Erina Volkova

 

 

1930 – 1977

Erina Volkova sündis 23. juunil 1930. a. Mustjala vallas Pidula külas.

1938 – 1944. a. õppis ta Mustjala 6-kl. koolis. Õpingud jätkusid Kuressaare Keskkoolis. Õpilasena oli ta andekas, laulis hästi, deklameeris, osales näiteringi töös, tantsis rahvatantsu. Raske haiguse tõttu tuli peagi õppimine katkestada, kuid just sel perioodil jõudis Erina Volkova lõplikult ootusele

 

 

 

 

 

elukutse valiku suhtes.

1946. a. asus ta õppima Haapsalu Õpetajate Seminari, kus õppis neli aastat.

1950. a. määrati Erina omal soovil tööle Koluvere kasvatuskolooniasse kasvatajaks.

1952. a. asus ta tööle Märjamaa rajooni Loodna 7-kl. kooli. Õppetöö efektiivset teostamist takistas tema haigestumine, mistõttu tema klassi õppetöö tulemused juhtkonda ei rahuldanud.

1953. a. jätkas Erina Volkova õpetamist Mustjala Keskkoolis, kus tema järsu iseloomu tõttu tekkisid tal vastuolud mõningate kolleegidega, kuid peagi need lahenesid. Kool suleti ning ta viidi üle Jämaja Algkooli, mis oli majanduslikult laostunud ja madala distsipliiniga, kuid järjekindla ja püsiva tööga suutis ta lühikese ajaga kooli korrastada.

1955. a. sai temast Kuressaare Haridusosakonna juhataja.

1957. a. alustas E. Volkova tööd Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkooli algklasside õpetajana. 1961. a. siirdus ta tööle Tallinna J. Anveldi nim. Internaatkooli.

Erina Volkova oli autoriteetne pedagoog, seda nii õpilaste kui lastevanemate silmis. Ta oli Jämaja külanõukogu ja kolhoosi klubi liige, oli koorijuht ja solist.

Erina oli väljapoole elava iseloomuga- elurõõmus, avameelne, otsekohene, nõudlik ja printsipiaalne. Kõiki ülesandeid täitis ta hoole ja armastusega.

Tema hobideks olid lugemine, kudumine, jalutamine, marjul- ja seenelkäimine.

Erina Volkova suri 1977. aastal. [1]