Harri Kuusk

 

 

1927 – 1998

Harri Kuusk sündis 10.10.1927. a. Kuressaares rätsepa kolmelapselises perekonnas.

Aastatel 1936 – 1940 õppis ta Kuressaare Linna Algkoolis. Haridustee jätkus Saaremaa Progümnaasiumis ja Saaremaa Gümnaasiumis. 1945. a. jätkas ta õpinguid Saaremaa Keskkoolis. Tema muusikahuvi ja

 

 

 

 

-annet märkas laulmisõpetaja Joosep Aavik ja pani ta sageli solistina esinema ning isegi koori juhatama.

Edasi plaanis Harri õppida muusikat, kuid perekonna kehv majanduslik olukord seda ei võimaldanud, nii tuli tal hoopis tööle asuda.

1946. – 1947. a. töötas ta Saaremaa Keskkooli eesti keele, matemaatika, laulmise ja koorilaulu õpetajana.

1947. a. asus Harri Kuusk õppima Tallinna Muusikakooli, muusikaõpingud jätkusid Tallinna Konservatooriumis, mille lõpetas 1955. a. koorijuhtimise erialal. Kooli astudes oli ta tahtnud õppida hoopis laulmist, eeldusi tal selleks oli.

1955 – 1956 oli ta kohakaasluse alusel V. Kingissepa nim. Kingissepa I Keskkooli laulmise õpetaja. Põhitöökohaks oli juba siis Kuressaare Lastemuusikakool, kus ta aastatel 1955 – 1989 oli direktoriks ja solfedþo õpetajaks.

Lisaks õpetajatööle juhatas ta korraga linnas kolme suurt koori: “Saare” (“Lyra”), “Piret” ja SÜM. Tollased lauljad on Harri Kuuske meenutanud kui ainulaadset koorijuhti, kes oskas vabalt käsitleda kõikide häälerühmade partiisid ja leida akord-haaval noodid ning klaveri abita “hääled”.

1971. a. anti Harri Kuusele teenelise õpetaja aunimetus.

Harri Kuuse juures tõusid peamistena esile armastus tõsise ja sügava muusika vastu, laulu helikeele täpne tõlgendus lakooniliste, kuid säravate vahenditega, lihtne väljenduslikkus ja harmoonia esiletõstmine, mis rahvapärasena tungis kuulajate südamesse.

Väga nõudliku inimesena hoidus ta ise heliloomingust. Küll aitas ta viisistada mitmed Albert Uustulndi lauldavamad laulud.

Harri Kuusk oli oma ajastu inimene. Kõik muusikaüritused, laulupäevad, millest ta juhtivalt osa võttis, toimusid nõukogude ajal. Alates 1952. a. osales ta 36 laulupäeval üldjuhina. Ta oli tegev omaaegses Kingissepa rajooni laulupäevade komisjonis.

Tema tervis halvenes ja 1989. a. jäi ta pensionile. Vanaduspuhkuse päevil aitas ta Lastemuusikakooli noodikogus õpilastel vajalikku kirjanduse leida, käis kirgliku kalamehena kalarannas ja toimetas koduaias.

Harri Kuusk suri 28. detsembril 1998. a. Enne jõule jõudis talle haiglapalatisse elutöö eest määratud Hendrik Krummi nimeline aastapreemia.

Laulja on lahkunud, kuid laulud jäävad. [29]