hakata selle kooli õpetajaks.
Kirill nõustus ja aastatel 1884 – 1887 töötas ta Riias. Ta lahkus, kuna soovis end täiendada.

1887. – 1890. a. õppis K. Kaasik Peterburi Õpetajate Instituudis, andes paralleelselt õpingutega ka eratunde.

1890. a. asutas ta koos Grigogeviga Kuressaare Linnakooli, kus töötas järgnevad 25 aastat loodusloo õpetajana. Ta juhatas kooli puhkpilliorkestrit ja andis ka muusikaharrastajatele viiulitunde. [6]

Ta oli esimene Saaremaa maavanem, tol ajal Saaremaa Maavalitsuse esimees.

Kirill Kaasik oli abielus ja 3 lapse (Antonina, Eugene, Vladimir) isa

Aastatel 1915 – 1917 oli Kirill Kaasik õpetajaks Tartus, paralleelselt oli ta ka sealse tervishoiu-, kooli- ja kirikuasjade osakonna juhataja. 1919. a. eaka mehena andis ta haridusosakonna juhataja kohused üle nooremale kolleegile Johannes Sitmannile. Aastatel 1918 – 1925 oli ta jällegi Saaremaa Ühisgümnaasiumi loodusteaduste õpetaja (füüsika, keemia, botaanika) ning ühtlasi ka kooliorkestri dirigent. 1925. a. loobus ta õpetajaametist ning asus elama Kuressaare lähedal asuvasse Padura tallu, kus ta elas surmani 12. märtsil 1944. a. [7]