Joosep Aavik

 

 

1899-1989

Joosep Aavik sündis 17. 11. 1899. a. Kuressaares kaupmehe kolmelapselises perekonnas. Koolitee algas Joosep Aavikul Charlotte Grubeneri erakoolis, järgnesid 4-klassiline saksakeelne kool ja Saaremaa Gümnaasium, mille 1. lennu ta 1919. a. lõpetas. Sama aasta oktoobris mobiliseeti ta sõjaväkke, kus teenis 1920. a. Paralleelselt teenistusega õppis J. Aavik Tallinna Kõrgemas Muusikakoolis P. Süda oreliklassis.

 

 

 

 

Aastatel 1920-1923 õppis ta Tartu Ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonnas. Oreliõpingud jätkusid Tartu Kõrgemas Muusikakoolis. 1923-1927 osales ta Tallinna Konservatooriumis prof. August Topmani oreliklassi töös, mille lõpetas helikunstniku diplomiga. Kõrgelt haritud muusikuna töötas J. Aavik esialgu Tartus organistina ja koorijuhina. 1929. a. tuli ta tagasi kodulinna Kuressaarde ning 1930. a. sai Joosep Aavikust Saaremaa Gümnaasiumi laulu- ja muusikaõpetaja. Lisaks sellele oli ta Kuressaare orkestri-, koori- ja muusikaelu organisaator ja juht. Juhatas ka kirikukoori ning oli organist. Koolitöö kõrval andis klaverimängu eratunde. Õpetajatöö ja kohaliku muusikaelu edendamise kõrvalt leidis Joosep Aavik aega tegelemaks ka heliloominguga. Joosep Aavik abiellus 1936. aastal. Tal oli kaks poega — Jüri (sünd. 1938. a.) ja Peeter (sünd. 1940. a.).1950. a. loodi Laste Muusikakool, Joosep Aavikust sai selle kooli muusikalis-teoreetiliste ainete õpetaja. Samal aastal tabas teda valus löök — teda nagu paljusid teisigi vanemaid õpetajaid süüdistati kodanliku natsionalismi vaimus õpetamises. 1963. a. asus ta taas õpetama Kingissepa I Keskkoolis (endise nimega Saaremaa Gümnaasium), kuid juba 1964. a. läks ta pensionile. Lõplikult loobus ta õpetajaametist 1965. a. Alates 1981. aastast elas Joosep Aavik Tallinna lähedal Merivälja pansionaadis, kuid igal aastal veetis ta paar kuud Kuressaare kodumajas Vallimaa tänaval. Kõrge vanuseni oli ta hästi kursis kultuurieluga, optimistliku ja reipa vaimuga. Ka tervise üle ta ei kurtnud, kuigi tema liikumisvõime oli piiratud. Teda on iseloomustatud kui väga toredat, lihtsat, tagasihoidlikku, töökat ning intelligentset inimest. Õpetajana oli ta suur autoriteet, kelle juhatatud laulukoor oli väga populaarne. Joosep Aaviku õpilaste sõnul valdas neid imeline tunne, kui õpetaja tiibklaveri taga istus ja neile mängis.

Joosep Aavik suri 20. novembril 1989. aastal, olles rahva seas laialt tuntud ja austatud. Tema panus meie muusika- ja kultuuriellu on hindamatu. [1]